neděle 19. dubna 2020

Bruce Lipton Biologie Víry koronaviru
Příčinou pandemie koronaviru není virus jako takový, ale STRACH, který ho vyvolává!!!!!

AKTUALIZACE Coronavirus 2019-Covid-19

(Březen 2020)

Doufám, že naše měsíční video na The Story of Bill: Part 2 poskytlo trochu levity na velmi důležité téma odlišení symptomu od jeho příčiny. To je důležité, když uvážíme, že 90% rakoviny nemá dědičné spojení a že stres je primární příčinou srdečních chorob. Například neexistuje žádný gen, který „způsobuje“ rakovinu… existují však geny, které „korelovaly“ s rakovinou. Význam rakoviny není poháněn geny, ale je důsledkem disharmonie v životním stylu a / nebo podvědomých emocionálních programech. Bod: Rakovina je příznak, nikoli příčina problému. Stejný pohled se týká vraha číslo jedna, srdeční choroby.

Ale všechno jde dolů: „Co se bojíš?“ V současné pandemii jste znepokojeni ztrátou příjmu během karantény nebo neschopností platit za potřebnou zdravotní péči v lékařském středisku, nebo možná, pro většinu, konečný strach je vize umírání na koronavirovou chorobu 2019 (COVID) -19).

Mým záměrem je CALM obávat se médií, které neustále opakují, že „nebe padá“. Takže ... tady je moje březnová aktualizace na COVID-19.

Zaprvé: „Co je to virus?“ Virus není živý nebo metabolizující organismus, jsou to jednoduše membránově vázané proteinové tobolky obsahující genetické programy. Jak je popsáno v Biology of Belief, buňka je ekvivalent programovatelného počítačového čipu, přičemž buněčné jádro představuje pevný disk obsahující genové programy. Virus je ekvivalentní počítačové flash jednotce (Memory Stick) stažené pomocí genových programů. Když receptory na virové membráně doplňují receptory v cílové buňce, virus se připojí k buňce a stáhne svou paměť, programy, které unesou kontrolu nad infikovanou buňkou.

Tuto aktualizaci jsem rozdělil do 4 samostatných témat, poté následovalo vyhodnocení údajů a seznam Bruceových „doporučených“ osvědčených postupů. Témata jsou: A) Koronavirus, B) Úmrtnost na Coronavirus, C) Úleva od nemocnic a lékařů a D) Finanční / lékařské důsledky během pracovního propouštění.

A) Coronavirus

Koronavirus historicky způsobuje chřipku. Příznaky chřipky se mohou pohybovat kdekoli od vyvolání nepříjemného pocitu až po smrt. Chřipky se vyskytují každý rok v chladném období, protože rozmanitost respiračních virů se replikuje rychleji při teplotách nižších než tělesná teplota (98,6oF nebo 37oC).

Viry se daří v dýchacích cestách v zimě díky vdechování chladnějšího vzduchu. Chřipková sezóna je roční a obecně rozdíly mezi viry v každé nové sezóně představují mutace (variace) předchozích chřipkových virů. Lidské imunitní systémy se v průběhu staletí zabývají variantami běžných chřipkových virů. Zkřížená reaktivita antigenových míst (částí viru, která indukuje imunitní odpověď) na starších a novějších verzích chřipky předem aktivovala lidské imunitní systémy, aby potlačila agresivitu novějších chřipkových mutací.

A proto je problém COVID-19 problematický: Tato nová verze coronavirus-19 má antigenní znaky, které dosud lidské imunitní systémy nezažily. V důsledku toho jsou bez předchozí infekce téměř všichni lidé náchylní ke zkušenosti s COVID-19. Biologická novinka tohoto viru způsobuje, že je docela nakažlivý a pro některé je to vážná nemoc.

Pravomoci, které se mají stát, považovaly za vhodné distancovat román COVID-19 jako něco jiného než chřipku. Faktem je, že definice, COVID-19, je virus respirační chřipky a jak již bylo zmíněno, chřipky vyjadřují řadu symptomů od nepříjemnosti až po smrt. Míra úmrtnosti konvenčních chřipek se pohybuje mezi 0,1% až 1% infikovaných pacientů na celém světě. Rozsah úmrtí závisí na povaze viru chřipky a zdravotních podmínkách veřejnosti v každé zemi. V posledních letech došlo k několika velmi virulentním kouřovodům: MERS (úmrtnost 3,5%), H1N1 (500 000 mrtvých v roce 2009), SARS (úmrtnost 10%).

B) Úmrtnost na koronaviry
Roční chřipky ve Spojených státech jsou zodpovědné za asi 0,1% pacientů infikovaných chřipkou. Novinka současného koronaviru-19, která byla nedávno představena lidské populaci, podle internetové stránky CDC do 20. března vedla k úmrtím 201 z nedávno oznámených 15 219 případů COVID-19 v USA, míra úmrtnosti 1,4%. Globálně se úmrtnost na koronaviry 2019 procent pohybovala od přibližně 4% do méně než 1%.

Údaje o úmrtnosti COVID-19 jsou zkreslené a masivně vytvářejí stres! Procento obětí umírajících na chřipku COVID-19 je založeno na celkovém počtu umírajících pacientů vyděleným celkovým počtem případů, které byly testovány lékařem nebo lékařským střediskem. Problém s matematikou je v tom, že příznaky desítek tisíc pacientů COVID-19 buď nezaručovaly návštěvu u lékaře, nebo nebyly ohlášeny, protože si nemohly dovolit jít k lékaři. Význam je do doby, než se spočítali všichni pacienti COVID-19 a


