neděle 19. dubna 2020

Bruce Lipton Biologie Víry koronaviru
Příčinou pandemie koronaviru není virus jako takový, ale STRACH, který ho vyvolává!!!!!

AKTUALIZACE Coronavirus 2019-Covid-19

(Březen 2020)

Doufám, že naše měsíční video na The Story of Bill: Part 2 poskytlo trochu levity na velmi důležité téma odlišení symptomu od jeho příčiny. To je důležité, když uvážíme, že 90% rakoviny nemá dědičné spojení a že stres je primární příčinou srdečních chorob. Například neexistuje žádný gen, který „způsobuje“ rakovinu… existují však geny, které „korelovaly“ s rakovinou. Význam rakoviny není poháněn geny, ale je důsledkem disharmonie v životním stylu a / nebo podvědomých emocionálních programech. Bod: Rakovina je příznak, nikoli příčina problému. Stejný pohled se týká vraha číslo jedna, srdeční choroby.

Ale všechno jde dolů: „Co se bojíš?“ V současné pandemii jste znepokojeni ztrátou příjmu během karantény nebo neschopností platit za potřebnou zdravotní péči v lékařském středisku, nebo možná, pro většinu, konečný strach je vize umírání na koronavirovou chorobu 2019 (COVID) -19).

Mým záměrem je CALM obávat se médií, které neustále opakují, že „nebe padá“. Takže ... tady je moje březnová aktualizace na COVID-19.

Zaprvé: „Co je to virus?“ Virus není živý nebo metabolizující organismus, jsou to jednoduše membránově vázané proteinové tobolky obsahující genetické programy. Jak je popsáno v Biology of Belief, buňka je ekvivalent programovatelného počítačového čipu, přičemž buněčné jádro představuje pevný disk obsahující genové programy. Virus je ekvivalentní počítačové flash jednotce (Memory Stick) stažené pomocí genových programů. Když receptory na virové membráně doplňují receptory v cílové buňce, virus se připojí k buňce a stáhne svou paměť, programy, které unesou kontrolu nad infikovanou buňkou.

Tuto aktualizaci jsem rozdělil do 4 samostatných témat, poté následovalo vyhodnocení údajů a seznam Bruceových „doporučených“ osvědčených postupů. Témata jsou: A) Koronavirus, B) Úmrtnost na Coronavirus, C) Úleva od nemocnic a lékařů a D) Finanční / lékařské důsledky během pracovního propouštění.

A) Coronavirus

Koronavirus historicky způsobuje chřipku. Příznaky chřipky se mohou pohybovat kdekoli od vyvolání nepříjemného pocitu až po smrt. Chřipky se vyskytují každý rok v chladném období, protože rozmanitost respiračních virů se replikuje rychleji při teplotách nižších než tělesná teplota (98,6oF nebo 37oC).

Viry se daří v dýchacích cestách v zimě díky vdechování chladnějšího vzduchu. Chřipková sezóna je roční a obecně rozdíly mezi viry v každé nové sezóně představují mutace (variace) předchozích chřipkových virů. Lidské imunitní systémy se v průběhu staletí zabývají variantami běžných chřipkových virů. Zkřížená reaktivita antigenových míst (částí viru, která indukuje imunitní odpověď) na starších a novějších verzích chřipky předem aktivovala lidské imunitní systémy, aby potlačila agresivitu novějších chřipkových mutací.

A proto je problém COVID-19 problematický: Tato nová verze coronavirus-19 má antigenní znaky, které dosud lidské imunitní systémy nezažily. V důsledku toho jsou bez předchozí infekce téměř všichni lidé náchylní ke zkušenosti s COVID-19. Biologická novinka tohoto viru způsobuje, že je docela nakažlivý a pro některé je to vážná nemoc.

Pravomoci, které se mají stát, považovaly za vhodné distancovat román COVID-19 jako něco jiného než chřipku. Faktem je, že definice, COVID-19, je virus respirační chřipky a jak již bylo zmíněno, chřipky vyjadřují řadu symptomů od nepříjemnosti až po smrt. Míra úmrtnosti konvenčních chřipek se pohybuje mezi 0,1% až 1% infikovaných pacientů na celém světě. Rozsah úmrtí závisí na povaze viru chřipky a zdravotních podmínkách veřejnosti v každé zemi. V posledních letech došlo k několika velmi virulentním kouřovodům: MERS (úmrtnost 3,5%), H1N1 (500 000 mrtvých v roce 2009), SARS (úmrtnost 10%).

