středa 12. srpna 2020

Meditace pro rodiče

Meditace pro rodiče 

Z celého srdce mám ráda své dítě a přeji si, aby z něho vyrostla vyrovnaná osobnost , která se může rozvíjet dle svého vlastního bytí!

Podporuji vlohy svého dítěte.

Jsem Tady a Teď pro své dítě.

Naplňuje mě láska a radost,  když vidím, že nachází svou vlastní cestu, objevuje své schopnosti a uskutečň uje své přání.

Jsem příkladem v kladném přístupu k životu a nabízím jistotu a bezpečí.

Zároveň jej nedržím a nesvazuji svými představami. Uvědomuji si , že je mojí úlohou nechat děti jít vlastní cestou. Nechávám jim volnost, aby samy rozhodovaly o svém životě, aby získaly vlastní zkušenosti, z nichž se učí.

Posiluji jejich důvěru v sebe sama  a upozorňuji je na to pozitivní a krásné!

Nechávám je jít vlastní cestou a jsem stále s nimi ve svých myšlenkách  i se svou láskou v srdci. Úryvek z knihy: 

Kurt Tepperwein: Pryč se vším co nám brání ve štěstí aneb cesta k vnitřní svobodě


Meditace pro bonding:


Jsi anděl,

podívala  jsi se na mě a usmála!

V mém srdci a na mých prsou,

jsi mou radostí a potěšením !!!!

Z knihy Láska ženy a její život podle Chamisso 

Michel Odent Midwifery in the future

If we want to find safe alternatives to obstetrics, we must rediscover midwifery. To rediscover midwifery is the same as giving back childbi...