středa 15. dubna 2020

Očkování otázky a odpovědi pani prof.Strunecká


E-KNIHA PRO POSLANCE PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKYužitečná i pro NOVINÁŘE a všechny ostatní občany této země
Otázky a odpovědiprojednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
pohledu biomedicíny
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Vážení,ráda bych se s vámi podělila o něco z toho, co vím ze svého oboru a při čtení vašich projevů nebo článků tuším, že vám to zůstalo skryté. Neorientuji se zákonech jako odborníci, ale rozumím tomu, jak funguje lidské tělo a co mu škodí. Za 45 let, která jsem strávila na katedře fyziologie a vývojové biologie PřF UK (v laboratoříchpřed studenty i na mezinárodních fórech), jsem pochopitelně musela stále prohlubovat znalosti biochemie, imunologie a patofyziologie. Svoje děti jsem před 40–50 lety dávala očkovat, protože
jsem byla přesvědčená o prospěšnosti vakcín proti TBC, obrně, pravým neštovicím, záškrtu, tetanu a černému kašli. Sama se v dospělosti a ve svém pokročilém věku očkuji pouze proti tetanu, protože zahradničím. V průběhu posledních desetiletí však došlo k výrazným změnám ve všech oblastech našeho životaJeště nikdy jsme nebyli tak blízko možnosti globálního sebezničení. Ve svých knížkách proto vyzývám i k rozumnému a zodpovědnému přehodnocení benefitů a rizik současného způsobu očkování. Nerada bych, aby děti této doby musely jednou obviňovat rodiče, že důsledně nehájili jejich zájmy.
Předkládaná e-knížka je určená i rodičům a představitelům tzv. alternativních přístupů, kteří mají vysokou zodpovědnost za zdravý vývoj svých i všech ostatních dětí. Vzhledem k okolnostem vzniku tohoto textu jsem zařadila i poměrně rozsáhlé ukázky z vystoupení našich volených zástupců v Poslanecké sněmovně při projednávání novely zákona č. 258/2000 Sb. dne 10. 3. 2015. Jejich názory by neměly zůstat bez povšimnutí.
page1image48981552
V Praze dne 17. 3. 2015
Anna Strunecká
1
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
OBSAH
Co vyvolalo bouřlivý nesouhlas účastníků demonstrace s vystoupením ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka?........................................................................................................................................................ 3
Může dítě přinést z předškolního zařízení černý kašel a můžou za to neočkované děti?............................... 4 Jak vypadá průběh povinného očkování dětí proti černému kašli? ............................................................ 5 Očkování dospělých..................................................................................................................................... 6 Kokonová strategie aneb očkování ad absurdum pořád kolem dokola ...................................................... 6
Vyvanutí imunity ............................................................................................................................................. 7 Proč vakcinologové požadují vysokou proočkovanost? .............................................................................. 7 Očkování a proočkovanost našich dětí proti tetanu ................................................................................... 8
Důležitá sdělení panu ministrovi Němečkovi ................................................................................................ 10 Už měli u Němečků čtvrtou, pátou, nebo šestou nemoc? ............................................................................ 10 Síla mateřského mléka .................................................................................................................................. 11Spalničky........................................................................................................................................................ 12
Můžou za spalničky neočkovaní? .............................................................................................................. 14 MMR vakcína............................................................................................................................................. 15 Může MMR vakcína vyvolat autismus? ..................................................................................................... 16
Encefalitický pláč ........................................................................................................................................... 18 Kritické hlasy vůči hexavakcíně ..................................................................................................................... 19 Může stát garantovat naprostou bezpečnost povinného očkování? ............................................................ 20 Kdo se může vyjadřovat k povinnému očkování dětí? .................................................................................. 21
Jak to vidí poslanci parlamentu ČR?..........................................................................................................21 Názory pediatrů.........................................................................................................................................24 Proč se Lebenhart odvažuje vyslovit odlišný názor na očkování?.............................................................26 Na závěr slova paní poslankyně Miroslavy Němcové................................................................................ 27
Osudy postižených rodin u nás i v zahraničí.................................................................................................. 28 Hudba budoucnosti? Budou platit slova prof. MUDr. Romana Chlíbka? ...................................................... 29 Otázky ministru zdravotnictví ČR, zodpovědným pracovníkům MZ ČR, ....................................................... 29 poslancům Parlamentu ČR, eventuálně i soudcům ÚS ČR ............................................................................ 29 Další čtení a zdroje literatury ........................................................................................................................ 30
2
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
 Nálezy Ústavního soudu ČR z23. 2. 2015 a 2. 3. 2015 a ohlášené projednávání novely zákona č. 258/2000 Sb. dne 10. 3. 2015 v Poslanecké sněmovně vyvolaly zvýšený zájem široké veřejnosti problematiku očkování, zejména však ve věci povinného očkování dětí a stím souvisejících represivních opatření státu. Demonstrace proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování dne 9. 3. 2015 vznikla jako spontánní reakce rodičů na tyto události. K 16. 3. 2015 podepsalo více než 16 000 občanů ČR peticispolku Rozalio (autorka Martina Suchánková).
Videozáznamy z průběhu demonstrace
https://www.youtube.com/watch?v=9SglV0109bo https://www.youtube.com/watch?v=SJvwTbjbAEI http://eliatv.cz/demonstrace-a-meeting-svobodne-rozhodujeme-o-zdravi-nasich-deti- 9-3-2015/1307
Co vyvolalo bouřlivý nesouhlas účastníků demonstrace vystoupeníministra zdravotnictví Svatopluka Němečka?
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček byl jediným řečníkem, na jehož vyjádření někteří účastnící demonstrace reagovali pískotem nebo nesouhlasným pokřikem. Shromážděným rodičům, z nichž mnozí mají očkováním poškozené dítě, na pódiu vedle invalidního vozíku s 9letým Šimonem Chodurem, ministr řekl:
Já si myslím, že očkování je v pořádku, myslím si, že to je oprávněný požadaveka teď to potvrdil i ÚS, že vše je v pořádku. (Lítost rodičům Šimona vyjádřil jako rodič, nikoliv jako ministr a podotkl, že nemůže posoudit oprávněnost jejich tvrzení.)
Když tedy pan ministr velmi lakonicky potvrdil, že žádné změny účastníci demonstrace očekávat nemohou, dodal: Vzpomeňme si na doby před 150 lety,
kdy tu tisíce lidí a dětí umíraly.“
Každý trochu uvažující občan v naší republice je schopen si uvědomit, že za posledních 150 let (tedy od roku 1865) nastaly v životě obyvatel podstatné změny: výrazně se zlepšila hygiena, kvalita a dostupnost pitné vody, potravin, zavedla se kanalizace, zlepšila se kvalita bydlení vybavení škola především
page3image48789728
3
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
kvalita a dostupnost lékařské péče. Vymizely i nemoci, proti kterým se neočkovalo (cholera, mor). Od ministra se očekával alespoň náznak ochoty zabývat se jak možnými nežádoucími účinky povinného očkování, tak možností zrušení zákazu přijímání neočkovaných dětí do kolektivních zařízení včetně zrušení vysokých sankcí pro pedagogy, provozovatele kolektivních zařízení a pro lékaře, kteří nebudou direktivně nařízené povinnosti dodržovat. Jeho reakce s odvoláním se na dobu před 150 lety proto vyvolala hlasitý nesouhlas stovek přítomných.
Pan ministr sice demonstrantům oznámil, že přišel diskutovat, ale současně řekl, že není o čem, protože podle výroku ÚS je vše v pořádku. Otevřený dopis, který demonstranti ministrovi předali a doplnili podpisovými archy, se zřejmě k poslancům nedostal, protože ministr Němeček při předkládání návrhu novely zákona č. 258/2000 Sb. vPoslanecké sněmovně dne 10. 3. pouze oznámil, že ho vpondělí na demonstraci asi 250 demonstrantů vypískalo.
Ministr zástupcům tisku na demonstraci rodičů povinnosti očkování sdělil:
„Myslím si, že to je v pořádku, protože, nezlobte se, já bych nechtěl svoje děti dávat do předškolního zařízení, kde budu mít riziko, že dítě přijde s nějakým závažným onemocněním, že přinese třeba černý kašel.“ http://www.svobodnymonitor.cz/politika/stovky- lidi-demonstrovaly-proti-povinnemu-ockovani-deti/?screen_check=done&Width=1366&Height=768
Může dítě přinést z předškolního zařízení černý kašel a můžou za to neočkované děti?
Černý kašel může dostat každé dítě, a dokonce i očkované dítě pana ministra jím může nakazit jiné děti i svého otce. U nás proočkovanost proti černému kašlidosahuje 97,098,7 %. Přes zvyšující se procento očkovaných dětí se incidence
3černého kašle v mnoha zemích zvyšuje . Jak očkované, tak neočkované děti mají
riziko, že budou nakažené od očkovaných dětí, které jsou chodícími bacilonosiči.
Výzkum FDA (Úřadpro kontrolu potravin a léků USA) potvrzuje, že očkované děti
mohou mít v dýchacích cestách bakterii Bordetella pertussis, aniž by onemocněly, a 4
jsou schopné šířit infekci mezi ostatní, kteří jsou vůči nemoci vnímaví . Mnohdy však i očkované děti onemocní. Tak např. v kalifornské epidemii černého kašle z roku 2010 bylo až 92 % těch, kteří onemocněli, proti černému kašli očkováno. V Izraeli vypukla epidemie v centru, kde bylo očkováno 88 % dětí. Tam také zjistili, že bacilonosiči B. pertussis byly právě děti očkované. Podle analýzy dětí, které
4
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
onemocněly černým kašlem v ČR v letech 1998–2008 bylo proti černému kašli plně
očkováno 75 % všech hlášených případů .
Nejvíce postižené věkové kategorie v ČR
Možná někoho překvapí, že nejvíce postižení černým kašlem jsou adolescenti ve věku 10–19 let dospělí ve věku 20–44 let. Rodinní příslušníci kojenců ve věku 0– 5 měsíců mohou být zdrojem onemocnění v 76–83 % případů kojenecké pertuse. Takže i otec ministr může nakazit svého novorozence nebo kojence, protože dospělý
5člověk může opakovaně onemocnět černým kašlem 2–3× za život . V roce 2005 byl
zaznamenán první případ úmrtí kojence na černý kašel po 35 letech v ČR . V roce
2012 byla v ČR incidence pertuse 7/100 000, tedy sedm nemocných na 100 000 zdravých, jinak vyjádřeno – 0, 007 %. V roce 2011 byli pouze 3/100 000, ale v roce
32013 se prudce zvýšil počet nemocných černým kašlem na 12/100 000 . K epidemii,
která se vyhlašuje při onemocnění dvou procent populace, však máme zatím stále ještě hodně daleko.
Mnoho badatelů se shoduje v tom, že 
je třeba hledat nové strategie, jak vytvořit kolektivní imunitu vůči černému kašli nebo jak posílit imunitu dětí obecně. Přesto, že existuje mnoho teorií, proč vakcíny proti černému kašli selhávají, s průlomovým řešením dosud vakcinologové nepřišli. Zákaz vstupu neočkovaných dětí do kolektivů dětí očkovaných se nejeví jako účinné a odůvodněné opatření.
Jak vypadá průběh povinného očkování dětí proti černému kašli?
Očkovací látka proti pertusi je součástí hexavakcíny, podává se od 9. týdne věku s následujícími dvěma dávkami ve a 4 měsících a s přeočkováním, které se povinně musí provést do 18. měsíce. Tento interval se sleduje a za jeho nedodržení hrozí rodičům pokuta. Další přeočkování se provádí v 5. roce života proti záškrtu, dávivému kašli a tetanu očkovací látkou Infanrix. Poslední přeočkování šestou dávkou je aplikováno od dovršení desátého do dovršení jedenáctého roku života vakcínou Boostrix polio.
Máte černý kašel a nevíte to? Může postihnout každého!
Výskyt černého kašle i v proočkované populaci je relativně častý. Nedávné studie
dokonce ukázaly, že 12–32 % dospělých s dlouhotrvajícím kašlem (nad 1–2 týdny)
5má pertusi Přitom hlášené případy černého kašle tvoří pouze vrchol ledovce (1–30
%); ostatní případy onemocnění zůstanou z různých důvodů nediagnostikovány! V ČR se pravidelně opakují 2–4leté epidemické cykly černého kašle a nemocnost
5
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
postupně od 90. let minulého století narůstá. Současný počet hlášených případů nás
vrací do období šedesátých let minulého století s tím rozdílem, že se nejedná již
pouze o dětské pacienty. Proto se indikační skupinou kpřeočkování stávají
2,5 dospívající dospělí .
Očkování dospělých
Pro přeočkování dospělých jsou určeny vakcíny Boostrix aAdacel. Jsou to
kombinované vakcíny proti tetanu (T), difterii (d) a pertusi (p) se sníženým obsahem
2antigenů (proto malé d a malé p) Podle doporučení Národní imunizační komise
(NIKO) by měl každý člověk v dospělosti až do 65 let věku obdržet minimálně jednu posilující dávku proti pertusi v kombinované vakcíně Tdap. Aplikace jedné posilující dávky je možná také u osob, které nebyly v minulosti očkované proti pertusi (ročník
