čtvrtek 31. května 2018

Neberte si nic osobně !!!!

Vážení čtenáři,

stalo se Vám někdy, že Vám zkazilo náladu to, co Vám někdo řekl? Máte problém s tím, co Don Miguel Ruiz ve Čtyřech dohodách nazval: Neber si nic osobně?

Až Vám příště někdo vypustí optimismus, radost, namotivovanost, vzpomeňte si, prosím, na mě.


Když jsem před 7 lety začal s FirstClassem, byl jsem zmatený. Někdo mi napsal: "Hrozný článek." Jiný zase: "Skvělý článek." Přitom šlo o jeden a tentýž článek. Tak jaký tedy byl – hrozný, nebo skvělý? Jak to, že je pro každého jiný?

Když Vám na ulici první kolemjdoucí řekne: "Idiote!" a druhý naopak: "Úžasný člověče!", co z toho jste? Kdo z nich má větší pravdu? 

Dlouho jsem si tím lámal hlavu, než jsem pochopil, že to, co lidé říkají, vypovídá v první řadě o nich samotných, jejich náladě, momentální potřebě, problémech, kterými si právě procházejí, a že to prakticky vůbec nedefinuje nás

Když jsem před 5 lety otevíral First Class Academy, podnikatelskou školu po internetu, do jejíhož prvního ročníku nastoupilo 11 000 lidí, jedna 43letá čtenářka mi napsala: "Proč motáte lidem hlavy takovými bludy? Každý se nenarodil pro podnikání. Zaměstnání je jistota!" Protože však First Class Academy byla bezplatná, tato čtenářka do ní vstoupila.


Nedávno si moje partnerka zablokovala páteř. A protože náš fyzioterapeut byl v Jihoafrické republice s českými atlety, musela se snažit najít pomoc po internetu – někoho, kdo by mohl dojet přímo domů a tam ji napravit.

Sedl jsem do auta a vyrazil domů také. Ve dveřích jsem se srazil – s Jitkou. S tou čtenářkou. Nesla mobilní lůžko a kufřík s proprietami. "Víte, že jsem v 47 letech začala podnikat?" povídá tato specifická masérka a fyzioterapeutka, která přijede přímo za Vámi. "To, co jste psal a v akademii říkal, zas takové bludy nebyly."

Pamatujte si to, prosím, až Vás někdo bude odsuzovat za to, za čím si stojíte. A nikdy nepřipusťte, aby Vás definovalo to, co o Vás druzí říkají nebo jak s Vámi zacházejí. Protože to jediné, co Vás definuje, je to, jak se sebou zacházíte Vy.

A to, jakou hodnotu máte pro jiné lidi, opravdu nezáleží ani tak na Vás, jako na těch lidech samotných. I kdybyste se rozkrájeli, pro negativní lidi budete vždy špatní, tak jako pozitivní lidé na Vás najdou vždy něco dobrého.

Proto si neberte osobně ani to dobré, ani to zlé, co o Vás druzí říkají. Nemluví o Vás. Mluví o sobě. A čas může jejich pohled změnit. Tak jako se může změnit nálada nebo zkušenost.

Tak ať máte (ze svého pohledu vždy) dobrý den,

Petr Casanova


Chcete tuto myšlenku sdílet se svými blízkými?
Sdílet
Tweetnout
Přeposlat
Copyright © 2018 First Class Publishing a.s., všechna práva vyhrazena

odhlásit odběr newsletteru

pátek 18. května 2018

Poslanecká sněmovna České republiky řeší  jak má vypadat první hodina po porodu


Záznam prezentací a  MP3 z tohoto skvělého jednání : náhled odborníků na Zlatou hodinku po porodu


najdete na těchto odkazech:


https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&td=19&cu=6
Poslanecká sněmovna České republiky
Zleva tajemník výboru, Milena Dvořáková, Ivana Konigsmarková, Petra Sovová

Odborné prezentace lékařů z oblasti pediatrie, neonatologie, psychologie vyslyšel  zdravotní výbor Poslanecké sněmovny České republiky ve čtvrtek 17.5. 2018.

Jak má být správně matka i miminko po porodu společně opečovávání a jaký je správný postup při navazování vztahu a jeho smysl z dlouhodobého zdraví žen a dětí vysvětlovali svými prezentacemi odborníci při příležitosti probíhajícího Festivalu těhotenství na půdě poslanecké sněmovny.


E-mail od paní Olgy Richterové!
Milé účastnice, vážení přihlášení, kteří jste nemohli dorazit, vážené vystupující,

moc díky za podporu kulatého stolu 17.5. a zájem o téma první hodiny po porodu.

