čtvrtek 25. února 2021

 

Labor Care Guide WHO 

                                                                                    2020 

Nový manuál odborné  péče během porodu 

2020


V tomto manuálu je brán zřetel na předchozí publikaci Péče během porodu pro  pozitivní zážitek ženy, která  vyšla v roce 2018.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272447/WHO-RHR-18.12-eng.pdf?sequence=1


Jako zásadní WHO mění vyplňování klasického  partografu - který se užíval asi 70 let - a vytvořilo  nový Itinerář porodu, který posuzuje a zapisuje další faktory, které mají vliv na porod a již nelpí na tom, aby se žena tzv .otevírala povinně 1 cm za 1 hodinu. 

Vše se velmi rychle mění a je potřeba být na vše přípraven. 

Dalo by se říci, že  se v tomto manuálu  konečně zohledňuje porodní děj jako komplexní a multifaktorový proces ženy a dítěte, které se má narodit a také více jako podpora rodu, kterému jako zdravotníci sloužíme. 

Nový manuál najdete na této aplikaci:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337693/9789240017566-eng.pdf


This manual takes into previous publication Childbirth as a Positive
a Positive Birth Experience published in 2018. As a major, the WHO is changing the filling of the classical partographer - who has been using it for about 70 years - and has created a new birth itinerary that assesses and records other factors that affect childbirth and no longer insists that a woman must open 1 cm in 1 hour. Everything changes very quickly and you need to be prepared for everything. It could be said that finally, the birth history takes into account the complex and multifactorial process of women and children who have birthdays and also more as a support for the family they serve as health professionals.
New manual you will find this application:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337693/9789240017566-eng.pdf
VIDM 2021 Closing Slideshow - First Cut