středa 6. května 2015

DĚTI A MEDIAMilena Dvořáková, porodní asistentka
Záznam z přednášky prof.PROF. DIMITRI CHRISTAKOVISE  na celosvětové pediatrické konferenci
EIP  DUBAI 2014 – Children and Media
EIP DUBAI 2014
Excellence in Pediatrics


Media jsou všude kolem nás.
Jak určit,  která a jak jsou vhodná pro naše děti?
Je potřeba si uvědomit, že při sledování mediií je dítě v riziku, někdy ve velkém.
Medium většinou / zvlášt dětem do 6let/ poskytuje rodič.
I-pod, chytrý telefon, TV,CD, videohry.

Pokud chceme děti podpořit ve zdraví je dobré si všímat následujícího:

Slouží medium např.TV jako učitel? Jako výborný učitel?
Kanál, který  dítě sleduje, vyučuje ho k prospěšnému?
Na co se  dítě dívá?
Vidí dobro,  přírodu  nebo naopak  násilí ve filmu?

Při sledování filmu se zapojuje v mozku  prefrontální kortex!Dítě vytváří nervové synapsy závislé na prvotních zážitcích tedy i mediálních!!!!

Medium by mělo být:
Posilující, moudře informující, vyučující
Použito jako nástroj ne jako „berlička“

Po použití media se dítě cítí dobře a bez pocitu viny 

10 nástrah/ zkusme změnit/
  • Bezduché dívání – je nutno  stanovit čas dítěti, kdy a za jakých okolností media použije.
TV v ložnici o samotě není vhodným předspánkovým rituálem, kniha je vhodnější 
  • Špatný výběr filmu apod.
  • Chybějící výchovný moment -výklad příběhu proč, co se stalo, vysvětlit atd....
  • Ponechaní dítětě samotného při dívání na TV
  • Dívání se na násilí
  • Přiliš mnoho – kvantita
  • Večeře, oběd před obrazovkou
  • Podcěnování vlivu reklamy
  • Pocit viny při a po  použití media – rodič zdůrazňující problém při užítí media, jež  sám umožnil.

Je veliký rozdíl a je  také vědecky prokázáno,že malé dítě jinak dýchá při poslechu Mozarta a jinak  při poslechu Stravinského hudby. Položme si otázku :jak chceme, aby se život našeho dítěte vyvíjel????Bude se částečně vyvíjet dle toho na  co se dívá a jak se při tom cítí!!!
Vyzkoušejte sami na sobě, jak se sami cítíte. Buďte opatrní a vědomě a hravě  používejte media spolu s dětmi!Záznam z přednášky
PROF. DIMITRI CHRISTAKOVISE na celosvětové pediatrické konferenci 

EIP  DUBAI 2014 – Children and Media

Michel Odent Midwifery in the future

If we want to find safe alternatives to obstetrics, we must rediscover midwifery. To rediscover midwifery is the same as giving back childbi...