narození 1957 a starší) .
Kokonová strategie aneb očkování ad absurdum pořád kolem dokola
V zoufalé snaze zabránit „epidemii” černého kašle začali v USA očkovat těhotné ženy
7ve 3. trimestru . Doporučují dokonce matkám nechat se očkovat Tdap při každém
opakovaném těhotenstvía to právě proto, že protilátky rychle vyvanou. Vzhledem k tomu, že v rozvojových zemích se běžně očkují těhotné vakcínou Tdap, předpokládá Americký poradní sbor pro očkování (ACIP) – obdoba naší NIKO, že pertusová složka nemůže být ohrožením ani pro plod ani pro matku.
Celulární vakcína DTP byla první, u které upozornili pediatři v USA na souvislosts náhlým úmrtím kojenců (SIDS). DTP byla spojována s velkým počtem případů křečí, zánětů mozku a permanentního poškození mozku. V rámci kompenzačního programu VICP bylo v USA odškodněno za poškození očkováním DTP nebo DTaP vakcínou 2480 osob celkovou částkou více než 2 milionů US dolarů. Vakcína Tdap obsahuje tetanový toxoid, snížené množství záškrtového toxoidu a acelulární pertusovou vakcínu. Obsahuje rovněž hliník a formaldehyd.
Američtí epidemiologové záhy zjistili, že 
očkování těhotných matek nevedlo ke snížení výskytu černého kašle u kojencůa proto vymysleli, že by patrně bylo nutné očkovat všechny členy domácnosti a všechny osoby, se kterými přichází kojenec do styku, tedy prarodiče, zaměstnance jeslí, kojeneckých ústavů, zdravotníky, ženy plánující těhotenství a všechny jedince narozené před rokem 1957. Kokonová strategie se v boji proti černému kašli rozšířila v USApokusy o její aplikaci se prováděly i u nás. Epidemioložka MUDr. Kateřina Fabiánovávysvětluje:
6
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
„Samotná cocoon strategie významně snižuje, ale úplně neeliminuje riziko přenosu černého kašle z dospělých na nejmenší děti. Očkováním matek a nejbližších rodinných kontaktů se však zvýší kolektivní imunita a tím se výrazně sníží možnost přenosu onemocnění na nejmenší děti. Úsilí věnované ochraně kojenců před tímto závažným onemocněním je nezbytné, aby se úmrtí dětí na pertusi stala minulostí.“
2(Poznámka autorky: Jak uvádí R. Chlíbek se spoluautory , první případ úmrtí kojence
na černý kašel byl po 35 letech v ČR zaznamenán v roce 2005. V ČR zapříčinil droku 2013 černý kašel 4 úmrtí kojenců.)
Kanadský úřad Communicable Disease Prevention and Control Services zhodnotil údaje z britské Kolumbie a Quebeku32 a došel k závěru, že kokonová strategie nefunguje, protože je neúčinná. K tomu,
 aby se předešlo úmrtí jednoho dítěte, musel by se očkovat 1 milion rodičů; aby se zabránilo hospitalizaci jednoho dítěte na jednotce intenzivní péče,
muselo by se očkovat 100 000 rodičů;
 aby se předešlo hospitalizaci jednoho dítěte, muselo by se očkovat 10 000 rodičů.
Vyvanutí imunity
Očkování proti pertusi zjevně neposkytuje celoživotní ochranu proti onemocnění černým kašlem. V desítkách studií z celého světa se uvádí, že v průběhu 3–5 let po očkování acelulární pertusovou vakcínou dochází k tzv. „vyvanutí” imunity. Fabiánovádokládá, že o „vyvanutí“ imunity po očkování svědčí například data ze zprávy o pertusi v ČR v období 1998–2008: proti černému kašli bylo plně očkováno 75 % všech hlášených případů. Plně očkováno znamená očkování pěti, případně více dávkami podle platného očkovacího kalendáře.
Proč vakcinologové požadují vysokou proočkovanost?
Hlavním argumentem při prosazování povinného očkování je cíl vytvoření kolektivní (stádní) imunity. Tento požadavek vznikl na základě pozorování, že prodělání dětských nemocí, jak probíhalo v době předvakcinační (před 50–150 lety), vytvořilo u
8dětí imunitu na celý život V jejich okolí byli vůči této nemoci imunní i dospělí,
protože děti šířily patogeny do svého okolí a dospělí tak posilovali svoji imunitu.
7
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
Stádní imunita by měla omezit především onemocnění lidí, kteří nemohli být očkováni. Z tohoto důvodu je v mnoha státech nařízeno povinné očkování.
 Povinné očkování by mělo chránit děti, které očkovány být nemohly, aby neonemocněly.
Faktem je, že toto úsilí má některé konkrétní výsledky. U nás se neobjevuje onemocnění záškrtem, mladší dětští lékaři vlastně nevědí, jak vypadají spalničky. Myslím, že by se nenašel nikdo, kdo by zpochybňoval očkování proti záškrtu. Selhání účinnosti kolektivní imunity po očkování se však v posledních letech ukazuje právě na příkladu černého kašle, příušnic a jiných zemích do jisté míry i spalniček.
Výskyt dětských infekčních nemocí v ČR podle http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileselect.cfm
2010 2009 2008 2007 2006 2000 1990
0 0 0 záškrt 0000000 0000000 0 0 0 tetanus 0000010
page8image34102976 page8image34103168 page8image34103360 page8image34103552 page8image34103744 page8image34103936 page8image34104128 page8image34104320 page8image34104512 page8image34104704 page8image34104896 page8image34105088
2013
2012
2011
NEMOC
page8image34105280 page8image34105472 page8image34105664 page8image34105856 page8image34106048 page8image34106240 page8image34106432 page8image34106624 page8image34106816 page8image34107008 page8image34107200
0
0
0
novoroz. tetanus
0
0
0
hib meningitida
1233 738 324
15 22 17 1553 3902 2885 0 6 27
černý kašel
spalničky příušnice zarděnky
5 0 0 0 0 0 69 662 956 767 186 234 187 48
0000000
0 5 2 2 7 9 2420 1068 357 403 1297 5172 120
4 6 14 4 8 743
0
0
0
obrna (polio)
page8image34090048 page8image34090240 page8image34090432 page8image34090624 page8image34090816 page8image34091008 page8image34091200 page8image34091392 page8image34091584 page8image34091776 page8image34091968 page8image34092160 page8image34092352 page8image34092544 page8image34092736 page8image34092928page8image34093120 page8image34093312 page8image34093504 page8image34093696 page8image34093888 page8image34094080 page8image34094272 page8image34094464 page8image34094656 page8image34094848
Očkování a proočkovanost našich dětí proti tetanu
V debatě v Poslanecké sněmovně nás zaujalo vystoupení poslance MUDr. Pavla Plzáka: „Když tedy má někdo přebírat zodpovědnost, chtěl bych se zeptat, jakou zodpovědnost potom dáme těm rodičům za to, když tedy ty děti nenechali očkovat. Řeknu příklad – tetanus. My jako chirurgové bychom vůbec nesměli zahradničit, protože tam je velké riziko onemocnění tetanem. My jsme tedy očkováni. Děti se nám hrabou v hlíně pořád. Takže já si to nedovedu představit, že děti, které si hrají na pískovišti, by nebyly očkovány proti tetanu. A navíc tetanus je onemocnění smrtelné, jak všichni víme.”
8
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
Jaká je proočkovanost dětí v ČR proti tetanu? Podle údajů WHOčiní proočkovanost proti tetanu v ČR 9899 %. Výskyt novorozeneckého tetanu v období 2000–2013 je stále konstantní, a sice nulový. Tetanus se v ČR v tomto období objevil pouze v jednom případě v roce 2000. Bakterie Clostridium tetani je striktně anaerobní, což znamená, že za přístupu kyslíku, po dezinfekci i po umytí mýdlem a vodou se jejímu zhoubnému působení učiní přítrž. Kromě toho jistě ví i pan poslanec chirurg, že tetanus není nakažlivé onemocnění a že ho neoočkované děti nemůžou šířit na své spolužáky. Navíc se u dětí monovalentní vakcína proti tetanu nepoužívá.
 Proč se v Poslanecké sněmovně mluví o neexistujících problémech?
Avšak společnosti v mnoha vyspělých státech se v současné době setkávají
důsledky vymýcení původních „divokých" virů a bakterií vlivem očkování. Populace je vystavována pouze mutacím virůrůzně upraveným antigenům z vakcín nebo mutovaným bakteriím. Pokud tyto patogeny vyvolají nemoc, můžou být její projevy značně odlišné od symptomů nemocí, jak jsme je znali dříve. V některých epidemiologických studiích se také uvádí, že „epidemie“ černého kašle jsou vlastně částečně epidemiemi parapertuse. Parapertuse je podobná, ale projevy nemoci jsou mírnější, protože B. parapertussis neprodukuje pertussis toxin. Vakcíny proti černému kašli nejsou proti B. parapertussis účinné.
 •   Proč je neočkovaným, ale i částečně očkovaným a očkovaným jinak než podle povinného schématu odpírán přístup do kolektivních zařízení?
 •   Představují neočkované děti nebezpečí pro děti očkované?Tyto otázky si v těchto dnech kladou nejenom rodiče, kteří hledají vysvětlení, ale i osoby v decizní sféře, jež by měly přijmout klíčová a zásadní rozhodnutí o novele zákona, která ovlivní životy stovek rodin s dětmi.
   Za předpokladu, že očkování funguje, se očkované děti neočkovaných bát nemusí.
   Pokud očkování nefunguje, naočkováním neočkovaných dětí se nic nezmění.
  Nikdo nepopírá fakt, že žádné očkování nezajišťuje stoprocentní odolnost vůči nákazeAvšak z uvedených předpokladů je jasné, že ani kdybychom naočkovali všechny dosud neočkované děti, nemáme záruku, že je očkování ochrání.
9
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
 Jak by mohly neočkované děti představovat nebezpečí pro očkované?To by mohlo platit tehdy, kdyby očkované děti měly vdůsledku očkování zdevastovanou imunitu. Neočkované děti by mohly se svým zdravým imunitním systémem přenášet bakterie a viry, které by u nich nemoc nevyvolaly, ale u dětí imunitou vážně narušenou očkováním, by nemoc vyvolaly. A to je přesně to, čeho se bojí ministr zdravotnictví Němeček, a jak později uvidíme, i pediatr prof. MUDr. Jan Janda. Oba shodně tvrdí, že neočkované děti by mohly nakazit očkované děti infekční nemocí, proti které nejsou samy očkovány. Znamená to tedy, že jsou si oba jisti tím, že očkované děti mají oslabený imunitní systém a že očkování nefunguje?
Důležitá sdělení panu ministrovi Němečkovi
 Zamezení přístupu neočkovaného dítěte do kolektivu očkovaných dětí není v žádném případě zárukou, že nedostanete v rodině černý kašel.
 Mapa Evropy zveřejněná v peticiukazuje, že ze všech států uplatňuje ČR nejvíce represí vůči neočkovaným dětem. Již dnes jsme nejvíce represivním státem mezi 31 státy Evropy vůči neočkovaným dětem.
 Chceme být novelizací zákona č.258/2000 Sb. ještě lepší? Nebo jinak: Proč potřebuje být stát, který je už dnes nejhorší mezi všemi, ještě horší?
Už měli u Němečků čtvrtou, pátounebo šestou nemoc?
Poté, kdy jsme očkováním odstranili z dětských kolektivů a ze života našich dětí původní exantémové nemoci (spalničky a zarděnky), objevily se nemoci, které zde nebyly ani před 150 lety, ani před rokem 1968. (Pražské jaro v tomto přelomu nehraje roli; po zahájení normalizace v roce 1969 se začalo očkovat proti spalničkám.) Dítě nám (i panu ministrovi) může přinést ze školky kromě živých vešek také spálovou angínu, spálu a další exantémové nemoci, proti kterým se neočkuje.
Maminkám však nejsou dostatečně známé a přiznám se, že i já jsem byla překvapená, když se vnučce objevily v okolí úst puchýřky připomínající plané neštovice. Ze školky jsme dostali okamžitě zprávu, že se objevila nemoc nazvaná
10
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
syndrom ruka, noha, ústaJe charakteristická právě 9
page11image48810016
výsevem vyrážky připomínající plané neštovice . Jde o vysoce nakažlivé onemocnění s inkubační dobou 3–6 dnů. Projevuje se také bolestmi v krku a břiše, zvýšenou teplotou a afty v ústech. Neuvádějí se zatím žádné komplikace, nemoc odezní do 10 dnů. Do exantémových nemocí se dále zařazuje čtvrtá
dětská nemoc pseudoskarlatina způsobená koksackiemi a echoviry, pátá dětská nemoc vyvolaná lidským parvovirem B19 (erythema
infectiosum) a 
šestá dětská nemoc (exanthemasubitum) způsobená lidskými herpesviry. Šestá
dětská nemoc postihuje častěji děti do dvou let. Jecharakterizována vysokými horečkami a může být
zaměněna se spalničkami či zarděnkami. Mohou ji
provázet febrilní křeče. Proto je nutné s každým
exantémovým onemocněním, tedy při jakémkoliv
výsevu vyrážky nebo začervenalých skvrn, vyhledat
pediatra. Proti těmto nemocem se neočkuje, jejich incidence není dosud vysoká a rozpoznání i léčení patří lékařům, i když není zcela jisté, že to zvládnou
.
Síla mateřského mléka
Důležitou, účinnou a nezaměnitelnou úlohu při obraně proti infekci a zrání imunitního systému má v prvním roce života mateřské mlékoOchranný vliv kojení proti infekčním nemocem je znám z praxe i z klinického pozorování po desetiletí. Výživa mateřským mlékem nejméně po dobu šesti měsíců, optimálně i v batolecím období, vytváří dítěti nejlepší podmínky pro zdárný tělesný i duševní vývoj. Kromě mnoha prospěšných účinků na zdravotní stav mají prý kojené děti vyšší IQ a tento pozitivní vliv kojení přetrvává i v dospělosti. Mateřské mléko poskytuje účinnou ochranu nejen proti infekci, ale zároveň také proti vzniku alergií a autoimunitních nemocí, jako je například diabetes 1. typu.
Jak prokázaly výzkumy české imunoložky a neonatoložky Raji LodinovéŽádníkové, která pracovala v 2. polovině minulého století Ústavu pro matku a dítě
page11image48810224
11
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
v Praze-Podolí týmem spolupracovníků (např. imunoložkou Helenou Tlaskalovou- Hogenovou), kojené děti neonemocní ani při styku s vysoce patogenními mikroorganismyMateřské mléko obsahuje sekreční protilátky proti antigenům Escherichia coli včetně antigenů kmenů způsobujících novorozeneckou sepsi ameningitidu, protilátky proti salmonelám, shigelám, mikrobům cholery enterotoxinům, proti rotavirům, polioviru aj. V mateřském mléce se nacházejí složky přirozené imunity, jako jsou lysozym, interferon a komplement. Žádná umělá výživa nemůže mateřské mléko nahradit. Je škoda, že současní představitelé naší vakcinologie zcela opomíjejí tyto významné poznatky českých badatelek a badatelů (více než 27 odborných publikací). Jejich poznatky potvrzují desítky publikací ze zahraničí.
Důležitost kojení pro vývoj a zajištění imunity nikdo matkám nezdůrazňuje a už vůbec se tento významný faktor nebere v úvahu při načasování povinného očkování. Místo toho vedou vakcinologové i pojišťovny
intenzivní kampaně za rozšíření vakcín proti průjmu Rotarix a