Veškeré zveřejnitelné materiály z kulatého stolu jsou k dispozici: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&ido=1316&td=19&cu=6

Po akci  Markéta Keller (University of Edinburgh) dělala ještě rozhovor s Aktuálně.cz - přikládám v její verzi textový dokument i prezentaci. Ostatní jsou na odkazu.

Ještě jednou moc děkuju, zdravím a těším se na viděnou a spolupracovanou někdy v budoucnu!

--
  
Olga Richterová
místopředsedkyně České pirátské strany
místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PS PČR 


Vizí Pirátů je svobodná, vzdělaná a digitálně propojená společnost.


Zlatá hodina po porodu - Poslanecká sněmovna PrahaPoslanecká sněmovna Praha 17.5.2018

Zlatou hodinkou po porodu se zabývá Poslanecká sněmovnaProgram:


pastedGraphic.png
P O Z V Á N K A
Kulatý stůl
pořádaný Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
pod záštitou předsedkyně výboru prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc. a poslankyně, členky Výboru pro zdravotnictví, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PhDr. Olgy Richterové, Ph.D

u příležitosti Světového týdne respektu k porodu

„Zlatá hodina, první hodina s dítětem“
který se koná ve čtvrtek 17. května 2018 od 10.00 hodin
 v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 7/19, Praha 1- Malá Strana,
místnost č. 48/Konírna  • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně Výboru pro zdravotnictví 
  • PhDr. Olga Richterová, Ph.D., členka Výboru pro zdravotnictví 
Úvodní slovo

Vystupující:

  • MUDr. Ivana Kušnierová, lékařka s praxí na novorozeneckém oddělení
Porod očima dítěte

  • MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., senátor, primář Novorozeneckého odd. FN Olomouc
Probuzení…emoční vazba na prahu života

  • MUDr. Mgr. Magdalena Weberová-Chvílová, primářka Dětského odd. Nemocnice Havlíčkův Brod
Zlatá hodina - hodina přivítání

  • PhDr. Eva Pávková, klinický psycholog
Chci mít dítě, ale nechci se o něj starat

  • Ing. Ivana Antalová, lobbystka pro systémovou změnu v porodnictví, Česká ženská lobby
Bonding a nedonošení novorozenci  • Dr Markéta Keller, Univerzity of Edinburgh
Vliv kvality raného vztahu na vývoj a průběh psycho-sociálního a zdravotního stavu člověka; epidemiologická data


  • Mgr. Lucie Ambrožová, ředitelka Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství, poporodní dula
Závěr

Závěrečná diskuse do cca 13 hod.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D., v. r.
poslankyně, členka Výboru pro zdravotnictví, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na sekretariát Výboru pro zdravotnictví    

na e-mail: vz@psp.cz nebo tel.: 257 17 33 46-48, 3352, kapacita zasedací místnosti je limitována.

