středa 6. května 2015

DĚTI A MEDIAMilena Dvořáková, porodní asistentka
Záznam z přednášky prof.PROF. DIMITRI CHRISTAKOVISE  na celosvětové pediatrické konferenci
EIP  DUBAI 2014 – Children and Media
EIP DUBAI 2014
Excellence in Pediatrics


Media jsou všude kolem nás.
Jak určit,  která a jak jsou vhodná pro naše děti?
Je potřeba si uvědomit, že při sledování mediií je dítě v riziku, někdy ve velkém.
Medium většinou / zvlášt dětem do 6let/ poskytuje rodič.
I-pod, chytrý telefon, TV,CD, videohry.

Pokud chceme děti podpořit ve zdraví je dobré si všímat následujícího:

Slouží medium např.TV jako učitel? Jako výborný učitel?
Kanál, který  dítě sleduje, vyučuje ho k prospěšnému?
Na co se  dítě dívá?
Vidí dobro,  přírodu  nebo naopak  násilí ve filmu?

Při sledování filmu se zapojuje v mozku  prefrontální kortex!Dítě vytváří nervové synapsy závislé na prvotních zážitcích tedy i mediálních!!!!

Medium by mělo být:
Posilující, moudře informující, vyučující
Použito jako nástroj ne jako „berlička“

Po použití media se dítě cítí dobře a bez pocitu viny 

10 nástrah/ zkusme změnit/
  • Bezduché dívání – je nutno  stanovit čas dítěti, kdy a za jakých okolností media použije.
TV v ložnici o samotě není vhodným předspánkovým rituálem, kniha je vhodnější 
  • Špatný výběr filmu apod.
  • Chybějící výchovný moment -výklad příběhu proč, co se stalo, vysvětlit atd....
  • Ponechaní dítětě samotného při dívání na TV
  • Dívání se na násilí
  • Přiliš mnoho – kvantita
  • Večeře, oběd před obrazovkou
  • Podcěnování vlivu reklamy
  • Pocit viny při a po  použití media – rodič zdůrazňující problém při užítí media, jež  sám umožnil.

Je veliký rozdíl a je  také vědecky prokázáno,že malé dítě jinak dýchá při poslechu Mozarta a jinak  při poslechu Stravinského hudby. Položme si otázku :jak chceme, aby se život našeho dítěte vyvíjel????Bude se částečně vyvíjet dle toho na  co se dívá a jak se při tom cítí!!!
Vyzkoušejte sami na sobě, jak se sami cítíte. Buďte opatrní a vědomě a hravě  používejte media spolu s dětmi!Záznam z přednášky
PROF. DIMITRI CHRISTAKOVISE na celosvětové pediatrické konferenci 

EIP  DUBAI 2014 – Children and Media

VIDM 2021 Closing Slideshow - First Cut