Rotateq. Za naočkování dítěte se rodičům nabízel benefit 500
Kč. Přitom je pozoruhodné, že například místopředsedkyně
NIKO na svých webových stránkách propaguje po řadu let
pouze jednoho výrobce – 
tedy jen a jen vakcínu Rotateq.Vakcíny se podávají již malým kojencům od 6. týdne, protože
ve vyšším věku by mohly způsobovat zauzlení střev. 
Anizjištěná kontaminace těchto vakcín prasečími cirkoviry v roce 2010 nevedla v ČR jejich stažení. O absurditách při rozšiřování těchto vakcín v rozvojových zemích, kdy experti CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí USA) doporučovali matkám, aby přestaly v zájmu účinnosti vakcín kojit, se můžete dočíst v knížce Varovné signály očkování. Tam si můžete také přečíst, jak se studovalo působení Rotarixu u 1009 předčasně narozených dětí několika zemí EU, u kterých vakcína vyvolala vysoké horečky, průjem a odmítání jídla. Přesto se učinil závěr, že tato vakcína je pro předčasně narozené děti bezpečná.
Spalničky
Také toto onemocnění, které v dětství prodělali patrně všichni občané ČR narození před rokem 1968, se stává strašákem pro rodiče a argumentem proti jakýmkoli
page12image48791552
12
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
úvahám před změnou očkování proti spalničkám. Uvádí se nebezpečí úmrtí a vážného poškození mozku dětí, které by touto dětskou nemocí onemocněly. Podle údajů WHO v roce 2013 zemřelo na spalničky 145 700 dětí. Avšak Declan Butler uvádí v únorovém čísle prestižního vědeckého časopisu Nature článku věnovaném spalničkám10 graf nazvaný: Různé podmínky, různá nemoc. Zatímco v zemích se špatnou
hygienou, podvýživou a nízkou proočkovaností umírá na spalničky každé třetí dítě a v méně rozvinutých zemích pak je to asi 6 % nemocných, ve vyvinutých zemích je úmrtnost na spalničky menší než půl procenta, spíš se udává 0,2 %. Podle statistiky WHO se vČR od roku 2000 do roku 2010 vyskytlo celkem 25 onemocnění spalničkami, v roce 2010 nebyl hlášený žádný případ. Podle evidence WHO se počet onemocnění spalničkami u nás v letech 2011–2013 zvýšil, když v jednotlivých letech onemocnělo 17, 22 a 15 dětí (viz tabulka).
V ČR se očkuje proti spalničkám od roku 1969, od roku 1986 proti spalničkám a
příušnicím a od roku 1995 přibyla ve vakcíně složka proti zarděnkám (MMR
11vakcína) . První očkování se provádí od 15 měsíců věku dítěte, kdy již z jeho krve
vymizely mateřské protilátky, které jednak poskytovaly dítěti ochranu, jednak by snižovaly imunitní odpověď vůči vakcíně. Druhá dávka se u nás aplikuje s odstupem 6–10 měsíců. Podle zanedbatelného výskytu onemocnění spalničkami v ČR se zdá, že u nás funguje vůči této nemoci spolehlivě kolektivní imunitaMnozí rodiče a mladší pediatři v ČR již ani nevědí, jak spalničky vypadají.
WHO usiluje o eradikaci spalniček na celém světě. Ve 36 zemích včetně ČRŘecka, Tanzanie, Kuby a Jižní Koreje je hlášená 99% proočkovanost vůči spalničkám. V USA, kde se spalničky loňském a letošním roce rozšířily, je v některých státech proočkovanost stoprocentní, děti v předškolních zařízeních jsou očkované dvěma vakcínami MMR v 95 % a průměrná proočkovanost 320 milionů obyvatel USA je „pouze“ 91%. Avšak imunologové jsou toho názoru, že v případě virové infekční nemoci, jakou jsou spalničky, by pro vytvoření kolektivní imunity měla postačovat 90– 94% proočkovanost. WHO stanovila jako cíl pro rok 2015 dosáhnout 90% proočkovanosti. Pro objektivní hodnocení nebezpečí spalničkové epidemie v USA bychom si měli uvést přesný počet případů. Jestliže se o epidemii mluví tehdy, když onemocní více než 2 % osob v určitém celku, pak v případě výskytu spalniček v USA
page13image48791760
13
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
bylo v roce 2014 hlášeno 644 případů ve 27 státech, což byl nejvyšší výskyt od roku
102000 . Naproti tomu výskyt autismu se za poslední 3 roky v USA zvýšil o 75 % a
podle CDC jsou poruchami autistického spektra postižení dva chlapci ze stovky 12
617letých školáků případě autismu se tedy v USA skutečně o epidemii jedná.Analýzu výskytu onemocnění spalničkami a příušnicemi v UK v letech 1990–2008
13uvádějí Jicková a Hagbergová . Tyto badatelky se rovněž zabývají nárůstem
diabetu 1. typu a zvyšujícím se výskytem poruch autistického spektra ve stejných letech ve Velké Británii.Prof. MUDr. Jan Janda ve svém vystoupení v Rádiu Impuls dne 13. 3. 2015 důrazně upozornil, že „teď zuří spalničky, jsou nemocné děti, dospělí a jsou dokonce i mrtvé dětiJe to samozřejmě důsledek aktivit odmítačů, antivakcionistů. Dovedete si představit, jak by to vypadalo, kdyby to očkování nebylo povinné... To, že jsouspalničky banálním onemocněním, je mýtus.“
Můžou za spalničky neočkovaní?
Pro pohled z jiné strany doporučuji k přečtení článek JUDr. Eriky Hájkové, m. j. i o
31
výskytu spalniček v Berlíně a reakcích v mediích z pohledu právničky a terapeutky
,
stejně jako redakční článek ve stejném časopise o tom, jak se mění obraz spalniček 32
právě v důsledku vakcinací . Čtenáři jenom musí pociťovat lítost nad tím, proč uváděná fakta zůstávají skrytá našim předním odborníkům. Nemají čas sledovat vývoj poznánínebo to nechtějí vidět? Svádět problémy, které vznikají špatnou koncepcí vakcinace nebo dosud nepoznanými důsledky vakcín, na neočkované, je totiž nejjednodušší.
Není to však příliš vědeckésvádět vinu za spalničky na neočkované. CDC uvádí, že při výskytu spalniček v Kalifornii minulý rok bylo téměř 20 % nemocných očkováno, většinou dvěma MMR vakcínami. V „epidemii Disneyland“ od 17. prosince 2014 do 21. ledna 2015 bylo laboratorně potvrzeno 51 případů, z toho 12 % bylo prokazatelně očkováno34 17 nemocných (31 %) nevědělo, zda byli očkováni. Při vysoké proočkovanosti dětí proti spalničkám v USA je tedy pravděpodobné, že očkovaných bylo mnohem vícPřes intenzivní snahu epidemiologů nebyl zdroj nákazy odhalen. Při panice kolem výskytu spalniček se mnoho lidí v USA dává očkovat 3. dávkou vakcíny MMR. Rodiče dávají očkovat i děti mladší než jeden rok. CDC však varuje, že většina lékařů a rodičů není informována o tom, že reakce na vakcínu může být
14
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
někdy chybně zaměňována za onemocnění. U některých očkovaných se objeví za
35
10–14 dní po očkování vyrážka a horečka
.
 Chcete tedy spalničky vyvolané divokým kmenem, které vám dají imunitu na celý život nebo spalničky vyvolané virem z vakcíny, kterážto imunita vás spolehlivě nechrání?
 Neměl by parlament v novelizaci zákona č. 258/2000 Sb. prozíravě zaujmout i stanovisko k tomu, co jsou rodiče a lékaři v povinni učinit, pokud se v ČR spalničky objeví? A kdo za to dostane pokutu?
 Smíme onemocnět, nebo se musíme naočkovat a odbýt si vyrážku a horečku díky vakcíně?
 Víte, že od roku 1990 bylo identifikováno 19 genotypů spalničkových virů? Víte, že se očkuje pouze proti kmenům A, které jsou jinénež původní původci
spalniček?Kdo tomu nevěří, že to tak opravdu je, ať si přečte pokyny CDC, nejvyšší americké
35
instituce v otázce očkování
MMR vakcína
.
Vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám vyvolává mnohé kritické reakce. Onemocnění zarděnkami probíhá v dětském věku mírně a bez komplikací, ale je všeobecně známo, že je nebezpečné v těhotenství. Pokud onemocní zarděnkami žena v prvním trimestru těhotenství, může dojít k vývojovým anomáliím nebo poruchám sluchu u dítěte. Přirozené onemocnění zarděnkami poskytuje imunitu na celý život. případě vakcinace batolete není jisté, že imunita vůči zarděnkám přetrvá až do doby těhotenství, které se dnes často přesouvá až do 3. dekády života žen.
Zcela prokazatelné je to, že imunita vůči příušnicím po očkování MMR vakcínou poměrně rychle vyvane, takže se onemocnění příušnicemi přesouvá z dětství do adolescence. I v ČR se objevují skupinová onemocnění příušnicemi u studentů středních škol. Poslední onemocnění mladých mužů, které upoutalo pozornost tisku, byly příušnice u hráčů NHL, když onemocnělo 20 hokejistů a dva trenéři. U mladých mužů jsou obávanou komplikací záněty varlat a s tím se hokej hrát opravdu nemůže. Onemocnění příušnicemi může být komplikováno myeloencefalitidou s následným postižením sluchu. Není proto lepší prodělat příušnice poněkud dříve?
15
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
Nežádoucí reakce po MMR vakcíně
Vakcína MMR je specifická tím, že obsahuje tři živé viry. Má proto rozsáhlý seznam možných nežádoucích účinků (NÚ), které můžou někdy připomínat samotný průběh nemoci. Některé z těchto NÚ mohou být velmi vážné, i když jsou poměrně vzácné. Patrně největší znepokojení vyvolává pozorování tzv. regresu ve vývoji dítěte po očkování MMR vakcínou. Rodiče popisují, že dítě, které se dobře vyvíjelo, umělo chodit, lézt, mluvilo nebo alespoň používalo jednotlivá slova a věty, po očkování přestalo mluvit, oslabil se jeho kontakt s dospělými, omezila se jeho motorika, někdy úplně přestalo chodit. Za situace, kdy jsou v USA autismem poškozena 2 % dětí, pozorují rodiče podobný obraz velmi často právě v batolecím věku. V ČR se však v oficiální medicíně uplatňuje názor, že k regresnímu autismu v důsledku očkování docházet nemůže a pokud k němu dojde, pak se jedná o pouhou časovou shodu.
Může MMR vakcína vyvolat autismus?
Vakcíny mohou být jednou z vyvolávajících příčin onemocnění autismem, nikoliv však jedinou. I to je důvod, proč nebyla dosud uznána oprávněnost více než 6000 žalob rodičů poškozených dětípodaných USA federálnímu soudu. Také ve Velké Británii je mnoho dětí poškozených očkováním a rodiče začali očkování MMR vakcínou odmítat. Náhle se objevil viník všech těchto problémů, do té doby téměř neznámý Dr. Andrew Wakefield a jeho veřejnosti zcela neznámá studie v prestižním
14časopise Lancet, kterou si mohli přečíst pouze předplatitelé Novinář Brian Deer
rozšířil zprávu, že Wakefield zfalšoval výsledky, aby dokázal, že vakcína MMR způsobuje autismus. Wakefield byl označen za viníka toho, že rodiče ve Velké Británii nechtějí očkovat děti vakcínou MMR. Poté byl zbaven licence, přišel o práci, domov, kariéru, musel se vystěhovat do USA. Deset jeho spoluautorů (kromě prof.Smitha) se zřeklo spoluautorství na kritizované publikaci (šlo jim totiž o zaměstnání a o licenci!). Veřejnost se dozvěděla, že britský General Medical Council (GMC) zbavil v březnu 2012 jakékoliv viny za profesionální selhání profesora Johna Walkera- Smitha, spoluautora publikace v Lancetu. Prof. Smith o výsledcích, které byly