pátek 11. května 2018

Gynekologové a porodníci o důsledcích císařského řezu


INFORMACE O MOŽNÝCH DŮSLEDCÍCH PORODU CÍSAŘSKÝM ŘEZEM NA ZDRAVÍ ŽENY A DÍTĚTEToto poučení má sloužit zejména rodičkám a párům, které zvažují porod císařským řezem z obav z bolesti či strachu o dítě v průběhu porodu, bez jiné zdravotní indikace. Cílem je shrnout současné znalosti o případných negativních dopadech porodu císařským řezem ve srovnání s porodem vaginálním (přirozenými porodními cestami). Současně je nutné zdůraznit, že pokud jsou přítomny lékařské indikace k operačnímu porodu, pak jsou vždy rizika vyvážena přínosem této operace. Definitivní doporučení vhodného způsobu vašeho porodu by Vám měli poskytnout zdravotníci v porodnici, kde jste se rozhodla rodit.
V posledním době ve vyspělých zemích prudce narůstá počet císařských řezů. Česká republika i Slovensko patří do skupiny evropských států, ve kterých se četnost císařských řezů za posledních 20 let více než zdvojnásobila a překročila již hranici 25% [1]. Přitom podle světové zdravotnické organizace (WHO) počet císařských řezů nad 15% již nepřináší žádné zásadní zlepšení výsledků porodnické péče, a právě naopak může v některých případech vést ke zvýšenému riziku pro matku i dítě [2].
Jedním z důvodů narůstajícího počtu císařských řezů je i relativně malé povědomí o možných rizicích spojených s touto operací. I přes značný nárůst počtu císařských řezů zůstává výskyt závažného poškození mozku během porodu stále stejný (asi 2 případy na 1000 živě narozených dětí), neboť drtivá většina případů dětské mozkové obrny u donošených dětí vzniká v předporodním období nebo z jiných příčin a porod císařským řezem poškození nezabrání [3].
Výhody vaginálního porodu pro dítě
Během nitroděložního života značnou část potřeb dítěte zajišťuje matka. Přirozeným ukončením nitroděložního vývoje je porodní proces, během kterého dochází k zásadním změnám, které dítě definitivně připraví na mimoděložní život. Největší změny čekají plíce, zažívací systém, termoregulaci a imunitu, protože až po narození se plně rozvíjí jejich přirozená funkce. Během porodu dítě zažívá přirozený porodní stres, který složitými mechanismy vede k rychlému „dozrání“ plodu a jeho přípravě na život mimo dělohu. Při porodu plánovaným císařským řezem tento důležitý proces chybí. Děti porozené císařským řezem jsou zatíženy až 7x častějším výskytem časných dechových obtíží oproti dětem, které se narodí přirozenou cestou [4].
Dalším, velice důležitým faktorem, je mikrobiální osídlení novorozence. Povrch těla, ale i zažívací trakt je bohatě osídlen bakteriemi, které výrazně ovlivňují imunitní systém. Během vaginálního porodu se kůže a sliznice dítěte osídlí bakteriemi od matky a přizpůsobí tomu svou imunitu. Při porodu císařským řezem je ale dítě osídleno jinými, často nemocničními kmeny baktérií, které zásadně mění jeho imunitu. Proto mají děti porozené císařským řezem vyšší riziko výskytu nemocí spojených právě s poruchou slizniční imunity [5].
Děti porozené císařským řezem mají celoživotně zvýšené riziko astmatu, cukrovky, obezity, opakovaných hospitalizací pro onemocnění zažívacího traktu, častější výskyt poruch tolerance složek stravy, ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby. Zároveň jsou tito jedinci zatíženi vyšší nemocností, vyšším počtem chronického užívání léků už ve věku 6–7 let a dokonce jsou ohroženi i vyšším rizikem úmrtí do věku 21 let [6–15]. Ne všechny tyto nemoci jsou způsobeny přímo císařským řezem, ale způsob porodu se může na vzniku onemocnění podílet.
Riziko pooperačních komplikací císařského řezu prorodičkuVe srovnání s vaginálním porodem je císařský řez provázen asi 4x vyšším rizikem komplikací pro rodičku. Mezi hlavní rizika patří zejména vyšší krevní ztráta a poranění orgánů v dutině břišní, nejčastěji močového měchýře. V pooperačním průběhu jsou pak ženy častěji ohrožené rozvojem infekce v dutině děložní nebo operační ráně, která si může vyžádat podání antibiotik nebo ojediněle i opakovanou operaci. Rovněž bolest po císařském řezu je ženami subjektivně hodnocena hůře než je tomu u vaginálního porodu a tato bolest se může projevit ve snížené schopnosti poskytovat v době krátce