B) Úmrtnost na koronaviry
Roční chřipky ve Spojených státech jsou zodpovědné za asi 0,1% pacientů infikovaných chřipkou. Novinka současného koronaviru-19, která byla nedávno představena lidské populaci, podle internetové stránky CDC do 20. března vedla k úmrtím 201 z nedávno oznámených 15 219 případů COVID-19 v USA, míra úmrtnosti 1,4%. Globálně se úmrtnost na koronaviry 2019 procent pohybovala od přibližně 4% do méně než 1%.

Údaje o úmrtnosti COVID-19 jsou zkreslené a masivně vytvářejí stres! Procento obětí umírajících na chřipku COVID-19 je založeno na celkovém počtu umírajících pacientů vyděleným celkovým počtem případů, které byly testovány lékařem nebo lékařským střediskem. Problém s matematikou je v tom, že příznaky desítek tisíc pacientů COVID-19 buď nezaručovaly návštěvu u lékaře, nebo nebyly ohlášeny, protože si nemohly dovolit jít k lékaři. Význam je do doby, než se spočítali všichni pacienti COVID-19 a


pondělí 6. dubna 2020

Zachránit se může každý sám Peter Nagy nadčasové
Fascinují mě písničky, které předběhly čas, jako tato.
Zachránit se stejně musí každý sám, andělé strážní jsou vždy  na pomoci.
Jak ???
Svým uvědoměním, svým postojem, svoji podporou, láskyplným vysvětlováním, pozitivním očekáváním, vášní, radostí.
Nebo, nic neříkat, přijímat, řešit, tak nejlépe jak to jde!!!!
V časech dobrých i v časech transformujících!

Já jsem Milena, a co vy ????


I am fascinated by songs that overtook time like this. Everyone must save himself anyway, guardian angels are always on hand. How ??? Ourselves awareness, attitude, support, loving explanation, positive expectations, passion, joy. Or, say nothing, receive, solve, as best as possible !!!! In good times and in transforming times! I'm Milena, what about you ????

středa 1. dubna 2020

Midwifery care not only during Covid 19
One to One care

 Pregnancy counseling, Childbirth care, Postpartum visits, Breastfeeding care
Helping community midwives not only during the emergency
All in one person!


Midwives who work in a community environment and have good experience in providing individual care to healthy pregnant and birthing women in their own social environment can greatly help support and protect the health of pregnant and birthing women in a state of emergency declared a few days ago. women, their children and their families!
To realize this work potential of midwives it is sufficient to:

Find the midwife
The midwife will prepare you for the birth individually. From the 36th week of pregnancy, she will provide you with a pregnancy clinic (pressure measurement, urine orientation test, weight retention control, external examination, listening to echoes) and answer your possible questions about the end of pregnancy, delivery and postpartum time. Care can be provided in your social (home) environment. This will avoid long waiting times in counseling centers and, in accordance with the government's recommendations, will limit contact with many other people.
Stay in the hospital as short as you can 
You can call your midwife at a time when the birth will start. He can examine you at home, check the fetal echoes, find out how the birth is going, and advise when to go to the maternity hospital so that the wicket is open for at least 5-7 cm, and you don't have to stay in the maternity hospital for too long. If the birth has been without complications, you can go back to your social environment (usually home) after a few hours. At home a partner or other family members will help you. Your child's health will be checked by your midwife and your baby's health. It is also advisable to contact the pediatrician in advance. In this way, minimize the time spent in the maternity hospital, where a large number of health care professionals and other health care workers alternate (ambulances, cleaners, etc.)
Make sure you have someone to take care of you at home - to cook, to wash, to do at least the usual cleaning
The woman should be calm after giving birth. Be sure not to refuse the help of loved ones. Just warn them that they should be really healthy. Especially nowadays. You should refuse visits that only want to see your baby and hear your birth story.

The midwife can take care of a healthy pregnant and childbearing woman individually during pregnancy, during childbirth and in the postpartum period, both in the maternity hospital and in the woman's own social environment.

Simultaneous compliance with government recommended measures may reduce the likelihood of transmission of any disease, including COVID 19.

After giving birth midwife:
Treats birth wounds (if the woman gave birth at home) or controls its healing if the woman gave birth in the maternity ward. Advice on how to treat birth wounds to heal well.
Checks the uterus's wrap.
It can control the baby's weight and its well-being.
They will advise you on breastfeeding.
Address your health insurance company and ask for an extraordinary contribution in a state of emergency. If you are insured by OZP, you can use Vitakarta and bonus points as a contribution to midwife care.
Healthy, natural childbirth with a limited number of strangers and an individual approach brings the lowest possible risk of childbirth to a woman and her child!

VIDM 2021 Closing Slideshow - First Cut