uveřejněné v publikaci v Lancetu, referoval na semináři Royal Free Hospital již v roce 1996 a Wakefield je tudíž v publikaci „nezfalšoval“ a k indikovaným vyšetřením nebylo třeba žádat souhlas etické komise. GMC toto vysvětlení přijal. Na internetu jsou desítky rozhovorů a komentářů k případu Wakefield, spravedlivé posouzení tzv. viníků přinese patrně teprve budoucnost.
16
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
Případ Wakefield
Ve studii 13 autorů publikované v časopise Lancet z roku 1998, v níž je gastroenterolog Andrew Wakefield hlavním autorem, se jednalo o vyšetření 12 dětí, které přivedli rodiče na vyšetření do Royal Free Hospital v Londýně proto, že trpěly bolestmi břicha. Zjistilo se, že devět z těchto 12 dětí má zvláštní formu zánětu střev – lymfonodulární hyperplazii (LNH) a nespecifickou kolitidu. Osm dětí mělo symptomy poruch autistického spektra (PAS) a Wakefield se spoluautory ve studii poznamenali, že jejich rodiče uvedli, že symptomy se objevily během dvou měsíců po očkování vakcínou MMR.
Bolesti bříška, tzv. propustné střevo, záněty, průjmy nebo zácpy, jsou symptomy autistických dětí a jejich rodiče tyto příznaky dobře znají. Ve svých záznamech je mají i praktičtí pediatři. Problematikou toho, že 9–80 % pacientů s PAS trpí poruchami trávicí soustavy, se zabývala i
15Americká akademie pediatrů (pro přehled viz Strunecká et al., 2010) . V některých studiích
zjistili badatelé z různých pracovišť, že ve střevech dětských pacientů se záněty lze identifikovat virus spalniček. Zjistilo se také, že virus spalniček izolovaný z lymfocytů pacientů s PAS je stejnýjako kmen používaný ve vakcíněNa oddělení gastroenterologie Royal Free Hospital vyšetřili dalších 91 dětí s vývojovými poruchami a potvrzenou LNH nebo enterokolitidou a u 75 nalezli v biopsiích ze střeva RNA viru spalniček, zatímco v kontrolní
16 skupině 70 dětí našli genom viru spalniček pouze u 5 dětí .
Nemůžeme vyloučit, že oslabený imunitní systém některých dětí, jako jsou děti s PAS, není schopen vytvořit ochranné protilátky proti viru spalniček ve vakcíně, byť je tento virus oslabený. To sice neznamená, že všechny děti se po očkování MMR vakcínou stanou autisty, ale jisté riziko je třeba zvažovat.
Co si o vztahu autismu a MMR vakcíny myslí představitelé medicíny v ČR?
Předpokládám, že víte, že vztah autismu a očkování dosud nebyl VĚDECKY potvrzený, přece bych takovou vakcínou nenechal očkovat své dítě a nepoužíval bych ji u svých pacientů! Určitě víte i o tom, že Dr. A. Wakefield byl veřejné zostuzen, zbavený lékařského titulu a nejprestižnějšími vědeckými medicinskými časopisy označen za podvodníka když se ukázalo, že kauzalitu mezi MMR vakcinací a autismem si vymyslel a s důkazy závažně manipuloval,“ napsal doc. MUDr. Rastislav MaďarTaké prof. MUDr. Jan Janda nám napsal„Ovšem pokusy spojovat očkování s vyšším výskytem některých chorob, např. alergie, střevních zánětů nebo autismu, nebyly na podkladě studií v rámci „evidence based medicine“ prokázány. Příkladem byla např. kampaň proti očkování vakcínou MMR (spalničky, parotitida, zarděnky). Argumentem byl vznik autismu po této vakcíně. Prokázalo se, že původní publikace Dr. Andrewa Wakefielda v prestižních časopisech (např. Lancet) vznikly na podkladě zfalšovaných záznamů případů konkrétních pacientů, a autor dokonce přijímal
17
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
velké finanční částky ze strany antivakcionistů. Redakce časopisů se pak svým čtenářům musely omlouvat.
Stejný příběh opakují další a další autority naší medicíny, jako například primář MUDr. František Koukolík17 a jiní. Bohužel, ti všichni, kteří vyzývají k respektování medicíny založené na důkazech, důvěřují plně článku novináře ze spolku skeptiků Briana Deera a nenamáhají se s prostudováním dalších publikací a studií. V souvislosti s výzkumem vztahu očkování a autismu se na veřejnost také dostal
18
korupční skandál uvnitř CDC
Poul Thorsen. Vyšly najevo defraudace milionů dolarů přidělovaných na granty i to, že studie jeho týmu, které popíraly 
vztah thimerosalu, vakcín a autismu bylzaložené
. Jeho hlavním protagonistou byl dánský psychiatr Dr.
na zfalšovaných datech. Americký soud také potichu potvrdil, že vakcína MMR může
19CDC, vláda USA i výrobci vakcín věděli, že vakcína MMR může autismus vyvolat
způsobovat autismus
A co víc, byly zveřejněnutajované informace, podle kterých 20
.
Onen vyčpělý příběh o podvodníku Wakefieldovi nám vyprávěla dne 3. 3. 2015 na semináři zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny o novele zákona č. 258/2000 Sb. i epidemioložka MUDr. Jana Prattingerovávyslaná jako zástupkyně hlavního hygienika. Na můj dotaz, zda práci Wakefielda v Lancetu četla, odpověděla záporně. Kdopak ji asi nadiktoval, jak podváděl Wakefield? A proč byla vyslána na seminář o očkování jako zástupkyně hlavního hygienika a MZ ČR, když posléze řekla, že jako epidemioložka vakcínám nerozumí?
Více o autismu a imunoexcitotoxicitě našich knížkách, v proslovu Ing. Mariána Fillna demonstraci a na webových stránkách www.slobodaVockovani.cz.
Encefalitický pláč
souvislosti se zvažováním finančních náhrad státu za poškození očkováním se na pořad dne dostávají i nežádoucí účinky vakcín, které zastánci direktivního povinného očkování do jisté míry bagatelizují. Nemají prý o nich dostatek důkazů ani úmrtí kojence 4 hodiny po očkování nebylo podle nich způsobené očkováním, stejně jako neuznávají dlouhodobá a chronická postižení dětí, ke kterým dochází po několika dnech, týdnech až měsících po očkování. Za této situace je zjevné, že rodiče poškozených dětí bude čekat dlouholetý a úmorný, mnohdy velice nedůstojný souboj na mnoha frontách, aby se domohli finanční náhrady, pokud bude zakotvena v novele zákona č. 258/2000 Sb.
18
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
Já proto rodičům neustále zdůrazňuji, že neutišitelný pláč čerstvě očkovanéhkojence trvající dlouhé hodiny až dny, který výrobci vakcín eufemicky označují za „neobvyklý pláč“, rozhodně nepatří jenom k lehkým a zanedbatelným NÚ. Je to projev otoku a zánětu mozku. A jestli dítě musí překonat v době intenzivního rozvoje mozku přinejmenším šest takových epizod po očkování, nemusí to projít bez následků. Příbalový leták hexavakcíny uvádí neobvyklý pláč nejméně u jednoho deseti očkovaných. Prosím, hlaste takové reakce na SÚKL, hlaste je sami, když váš pediatr váhá nad tím, zda se vůbec o nějaký NÚ jedná, když váhá nad tím, zda pláč vašeho dítěte vůbec něco znamená, a důrazně požadujte zápis neobvyklého pláče do zdravotní dokumentace.
Kritické hlasy vůči hexavakcíně
Povinná hexavakcína je kritizována například i proto, že obsahuje antigeny proti hepatitidě B, která se přenáší infikovanými jehlami nebo nechráněným pohlavním stykem. Dokonce i odborný tým pracovníků SZÚ na základě zevrubné analýzy v roce 1995 nedoporučil21 plošné očkování proti hepB kojencům, avšak jiní odborníci ho zavedli jako povinné. Pokud by kojenec dostal ktéto povinné vakcíně ještě doporučované vakcíny proti pneumokokům (vněkterých případech povinné) rotavirům, dostane se do jeho tělíčka dvěma vpichy jehlou na 30 antigenů ve směsi hliníku, formaldehydu, glutamátu a dalších prokazatelně toxických látek (viz Varovné signály očkování).
Kojenci tak dostávají opakovaně do svých tělíček při každém z uvedených očkování až 264 μg hliníku/kg hmotnosti. Dospělý člověk dostane při očkování proti hepatitidě B 7,1 μg hliníku/kg hmotnosti a je popsáno, že tato dávka dokáže u dospělého vyvolat stav, který označujeme jako ASIA (autoimunitní/zánětlivý syndrom vyvolaný adjuvanty), případně makrofágovou myofascitidu. Myslíte, že kojencům tyto opakované dávky neurotoxického hliníku neškodí? O NÚ vakcíny Infanrix hexa
22,23
pozorovaných v různých zemích existuje mnoho dokladů na internetu
Bohužel, s 
vývojem moderních vakcín i v důsledku kombinace vakcín se objevují nové a dříve nepoznané následky podobě cizích virůfragmentů DNA více než 77 přídatných látekO možných NÚ vakcinace se u nás dříve nemluvilo, a není to vítané ani dnes. Profesor Boyd Haley z univerzity v Kentucky, který svědčil před Kongresem USA i v Pentagonu o škodlivosti přídatných látek ve vakcínách, napsal:
.
19
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
Kdybyste smíchali rtuť, fosfát hlinitý, sulfát amonný a formaldehyd s viry, dali to do injekční stříkačky a píchli do vašeho dítěte, pošlou vás do vězení. Proč je to tedy legální pro doktory? A proč jim to dovolujeme?“ Proč nejsme ochotni poučit se ze zkušeností USA, které zápasí s epidemiemi autismu, dětského diabetu, alergiemi, ale i černého kašle a spalničeka to přesto (nebo právě proto), že jejich děti dostávají největší počet vakcín ze všech států světaNaše děti dostávají hexavakcínu ve schématu 3+1, zatímco v mnoha jiných státech se používá schéma 2+1. Docent Rastislav Maďar, vedoucí lékař Očkovacího centra Avenier před několika dny
v rozhlasové diskusi s doktorkou Elekovou řekl, že změna očkovacího schématu hexavakcíny ze 3+1 na 2+1 se zvažuje z ekonomických důvodů. Tento bojovník za veškerá očkování (Avenier je totiž také soukromý distributor vakcín) dokonce přiznal, že vakcíny proti černému kašli nefungují. Třeba tedy neutěšená ekonomická situace našeho zdravotnictví bude ku prospěchu kojenců a batolat.
Otázky pro poslance:
 Na kterých vakcínách bychom ještě mohli ušetřit? Nejsou zrovna ty nejdražší vakcíny nejméně účinné a spojené
s největšími riziky?
Může stát garantovat naprostou bezpečnost povinného očkování?
Při diskusi o novele zákona č. 258/2000 Sb. v Poslanecké sněmovně dne 10. 3. se někteří poslanci pozastavovali právě nad touto otázkou. Pro ty, kteří nebyli přítomni uvedenému zasedání poslanecké sněmovny, jsem si dovolila následující části uvést vybrané ukázky názorů našich volených zástupců podle stenografického záznamu jednání (http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/026schuz/26-1.html). Uvádím zkrácené přepisy z vystoupení poslanců, ve kterých jsem si dovolila vyznačit některé části tučněProsím, čtěme pozorně všichni, kteří chceme znát názory těch, které jsme volili a kteří mluví za nás!
Poslanec Adamec: „... trošku mě vyděsila tady ta konstrukce, že stát si převezme odpovědnost za povinné očkování se vším všudy. Tak to vám tedy, dámy a pánové, řeknu, že mě to docela vyděsilo, protože teď si mohu představovat, že to očkování, které je povinné, není stoprocentně jasné. Já jsem tedy viděl některé
page20image34129600
20
