pátek 19. ledna 2018

Vzhůru ke kořenům porodní asistence

Vzhůru ke kořenům porodní asistence

Odborný seminář porodních asistentek Praha Hotel Globus 11/2017


Úvod
    

Historie platí i dnes

Porodní asistence má své historické kořeny, ke kterým jsme  mohly, díky semináři porodních asistentek , více nahlédnout.


Již patnáctým rokem se pravidelně porodní asistentky z Čech setkávají za účelem vzdělávání  s paní Barbarou Kosfeld, ojedinělou porodní asistentkou z Německa.
Tato setkávání organizuje paní Zuzana Štromerová z Porodního domu u Čápa v Praze.


Kvalita Porodní asistence se posuzuje  dle výsledků dlouhodobého zdraví žen a dětí.


Je potřeba k ženě najít cestu, získat její důvěru,  ideálně  již během těhotenství.

V dřívějších dobách porodní asistentka o ženu pečovala, velmi pečlivě, bylo výhodou, že ji znala během těhotenství.


Vše se však  vyvíjí, tíhneme ke zdravější stravě,k fyzickému pohybu a  k více plnohodnotnému životu.
Všichni chceme lépe a zdravěji žít.

Ženy si přejí zdravěji přivádět své děti na svět.

Porodní asistence je obor, který může ze znalostí jejich kořenů  mnoho čerpat a na základě těchto  znalostí a zkušeností přidat  nové  znalosti  a výzkumy  moderní medicíny.
Lékař se neobejde bez porodní asistentky, pokud bude mít po ruce porodní asistentku vzdělanou a vědomou , bude se mu daleko lépe a v klidu  pracovat.

Klíčem je vzdělávání porodních asistentek a vzdělávání žen a jejich rodin.

Klíčem je dostupnost vzdělaných porodních asistentek.

Prevence v pravém smyslu slova a přizpůsobení tohoto modelu k  možnostem dané zdravotnické péče.

Paní Barbara nám na semináři předala řadu teoretických i praktických vzdělávacích informací, které jsme měli  možnost prakticky nacvičit. Součástí seminářů byla i praktická demostrace na těhotných ženách- modelkách. 
Pánev a miminko  a jak si to vše představit
Vzhledem k tomu, že náš vzdělávací maraton trvá 15 let a dále pokračuje, mnoho jsme  prakticky odzkoušeli v praxi a podělujeme se  pravidelně o naše výsledky.

Porodní asistentka poskytuje odbornou péči ženě v těhotenství, při porodu a v šestinedělí včetně péče o novorozence.

Porodní asistentka pečuje během těhotenstí a porodu   o měkké tkáně ženy a o její  dělohu, o orgány v břišní dutině/ o střeva, játra a močový měchýř/.  
Hmat na promontorium

Barbara Kosfeld


Všechny znalosti semináře slouží k důsledné prevenci a k bezpečí práce porodní asistentky, k prevenci, upevnění a bezpečí  zdraví  ženy a jejího dítěte, pokud jsou PŘESNĚ  používány tak, jak byly předneseny.Porodní asistentka pečuje  o tělesné a psychické zdraví ženy a pomáhá jí s péči o zdravého   novorozence a kojení.

Na tomto semináři jsme  šli do hloubky znalostí v oblasti těhotenství, porodu a poporodní péče. Každá oblast zahrnula  jeden den semináře.Výhodu měli dlouhodobé frekventantky, které mohly v oblasti znalostí rychleji navázat. Nové studentky byly zase rychle zavzaty do přátelské atmosféry přednášející  a  stálých  studentek  a navíc byli v první linii vyzkoušet si praktické záležitosti.  
Byl  dostatek prostoru  pro otázky, pro případové studie  i pro pochopení ,jak v dnešní době můžeme ženám jako porodní asistentky pomoci s těmito znalostmi.

  Děkujeme paní Barbaře  za předávání znalostí a skvělé prezentace,  které v dnešních knihách nenajdeme a paní Zuzaně Štromerové za uspořádání semináře a  tlumočení z  angličtiny do češtiny.

Též chceme poděkovat těhotné modelce Karolíně, která přeložila texty z němčiny do češtiny.

Děkujeme všem porodním asistentkám, které se  semináře zúčastnily za perfektní koncetraci a atmosféru. 

středa 17. ledna 2018

Rady pro porodní asistentkyVždy buď se ženou a chovej se medicínsky

Porodní asistentky


 • Žena – klientka není tvůj šálek kávy / není tvá přítelkyně/
 • Navštiv a poskytni službu kdekoliv
 • Buď dobrou manažerkou svého času a své energie
 • Čím méně při porodu děláme, znamená že více víme
 • PA je svědek
 • Buď pozorná, měj dostatek času a energie
 • Přijmi platbu za svou práci
 • Porod je posvátná záležitost
 • Občas sedíš na ohni/ schopnost řešit konflikt/
 • Trénuj odvahu a změníš svá přání
 • Tvoř příběhy
 • Způsob jakým žijeme vypovídá o tom, jaké jsme PA

Michel Odent Midwifery in the future

If we want to find safe alternatives to obstetrics, we must rediscover midwifery. To rediscover midwifery is the same as giving back childbi...