pátek 19. ledna 2018

Vzhůru ke kořenům porodní asistence

Vzhůru ke kořenům porodní asistence

Odborný seminář porodních asistentek Praha Hotel Globus 11/2017


Úvod
    

Historie platí i dnes

Porodní asistence má své historické kořeny, ke kterým jsme  mohly, díky semináři porodních asistentek , více nahlédnout.


Již patnáctým rokem se pravidelně porodní asistentky z Čech setkávají za účelem vzdělávání  s paní Barbarou Kosfeld, ojedinělou porodní asistentkou z Německa.
Tato setkávání organizuje paní Zuzana Štromerová z Porodního domu u Čápa v Praze.


Kvalita Porodní asistence se posuzuje  dle výsledků dlouhodobého zdraví žen a dětí.


Je potřeba k ženě najít cestu, získat její důvěru,  ideálně  již během těhotenství.

V dřívějších dobách porodní asistentka o ženu pečovala, velmi pečlivě, bylo výhodou, že ji znala během těhotenství.


Vše se však  vyvíjí, tíhneme ke zdravější stravě,k fyzickému pohybu a  k více plnohodnotnému životu.
Všichni chceme lépe a zdravěji žít.

Ženy si přejí zdravěji přivádět své děti na svět.

Porodní asistence je obor, který může ze znalostí jejich kořenů  mnoho čerpat a na základě těchto  znalostí a zkušeností přidat  nové  znalosti  a výzkumy  moderní medicíny.
Lékař se neobejde bez porodní asistentky, pokud bude mít po ruce porodní asistentku vzdělanou a vědomou , bude se mu daleko lépe a v klidu  pracovat.

Klíčem je vzdělávání porodních asistentek a vzdělávání žen a jejich rodin.

Klíčem je dostupnost vzdělaných porodních asistentek.

Prevence v pravém smyslu slova a přizpůsobení tohoto modelu k  možnostem dané zdravotnické péče.

Paní Barbara nám na semináři předala řadu teoretických i praktických vzdělávacích informací, které jsme měli  možnost prakticky nacvičit. Součástí seminářů byla i praktická demostrace na těhotných ženách- modelkách. 
Pánev a miminko  a jak si to vše představit
Vzhledem k tomu, že náš vzdělávací maraton trvá 15 let a dále pokračuje, mnoho jsme  prakticky odzkoušeli v praxi a podělujeme se  pravidelně o naše výsledky.

Porodní asistentka poskytuje odbornou péči ženě v těhotenství, při porodu a v šestinedělí včetně péče o novorozence.

Porodní asistentka pečuje během těhotenstí a porodu   o měkké tkáně ženy a o její  dělohu, o orgány v břišní dutině/ o střeva, játra a močový měchýř/.  
Hmat na promontorium

Barbara Kosfeld


Všechny znalosti semináře slouží k důsledné prevenci a k bezpečí práce porodní asistentky, k prevenci, upevnění a bezpečí  zdraví  ženy a jejího dítěte, pokud jsou PŘESNĚ  používány tak, jak byly předneseny.Porodní asistentka pečuje  o tělesné a psychické zdraví ženy a pomáhá jí s péči o zdravého   novorozence a kojení.

Na tomto semináři jsme  šli do hloubky znalostí v oblasti těhotenství, porodu a poporodní péče. Každá oblast zahrnula  jeden den semináře.Výhodu měli dlouhodobé frekventantky, které mohly v oblasti znalostí rychleji navázat. Nové studentky byly zase rychle zavzaty do přátelské atmosféry přednášející  a  stálých  studentek  a navíc byli v první linii vyzkoušet si praktické záležitosti.  
Byl  dostatek prostoru  pro otázky, pro případové studie  i pro pochopení ,jak v dnešní době můžeme ženám jako porodní asistentky pomoci s těmito znalostmi.

  Děkujeme paní Barbaře  za předávání znalostí a skvělé prezentace,  které v dnešních knihách nenajdeme a paní Zuzaně Štromerové za uspořádání semináře a  tlumočení z  angličtiny do češtiny.

Též chceme poděkovat těhotné modelce Karolíně, která přeložila texty z němčiny do češtiny.

Děkujeme všem porodním asistentkám, které se  semináře zúčastnily za perfektní koncetraci a atmosféru. 

středa 17. ledna 2018

Rady pro porodní asistentkyVždy buď se ženou a chovej se medicínsky

Porodní asistentky


 • Žena – klientka není tvůj šálek kávy / není tvá přítelkyně/
 • Navštiv a poskytni službu kdekoliv
 • Buď dobrou manažerkou svého času a své energie
 • Čím méně při porodu děláme, znamená že více víme
 • PA je svědek
 • Buď pozorná, měj dostatek času a energie
 • Přijmi platbu za svou práci
 • Porod je posvátná záležitost
 • Občas sedíš na ohni/ schopnost řešit konflikt/
 • Trénuj odvahu a změníš svá přání
 • Tvoř příběhy
 • Způsob jakým žijeme vypovídá o tom, jaké jsme PA

VIDM 2021 Closing Slideshow - First Cut