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
případy dětí, které údajně byly oočkovány nějakou trojkombinací nebo co to bylo nebo hexavakcínou a ty následky. Já to vnímám jinak. Myslím si prostě, že tahle konstrukce prostě nejde dohromady. Buď je něco povinné a pak je to stoprocentní a nemusí se ujišťovat zákonem, že ten stát za to ručí, protože mě to fakt děsí jako rodiče, případného prarodiče, mě toto děsí, aby stát přebíral už dopředu odpovědnost za to, že se to nepovede, a přitom je to povinnost nařízená státem.“
Poslanec Koskuba: Zrovna z této strany, která vyznává svobodu jedince, bych nečekal, že budeme vázat stát zodpovědností za to, co se stane po očkování, protože stejně bychom mohli uvažovat, že když je povinná školní docházka a něco se dítěti stane při cestě do školy, vinu za to nese stát. Omlouvám se, toto je odborná věc, a já bych žádal laiky, aby do toho příliš moc nehovořili.“
Kdo se může vyjadřovat k povinnému očkování dětí?
I tato otázka je vmnoha zemích diskutována se silným emočním nábojem. Vakcinologové a někteří pediatři u nás (např. prof. Janda či doc. Maďar) zpravidla vidí problém černobíle. Ty, kteří se odváží upozorňovat na možná zdravotní rizika očkování, označují pejorativně jako odmítače, odpírače, antivakcionisty, jinými slovy jako ignoranty, kteří nevědío čem mluvía svými neuváženými názory jsou potencionálními škůdczdraví dětí. V roce 2011 publikovala mezinárodní skupina
24 lékařů, vědců a zdravotních sester dokument Vaccines: get the full story . Na
uvedené adrese je možné si přečíst i český překlad této zprávy a já vřele doporučuji všem poslancům, aby si před svým hlasováním o novele zákona č. 258/2000 Sb. přečetlijak vidí situaci ve věci zdravotních rizik očkování zahraniční odbornícijejichž názorse odlišují od hlavního proudu současné oficiální medicíny.
Jak to vidí poslanci parlamentu ČR?
reakci na vystoupení paní poslankyně Niny Novákové, která informovala o návrhzměny projednávané novely (viz 07489-09692.doc)sdělil poslanec Jiří Koskuba několik pozoruhodných poznámek:
„Pane předsedo, vládo, dámy a pánové, přeji hezký dobrý den. Vystupuji s 
faktickou, protože jako lékař do této diskuse ani zasahovat nechci, a chápu asi pocity kolegyně, která zde vystoupila, ve vší úctě k ní, jako laik. Dámy a pánové, několik upozornění.
21
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
Tak za prvé lékaři neskládají Hippokratovu přísahu a já bych moc žádal (důrazně), aby alespoň nejvyšší ústavní orgány toto věděly. Lékaři přísahají věrnost své fakultě, a že se postarají o své učitele. Stále se to omílá. My s Hippokratovou přísahou dnešní době nemáme nic společného. To za prvé.“ (pozn. autorky: Chcete vědět, co slibují absolventi lékařských fakult? Vysvětlení můžete najít v článku Spondeo ac polliceor http://www.tribune.cz/clanek/14897.)
„Za druhé, ani každý lékař nerozumí všemu, dámy a pánové. Proto se nebudu vyjadřovat k očkování. Jsem pyšný, že Česká republika očkování zavedla, zvládla a že máme proočkovanost nejvyšší na světě a přineslo to svůj přínos. Od toho jsou odborníci a do toho jim já jako poslanec i jako internista kecat nebudu.“
A ve svém druhém vystoupení poslanec Koskuba ještě dodal: „Tento národ se svým způsobem ke svému štěstí s očkováním smířil. Je mi líto pana ministra, když bude muset vyzvat šéfa vakcinologické společnosti, aby s vámi vedl diskusi. Já toho nejsem schopen! Mluvím za sebe. I kdybyste ke mně přišli do ordinace, já tohoschopen nejsem.
Poslanec Igor Nykl: „Pěkné odpoledne. Já bych navázal na pana doktora Koskubu. Skutečně, v podstatě ač jsme tu někteří lékaři mimo pana doktora Kasala, doktorKrákoru, dětských lékařů, my nejsme odborníci na očkování jsme lékaři, máme zkoušku z dětského lékařství, z problematiky, a přesto máme mít v sobě jakousipokoru a nemluvit do této problematiky, respektovat autority v České republice, což jsou předseda vakcinologické společnosti, lidé věnující se imunizaci, alergologii. A tito lidé mají určitý názor, ten my respektujeme a v podstatě bychom měli mít v sobě, jak říkám, hlavně ti laici, jakousi sebereflexi a pokoru a nerozvádět tady témata do až už příliš odborných částí. “
Naštěstí měli někteří další poslanci (kromě Niny Novákové) odvahu promluvit jako zastánci práva rodičů a nelékařů.Poslanec Jan Farský ve svém vystoupení mimo jiné řekl: „...my se očkování budeme muset věnovat. A pokud diskuse bude od začátku nalinkována způsobem, že lékaři, kteří sedí v Poslanecké sněmovně, řeknou, že všichni, kteří nemají před jménem MUDr. jsou laici a nesmí se k tomu vyjadřovat, protože tomu nerozumí, tak se nikdy žádnému závěru nedobereme. A tento přístup je přesně ten, který dovedl k tomu, že dneska jsou tady odpůrci očkování. Protože místo, aby se s nimi komunikovalo, tak se sankcionují a ostrakizují. A dokud tento způsob komunikace se nezmění v partnerský, tak bohužel bude ten problém jen větší a větší. A náš
page22image34099520
22
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
pozměňovací návrh, který jsme s kolegyní Novákovou předložili, tento příkop, který je zde vykopán, měl alespoň nějaký způsobem a má – pořád je to jeho úkol – zahladit nebo alespoň už neprohlubovat. Bohužel přístup, který tady vidíme, je opačný.“
Poslankyně Anna Putnová: „Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Je těžké vyslyšet přání pana poslance, který na nás apeloval, aby do toho neodborníci nemluvili, protože se nás to samozřejmě také týká. Myslím si, že to, co tady bylo řečeno, bylo ukázkou toho, proč nebylo možné se v posledních týdnech před očkováním nikde schovat. Byli jsme zahrnováni řadou mejlů, žádostí setkání, z nichž jsem také několik absolvovala. Vlastně celá ta generace a část rodičovské populace žádá diskusi, která by byla nezaujatá, a která by jejich názory nebrala na lehkou váhu. Myslím si, že to je to, co tady chybělo po celá léta a o co ta laická veřejnost vlastně ty odborníky žádá. Za to bych se také chtěla přimluvit, a proto jsem ráda, že paní kolegyně, paní poslankyně Nováková přišla s variantou, která by umožnila tuto diskusi v rámci zdravotního výboru dále posílit a podpořit. Chceme-li, aby byla spokojena veřejnost odborná i laická, myslím si, že je třeba sobě hledat cestu. Vítám také možnost vrátit tuto novelu znovu do projednání, protože tam je prostor, aby ta diskuse byla skutečně erudovaná. Děkuji.“
Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, nejsem lékař a nemohu posuzovat, zda využití té či oné vakcíny je dítěti prospěšné či nikoliv. Ale jsem rodič a dovolte mi tedy pohled spíše člověka, který čte novelu zákona o ochraně veřejného zdraví jako člověk, který je a má být zodpovědný za výchovu dětí a který, protože chce být zodpovědný, dělá si sám názor na to, jak dítětem naložit či nikoliv. Já si myslím, že tahle novela otevřela hluboké problémy toho, kdo je víc – jestli stát, anebo občan, a v tom se motá zájem dítěte, jestli rodina je víc nežli zájem státu, nebo která rodina nebo dítě, které je více důležité, jestli to, které je očkované, či nikoliv. Řada z vás tady dneska nastínila otázky, co s těmi dětmi, jejichž rodiče odmítnou – a prokazatelně budou, protože někteří lidé to vidí jako fatální záležitost zásahu do práv dítěte a odmítají po zkušenostech, které někteří dětmi mají, negativních zkušenostech po očkování, odmítají tato očkování učinit a teď stát, chce-li nařídit někomu povinnost, jak to vlastně udělá? A co potom dál? Bude děti odebírat rodičům a násilím je očkovat, nebo jim bude dávat pokuty, které jsou na hranici likvidace jejich existence, nebo bude separovat děti, které nejsou očkovány? Bude jim říkat: nesmíte do školky nebo nesmíte do školy, přestože je
23
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
základní docházka povinná. Která povinnost tedy bude větší? Jestli toho dítěte, které není očkované a musí povinně do školy a poškodím toho rodiče za to, že dítě do školy nedal, anebo za to, že ho neočkoval? Kam až zakážu tomu dítěti chodit? Nebude smět do divadla? Nebude smět jezdit autobusem? Nebo kam to vlastně spějeme s tímhle návrhem? Myslím, že se dostáváme do Absurdistánu, který téhle zemi vůbec nesluší. Podíváte-li se do některých zemí na západ od nás, jako je třeba Německo – dneska jsme vedli s kolegy debatu na toto téma, co budou dělat ti lidé, kteří prostě odmítnou nechat oočkovat děti. No odstěhují se do takové Tramtárie, jakou je třeba Německo. Spolková republika Německo něco takového nevyžaduje a nikdo o ní nemůže mluvit jako o banánové republice.
Myslím, že jsme se dostali do fáze, která ukazuje, že nejsme civilizovaně schopni si říci, že tady je odpovědnost rodičů a měli by oni nést odpovědnost za budoucnost svých dětí. Já jsem spíše nepříznivcem povinného očkování, jakkoliv jsem vychoval více dětí, než jsem zplodil. Ale myslím si, že by ti rozumní z vás poslanců, pokud o to mají zájem, měli vyslechnout argumenty pro a proti. Souhlasím návrhem pana ministra zdravotnictví a podpořím ho, aby se materiál vrátil do druhého čtení s tím, že je potřeba zvážit ještě jednu myšlenku, a to je odpovědnost státu. Jestliže stát někomu něco nařídí, musí nést zodpovědnost za své důsledky. Jestliže nařídím přes odpor rodičů očkování dítěte a pak se cokoliv stane, pak by prostě měl stát nést finanční odpovědnost – minimálně. Nejenom tu morální. Myslím, že na ní se shodneme, ta tam je prostě také a vyloučit ji nelze. Nebo pokud je zde někdo z lékařů a řekne, že to je absolutně všechno v pořádku a je to vše bez rizika, docela rád bych si to vyslechl, ale myslím si, že nic takového tady zaznít nemůže, protože to očkování zcela bez rizika není. Zcela bez rizika není! Někde prostě riskantní je a není možné, abychom, řeknu, absurdní věci po občanech naší země v téhle podobě chtěli. Stát zkrátka některé riziko bude muset vzít na sebe. Já bych se moc přimlouval za to, aby očkování povinné nebylo, protože rozdělí děti na očkované a neočkované a v nějaké fázi bude muset stát říct: Tady už to nevadí, anebo tady už to vadí. Divadlo třeba vadit nebude, ale mateřská školka vadit bude. Třeba zakážeme dětem chodit do mateřské školky. To jsou přeci úplně absurdní otázky, na které není civilizované vůbec hledat odpověď.“
Názory pediatrů
Proti přesvědčení bývalého předsedy České pediatrické společnosti zkušeného
24
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