po porodu ideální péči novorozenci, vč. kojení a časného kontaktu s dítětem.
Dlouhodobé důsledky císařského řezu pro rodičku
Mezi méně známé komplikace císařského řezu patří dlouhodobé následky. Ženy po císařském řezu mají následně až o 10% nižší plodnost a nižší schopnost donosit živé dítě v porovnání s ženami, které rodily vaginálně [16].
V dalším těhotenství rovněž stoupá riziko vcestné placenty a riziko předčasného odloučení placenty [17]. Významným rizikem je rovněž porucha uhnízdění placenty – ženy po opakovaných císařských řezech mají zvýšené riziko tzv. adherentní (pevně přichycené) nebo akrétní (vrostlé) placenty, která v některých případech musí být řešena odstraněním dělohy bezprostředně po porodu plodu a je často spojena s významnou krevní ztrátou.
Dalšími dlouhodobými následky císařského řezu jsou komplikace,kekterýmmůžedojítpřijinýchgynekologických operacích, např. hysterektomii, v pozdějším věku ženy. U žen rodících císařským řezem je v důsledku srůstů a změny anatomických poměrů v dutině břišní vyšší riziko
Literatura
poranění břišních orgánů, zejména močového měchýře a vyšší riziko velké krevní ztráty [18].
Mezi méně časté a méně závažné důsledky císařského řezu patří výskyt endometriózy v jizvě, vyšší výskyt pánevních a břišních bolestí anebo tzv. zářezu na děloze v místě jizvy po císařském řezu, který se může projevovat prodlouženým krvácením v době menstruace [19].
Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Trnava, Slovenská republika
Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava
MUDr. Lukáš Hruban
Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno
MUDr. Petr Janků, Ph.D
Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno
• 1. Declercq, E., et al., Is a Rising Cesarean Delivery Rate Inevitable? Trends in Industrialized Countries, 1987 to 2007. Birth-Issues in Perinatal Care, 2011. 38(2): p. 99-104. • 2. WHO Statement on caesarean section rates. Reprod Health Matters, 2015. 23(45): p. 149-50. • 3. Clark, S.L. and G.D.V. Hankins, Temporal and demographic trends in cerebral palsy – Fact and fiction. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2003. 188(3): p. 628-633. • 4. Morrison, J.J., J.M. Rennie, and P.J. Milton, Neonatal Respiratory Morbidity and Mode of Delivery at Term – Influence of Timing of Elective Cesarean- Section. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 1995. 102(2): p. 101-106. • 5. Kristensen, K. and L. Henriksen, Cesarean section and disease associated with immune function. J Allergy Clin Immunol, 2015. • 6. Sevelsted, A., et al., Cesarean section and chronic immune disorders. Pediatrics, 2015. 135(1): p. e92-8. • 7. Phillips, J., et al., History of cesarean section associated with childhood onset of T1DM in Newfoundland and Labrador, Canada. J Environ Public Health, 2012. 2012: p. 635097. • 8. Hakansson, S. and K. Kallen, Caesarean section increases the risk of hospital care in childhood for asthma and gastroenteritis. Clinical and Experimental Allergy, 2003. 33(6): p. 757-64. • 9. Bager, P., et al., Cesarean section and offspring‘s risk of inflammatory bowel disease: a national cohort study. Inflamm Bowel Dis, 2012. 18(5): p. 857-62.• 10. Bahmanyar, S., et al., Maternal smoking during pregnancy, other prenatal and perinatal factors, and the risk of Legg-Calve-Perthes disease. Pediatrics, 2008. 222(2): p. E459-E464. • 11. Curran, E.A., et al., Association Between Obstetric Mode of Delivery and Autism Spectrum Disorder A Population-Based Sibling Design Study. Jama Psychiatry, 2015. 72(9): p. 935-942. • 12. Francis, S.S., et al., Mode of Delivery and Risk of Childhood Leukemia. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, 2014. 23(5): p. 876-881. • 13. Thomopoulos, T.P., et al., Prelabor cesarean delivery and early-onset acute childhood leukemia risk. Eur J Cancer Prev, 2015. • 14. Robson, S.J., et al., Childhood Health and Developmental Outcomes After Cesarean Birth in an Australian Cohort. Pediatrics, 2015. 136(5): p. e1285-93. • 15. Black, M., et al., Planned Cesarean Delivery at Term and Adverse Outcomes in Childhood Health. Jama-Journal of the American Medical Association, 2015. 314(21): p. 2271-2279. • 16. Gurol-Urganci, I., et al., Impact of Caesarean section on subsequent fertility: a systematic review and meta-analysis. Human Reproduction, 2013. 28(7): p. 1943-1952. • 17. Silver, R.M., Delivery After Previous Cesarean: Long-Term Maternal Outcomes. Seminars in Perinatology, 2010. 34(4): p. 258-266. • 18. Qian, R., et al., Postpartum adverse effects and sexual satisfaction following cesarean delivery in Beijing. Int J Gynaecol Obstet, 2015. • 19. van der Voet, L.F., et al., Long-term complications of caesarean section. The niche in the scar: a prospective cohort study on niche prevalence and its relation to abnormal uterine bleeding. Bjog-an International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2014. 121(2): p. 236-244.

středa 9. května 2018

Květen měsíc lásky !!!! Až budem to mít - Lenka Filipová

Je květen, měsíc lásky a romantiky- písnička od Lenky Filipové třeba na jen tak na večer 

Nechte se unášet krásnou hudbou, textem i hlasem Lenky!Ať se všichni cítíme milováni svou vlastní bezpodmínečnou láskou!!!!!

Všem Vám !
sobota 5. května 2018

5.5. Mezinárodní den porodní asistentek

 Všechno nejlepší k našemu svátku přeji porodním asistentkám na celém světě!!!
Congratulations to  this day to midwives all over the world !!!We are midwives


A MOMENT OF REFLECTION
We are holding to the promise
That we made within our hearts
To the timeless eyes of Woman
And gift that she imparts

Our faith in the magic is strong
And our story is endlessly long
Fully present, we are moving
Feeling changes as they come
We are witness to the Power
The unfolding of the One

Our faith in each other is strong
And our story is endlessly long
..We are Midwives
Every woman is entitled
Be she yelow, red or brown
To carve out her own destiny
We will not let her down

Our faith in the process is strong
And our story is endlessly long

Poem:1981: Paula Deva Paula Deva
We´re in every single country
Scattered wide across the earth
We are quiet, peaceful warriors
We´re the guardians of Birth

Our faith in the magic is strong
And our story is endlessly long

Poem:1981: Paula Deva Paula Deva
..We are Midwives
Poem:1981: Paula Deva Paula Deva
Paula Deva

VIDM 2021 Closing Slideshow - First Cut