pediatra, jakým je prof. MUDr. Jan Janda, CSc., však nemá šanci uspět se svými argumenty žádný lékař jakékoliv specializace ani žádný sebevzdělanější badatelbyť zahraniční, natož laický rodič či dokonce odmítač.
Ve svém projevu na Rádiu Impuls dne 1
1. 3. 2015 jasně vymezil svůj přístup nutnosti povinného očkování a celkem nepokrytě definoval skupinu lidí, kteří požadují jakékoliv změny. „Co je to za lidi? My, jako pediatři známe ty skupiny, ...(posměšně imituje ustrašenou matku)... Jediným jejich argumentem je svoboda... Ale k tomu je třeba říct bé. Neočkované děti ohrožují očkované děti, protože žádná vakcína nedokáže ochránit 100%. Rodiče neočkovaných dětí necítí minimální zodpovědnost. Pak se může stát, že to neočkované dítě onemocní, nakazí se nemocí, která sem byla zavlečená, tu nemoc překoná, ale nakazí se od něj děti těch pořádných pečlivých rodičů a výsledek může být fatální. V USA nazývají takové děti černými pasažéry. Odpovědnost odmítačů očkování se blíží nule. Musím souhlasit, že když se do školky dostane jedno dítě mezi očkované, tak to ohrožení není.“
O aktivitách „odmítačů“ prof. Janda prohlásil: „je to jako náboženství, na úrovni sektářství.“ závěru svého vystoupení přirovnal ochotu spolupráce (compliance) rodičů požadujících pro své děti individuální očkovací plán ke kouření, konzumaci alkoholu a spotřebě soli v ČR prohlásil, že „při rozvolnění povinnosti očkovat, bychom dopadli daleko hůře, než okolní státy, o kterých víme, že nepovinnost očkování vede k tomu, co se tam právě děje.“
Je vidět, že o schopnosti rodičů spolupracovat s pediatry a o jejich znalostech nemá náš přední pediatr hezké mínění. Jeho hlas však bude zřejmě pro rozhodující orgány jedním z určujících. Uveďme si ještě ukázku z odpovědi místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR, doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. na dotaz: Jaký je váš osobní názor na povinné očkování dětí?(http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Doc-MUDr-Milada-Emmerova-CSc-309„Vážená paní, spovinným očkováním dětí plně souhlasím. Přiléhavost tohoto nařízení je v souladu s vědeckými pokroky, o které se zasloužili mnozí renomovaní vědci jak v dávnější minulosti, tak i v současné době. Nechápu některé lékaře, kteří prodělali vzdělání v ČR, že s tímto postupem nesouhlasí a očkování rozmlouvají váhajícím rodičům. Ti by měli prodělat nástavbový vzdělávací kurz, pokud vůbec rámci postgraduálního vzdělávání existuje, neboť se jeví jako zbytečný.“
Za dané situace je prakticky nemožné oslovit řadového pediatra, aby veřejně sdělil svoje zkušenosti s očkováním z praxe. Vystavuje se totiž možnosti vysokých
25
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
pokut. Navrhované sankce pro lékaře jsou likvidační jak profesionálně, tak finančně. Jediným odvážným z oslovených byl pediatr MUDr. Tomáš Lebenhart.
Proč se Lebenhart odvažuje vyslovit odlišný názor na očkování?
„Jsem pediatr, vystudoval jsem Fakultu dětského lékařství UK v roce 1980. Jsem tedy 35. rokem v praxi. Před dvěma lety jsem aktivně vystoupil z České lékařské komory pro již nesnesitelný rozpor s tzv. lege artis medicínou. Zdravotní systém vpodstatě nefunguje, i když jsou do něj plynule pumpovány finanční náklady srovnatelné snad jen se zbrojením... Z tohoto pohledu vyjímám lékařskou péči urgentní, život zachraňující (32 let jsem při své práci sloužil u Lékařské služby první pomoci). V příkrém rozporu se stále novými a novými vědeckými poznatky a modernějšími vyšetřovacími metodami a nesmírně nákladnou technikou je reálný stav populace, a to zejména dětské, stále horší. ...Pokud cokoliv posuzujete, hleďte především na VÝSLEDKY! Jděte se podívat do nemocnic, do léčeben, do ordinací, do čekáren... Uvidíte uzdravené, šťastné, zářící lidské bytosti? Navzdory množství léků, které léta polykají, navzdory opakovaným kontrolám a vyšetřením. Všimli jste si, že čím více proočkovány, tím více jsou naše děti NEMOCNÉ!?
Co je smyslem očkování? A hlavně: Jaké jsou REÁLNÉ výsledky? Imunita dětí je KATASTROFÁLNÍM stavu. To vám mohu jako bedlivý pozorovatel za 35 let praxe odpovědně říct. V systému čím dále tím zřetelněji chybí dva základní atributy potenciální úspěšnosti lékařského konání: INTELIGENCE a LIDSKOST. Jste šokováni? Nevěříte? Zkuste se, byť jen na chvilku zastavit. Prostě se dívejte, poslouchejte, co si lidé povídajíjak vypadají, jak se chovají a v jakém stavu jsou děti. Podívejte se, v jakém psychickém, emočním, ale i mnohdy fyzickém stavu jsou lékaři a další zdravotníci. Podívejte se do talířů dětem ve školkách, školách a nemocnicích. Strava je jedním z pilířů zdraví. To je tisíciletá moudrost. Jak to, že dětia to i těžce nemocné, konzumují tavené sýry, děsivě toxické uzeniny, pijí kravské mléko a přeslazené odporné tekutiny? A to pod „dohledem“ pediatrických odborníků.
Jistě víte o „placebo“ efektu. Jde o silný popud naší imunitě směrem k úzdravnému procesu. Existuje však i opačný fenomén. Ten je zdravotním systémem podporován a rutinně aplikován. Jde o tzv. „nocebo“ efekt. Z latiny – nocere – škodit. Ten spouští autodestrukci! O co jde? O vzbuzování strachu a negativních představ. Co vidíme vrealitě zdravotnictví? Vzbuzování strachu. Prakticky denně slyším děsivé a
26
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
neuvěřitelné věci od svých klientů. Jak nelidsky je s nimi zacházeno. Jak na ně zdravotníci řvou, nadávají jim, zesměšňují je a ponižují. Jak se chovají arogantně a povýšeně jim cokoliv odmítají vysvětlit. Nemají na ně čas! Běžně slyším, rodiče říkat, že je paní doktorka na dětském středisku vystrašila. Hrozí to, hrozí tamto, vyhrožují i smrtí... A při tom většinou sami nechápou, co je ve hře, nechápou, že dítě většinou jen „odráží“ problémy rodičů, že pokud má dítě laskavé, milující rodiče, kteří milují i jeden druhého, že TO je nejlepší „očkování“ a TO proti nemocem. Plus zdravá strava, o které se, bohužel, nikdy neučili...“
Na závěr slova paní poslankyně Miroslavy Němcové
Tato zkušená a moudrá politička řekla: „Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, člověk rozmýšlí, jestli vůbec může vystoupit v Poslanecké sněmovně a vést diskusi v případě, že není označen za toho pravého odborníka. Ale mám-li navázat na to, co zde říkal v posledním slově pan ministr, tak bych se možná zastavila u dvou věcí. Ta první je o tom, jak tu diskusi vedeme, tou druhou je samotné jednání Ústavního soudu.
Jak vedeme diskuse. Já rozumím tomu, že akt rodičů, které vy nazýváte alternativními rodiči, přijdou-li před ministerstvo, že tam opravdu žádná věcná diskuse se asi na té ulici vést nemůže. To všichni víme. Oni tam přijdou říct nějaký svůj protest. Jsou á priori proti tomu způsobu, který vy navrhujete, a přijdou vám to říci tou nejviditelnější podobou. Tam nějaké úsilí o to, dobrat se nějakého konsensu, nějakého kompromisu na té ulici, možné není. A kde to možné je, tak je to právě tady v Poslanecké sněmovněProtože ti rodiče, ať už jim budeme říkat alternativní, nealternativní, jakkoliv, tak prostě mají své volené zástupce zde Poslanecké sněmovně. A ti rodiče se na nás obracejí, a nejsou to jenom ti, které vy nazýváte alternativními. My jsme dnes na našem poslaneckém klubu debatu zákonu a o tom, jak s nim naložit, vedli a netroufnu si říct, ale řekla bych, že většina, dvě třetiny poslanců našeho poslaneckého klubu byly přesvědčeny o tom, že zákon je potřeba změnit, že je dobře, že se vrátí do druhého čtení, že o něm ještě bude možno diskutovat. Protože tak, jak navržen je, my si prostě myslíme, že pořádku to není.
„...Ráda bych se vrátila ještě k tomu druhému, co bych tedy doporučila našemu odbornému výboru k projednání, až se o tom budete bavit. Je zde vedle toho rozhodnutí Ústavního soudu také odlišné stanovisko, které formulovala paní
27
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
soudkyně Kateřina Šimáčková právě k tomuto výroku Ústavního soudu. Nevím, já to tady nemohu číst, protože určitě by se vám zdálo, že tím zbytečně prodlužuji debatu, má to asi 5 nebo 6 stránek. Ať už jste alternativními rodiči, nebo nealternativními rodiči, ať už jste odborníky, nebo laiky, ať už jste ve zdravotním výboru, nebo nejste, myslím si, že by vás toto vyjádření paní soudkyně mělo zajímat...“ (pozn. autorky– viz např. http://www.svobodavockovani.cz/news/odlisne- stanovisko-soudkyne-kateriny-simackove-k-vyroku-i-oduvodneni-nalezu-ustavniho- soudu-ceske-republiky-sp-zn-pl-us-19-14/).
Němcová dále pokračovala: „Mně se zdá, že kdyby nás nezajímaly odborné aspektya řeknete, že my laici do toho nemáme co mluvit, i když se cítíme být rodiči, zodpovědnými rodiči a bojíme se, aby naše děti nebyly nemocné buď proto, že absolvují očkování nebo že je neabsolvují, tak jestli se máme něčím zabývat, tak tímto právním aspektem rozhodně ano. Paní Dr. Šimáčková uvádí, že Rakousko, Německo, Španělsko, Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lucembursko, Norsko, Portugalsko, Švédsko, Velká Británie a Kanada jsou zeměmi, kde není stanovena žádná zákonná očkovací povinnost a – teď z ní cituji – dostatečnou proočkovanost populace zajišťují na jedné straně kvalitní lékaři, schopní rodiče v dostatečném počtu přesvědčit o potřebě dětí očkovat, a na druhé straně odpovědní rodiče, kteří umějí svobodu využívat a pojí ji s odpovědností za zdraví svých a ostatních dětí.”
Osudy postižených rodin u nás i v zahraničí
Každý, kdo se chce přesvědčit, že vakcíny mohou vážně poškodit zdraví a vývoj
dítěte, se může na internetu podívat na osudy rodin postižených očkováním, např. ve
25filmu Vyšší dobro (The Greater Good) , nebo si vyhledat osudy matek, které o své
26dítě přišly . Může se také podívat na fotografie z archivu CDC dokumentující, jak
27,28 28vypadají NÚ vakcín Nenechte si ujít video na konci článku Případy
poškozených dětí a videa o očkování můžete nalézt i na našich webových stránkách.
 www.rizikaOckovani.cz www.rozkvet.cz www.slobodaVockovani.cz
28
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
Můžete se však také podívat na zjištění zahraničních projektů, které porovnávají zdraví očkovaných a neočkovaných dětí. Co myslíte,
jsou zdravější očkované nebo neočkované děti? Odpovědi vyplývající z průzkumu ve 14 státech světadoložené čísly a ilustrované grafy, najdete na
29 internetu .
Hudba budoucnosti? Budou platit slova prof. MUDr. Romana Chlíbka?
„Očkování by v České republice v budoucnu mohlo být zcela dobrovolné, záleželo by tak jen na rodičích, jaké vakcíny by svým dětem nechali podat... Opravdu si myslím, že vývoj půjde touto cestou. Spoléhám v tomto na komunikaci mezi dětskými lékaři a rodiči, kteří budou po vzájemné diskusi rozhodovat.“
Roman Chlíbek, 22. 9. 2011 iDNES.cz30
Otázky ministru zdravotnictví ČR, zodpovědným pracovníkům MZ ČR, poslancům Parlamentu ČR, eventuálně i soudcům ÚS ČR
1. Byli jste již očkováni proti černému kašli, tetanu a pneumokokovým infekcímVe vašem věku to vakcinologové vřele doporučují.
2. Očkujete se každoročně proti chřipce? MZ ČR doporučuje alespoň 75% proočkovanost!
3. Jestliže vezmete pětikilové dítě a dáte mu tři vakcíny v jednom dni, je to jako kdybyste dali 60kilové osobě 36 vakcín najednou. Byli byste ochotni nechat si vměsíčních odstupech píchnout 4× za sebou 12 hexavakcín, 12 pneumokokových vakcín a k tomu spolknout 12 slaďoučkých vakcín proti průjmu?
4. A pak ještě za půl roku vyzkoušet na svém těle 12 vakcín MMR? A pak za půl roku ještě jednou?
5. Ukážete svou odvahu a dokážete široké veřejnosti a zejména rodičům, že je to zcela neškodné? Jste si jisti, že nebudete plakat celé noci? Že nedostanete Aspergera ani Alzheimera? Že nezapomenete to, co dosud umíte? Že neochrnete nebo neztratíte řeč?
Nebojte se, podle chystané úpravy zákona by vás stát za případnou újmu možná i odškodnil, pokud jasně prokážete souvislost vašich problémů s očkováním.
29
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
Možná, že byste to v průběhu vašeho mandátu nebo funkčního období mohli zvládnout. Věřím, že výrobci vakcín, kterými jsou naši přední vakcinologové jistě bezprostředním kontaktu, by byli ochotni takový grandiózní a zcela unikátní projekt sponzorovat! Byl by to nejenom
1. průkaz bezpečnosti jejich vakcín pro veřejnost a demonstrující rodiče,2. ale i zdrcující úder do tábora odmítačů, alternativců a všech kritiků,
kteří se odvažují mluvit o nežádoucích účincích vakcín.
Další čtení a zdroje literatury
 1. http://www.e-petice.cz/petitions/petice-proti-represivnimu-pristupu-statu-v-otazce-ockovani.html
 2. Chlíbek R. a kol. Očkování v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Novelizace 2013.
  http://www.vakcinace.eu/data/files/DP_Ockovani_2013.pdf
 3. http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileselect.cfm
 4. http://www.pnas.org/content/111/2/787
 1. http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/narodni-strategie-ockovani-proti- pertusi_5195_1985_5.html
 2. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6207a4.htm
 3. Crislip M. Herd immunity. Science-Based Medicine, 2009. http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/herd-immunity/.
 1. Škovránková, J. Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Pediatrie pro praxi, 2007; 8 (6): 38788.
 2. http://www.cdc.gov/nchs/data/nhsr/nhsr065.pdf
 3. Jick H., Hagberg K.W. Measles in the United Kingdom 1990-2008 and the effectiveness of measles vaccines. Vaccine, 2010; 28 (29): 458892.
 4. Wakefield A.J., Murch S.H., Anthony A., Linnell J., Casson D.M., Malik M., Berelowitz M., Dhillon A.P., Thomson M.A., Harvey P., Valentine A., Davies S.E., Walker-Smith J.A. Ileal-lymphoid- nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet, 1998; 351 (9103): 63741.
 5. Strunecká A., Blaylock R. L., Paclt I., Hyman M. Cellular and Molecular Biology of Autism Spectrum Disorder. Ed. Strunecká A. Bentham Science Publishers, UEA 2010 http://www.eurekaselect.com/52682
page30image34131328
5. Fabiánová K. Otazníky kolem černého kašle: Může postihnout každého z nás...?!http://web.practicus.eu/sites/cz/Documents/Practicus-2013-06/12-Cerny-kasel.pdf
page30image34131520
9. http://www1.lf1.cuni.cz/~hrozs/exant3.htm
10. Butler D. Measles by the numbers: A race to eradication. Nature. 2015 Feb 12;518:148
9.
16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1187154/pdf/mp55000084.pdf.
17. Koukolík F.: Vědci podvádějí čím dál více. Proč a co s tím? Technet.cz 2013. http://technet.idnes.cz/proc-vedci-podvadi-koukolik-dpq- /veda.aspx?c=A130212_165622_veda_mla
30
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
 1. http://www.huffingtonpost.com/robert-f-kennedy-jr/central-figure-in-cdc-vac_b_494303.html
 2. http://www.slobodavockovani.sk/news/ad-mmr-zpusobuje-autismus-potvrzeno-soudem-ne/
 3. http://www.naturalnews.com/046630_CDC_whistleblower_public_confession_Dr_William_Thomps on.html
 4. http://www.rozalio.cz/images/PDF/hepb_zaverecna_%20zprava_helcl_1995.pdf
 5. http://birthofanewearth.blogspot.cz/2013/02/infanrix-hexa-vaccine-causing-death-and.html
 6. http://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf
 7. http://naturalnews.com/Vaccines_Get_the_Full_Story.html
 8. http://www.veoh.com/watch/v81666646RrNe5rXj
 9. http://www.slobodavockovani.sk/news/leukemia-a-nasledna-smrt-po-ockovani-mmr-vakcinou- priorix-od-glaxosmithkline/
 10. http://www.bt.cdc.gov/Agent/Smallpox/VaccineImages.asp
 11. http://www.naturalnews.com/048691_vaccine_damaged_children_graphic_photos_medical_mutila tion.html
 12. http://www.vaccineinjury.info/home.html; http://www.vaccineinjury.info/vaccinations-in- general/health-unvaccinated-children/survey-results-illnesses.html
 13. http://kralovehradecko.regiony24.cz/16-131727-cesky-ockovaci-kalendar-by-mohl-byt-v- budoucnu-zcela-dobrovolny--tvrdi-odbornik
 14. http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1537-cesko-ve-sparech-medialnich-matek-z-babisova- chovu-salamova-revoluce-v-brne-ockovani-je-povinne-protoze-je-neucinne-ockovaci-demokracie- v-rusku.htm
 15. http://protiproud.parlamentnilisty.cz/zdravi/1093-spalnicky-jako-smrtelna-nemoc-popirani- ockovani-je-stejny-zlocin-jako-popirani-evoluce-neni-uniku-usije-nam-ockovani-velky-bratr-na- telo.htm
 16. Skowronski D. M., et al. The number needed to vaccinate to prevent infant pertussis hospitalization and death through parent cocoon immunization. Clin Infect Dis. 2011 http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2011/12/01/cid.cir836.full
 17. http://emergency.cdc.gov/han/han00376.asp
 18. CDC.GeneticAnalysisofMeaslesViruses.Nov.3,2014.
page31image34111680
Knihy autorky k danému tématu
Strunecká A., a spol. Přemůžeme autismus? ALMI, Podlesí-Blansko 2009
Strunecká A., Blaylock R. L., Paclt. I.. Hyman M. Cellular and Molecular Biology of Autism Spectrum Disorder. Ed. Strunecká A. Bentham Science Publishers, UEA 2010
Strunecká A., Patočka J. Doba jedová. Triton, Praha 2011Strunecká A., Patočka J., et al. Doba jedová 2. Triton, Praha 2012
Strunecká A. Varovné signály očkování. ALMI, Podlesí
-Blansko 2012 Strunecká A. Jak přežít dobu jedovou? ALMI, Podlesí-Blansko 2013 Strunecká A. Babské rady profesorky Strunecké. ALMI, Podlesí-Blansko 2014
31
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
PŘÍLOHA
Proč organizátoři svolali demonstraci?
Následující ukázky uvádím pro vysvětlení těm poslancům a občanům, kteří neměli dosud čas nebo možnosti se seznámit s cílem demonstrace a požadavky účastníků, předaných ministru zdravotnictví Svatopluku Němečkovi.Organizátorka Marta Vondráčková řekla: „Tato demonstrace je logickým vyústěním situace kolem očkování v naší zemi. Političtí kápové nám prostřednictvím novely vzkazují nejenom, že povinná očkování zůstanou povinná, ale naše dětí se ani nemusí těšit do školky, neboť novelizací v zásadě zamezí přístupu neočkovaných dětí do mateřských školek či dětských skupin.“
Vondráčková považovala za důležité upřesnit, že: „Demonstrace není akcí vyšinutých či hysterických matek, ale lidí z masa a kostí, z nichž se nezanedbatelná část osobně setkala s negativním důsledky spojenými s očkováním. Nemusí se ale jednat jen ozdravotní následky dětí (z osobní zkušenosti mého okolí zejména velice dlouhodobá nespavost dětí, poruchy psychického rázu, ekzémy s odstrašujícím průběhem), avšak také o to, že mnohé děti zkrátka nebyly přijaty do školky.“
Antonín Marek, druhý z dvojice organizátorů dodává: „Nejedná se o tzv antivax demonstraci lidí, kteří odmítají očkování. To je všeobecně rozšířená lež, šířená médii. Žádná obecně známá organizace, která se v otázkách svobodného očkování angažuje (například Liga lidských práv či Rozalio), není antivax. My nejsme odpůrci očkování! My jsme lidé, kteří chtějí to, co má většina našich západních sousedů a sousedek, tedy očkování, která jsou doporučená, nikoliv povinná.“
„Chceme lékaře, kteří naslouchají rodičům, radí jim a vedou diskusi na základě svého nejlepšího svědomí a bezhlavě nenařizují očkování. Chceme lékařství s pozitivním duchem, které nevynucuje aplikaci pochybných očkování represivním přístupem, ale nabízí volbu. Chceme prostředí, kde bude lékař hlásit všechny vedlejší účinky očkování automaticky, nikoliv až po (leckdy nutně důraznější) intervenci rodiče. Chceme lékaře, kteří skutečně kriticky a objektivně myslí, nikoliv očkovací stroje, z
nichž leckteří svoji práci očividně nenávidí. Chceme změnu“
Marta Vondráčková.
řekla organizátorka
Prosím, zdržte se v diskusi
Pod pozvánkou na demonstraci byla tato výzva:
hanlivých či urážlivých příspěvků.
http://rotter.blog.idnes.cz/c/452823/demonstrace-proti-represim-statu-v-otazce-ockovani.html)
32
Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona č. 258/2000 Sb.
Co navrhli rodiče ve Veřejném prohlášení pro MZ ČR?
 1. Pro spolehlivé převzetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování je třeba tyto účinky jasně definovat a zveřejnit dle příbalových letáků a údajů ve světové literatuře a zodpovědně rozšířit výjimky z povinného očkování.
 2. Zavedení možnosti svobodné volby alternativního individuálního očkování, které umožní odlišné termíny vakcinace i volbu jiné vakcíny, hrazené státem.
 3. Zrušení zákazu přijímat neočkované děti do kolektivu. Je to nepřiměřené opatření a nemá základ v kvalifikované argumentaci.
 4. Zrušení ohlašovací povinnosti lékaře a zrušení povinnosti očkovat. Důsledné dodržování informovaného souhlasu.
 5. Zrušenínavrhovanýchfinančníchsankcí.
 6. Akceptování rodiče jako právoplatného partnera, nositele zodpovědnosti za zdraví svých dětí.
 7. Uplatnění přísné kontroly nad vakcinology a dovozci vakcín a dohled nad jejich vazbou s farmaceutickou firmou pro vyloučení střetu zájmů.
Tyto požadavky byly podložené podpisovými archy 490 účastníků demonstrace.
Podpořily je i podpisy více než 15 000 občanů (k 9. 3. 2015) pod peticí Proti
represivnímu přístupu státu v otázce očkování .
33

  Position Statement: Midwifery units and COVID-19 For release on 31 st  March 2020 Midwifery units (MUs) can make a positive contribution w...