středa 12. srpna 2020

Meditace pro rodiče

Meditace pro rodiče 

Z celého srdce mám ráda své dítě a přeji si, aby z něho vyrostla vyrovnaná osobnost , která se může rozvíjet dle svého vlastního bytí!

Podporuji vlohy svého dítěte.

Jsem Tady a Teď pro své dítě.

Naplňuje mě láska a radost,  když vidím, že nachází svou vlastní cestu, objevuje své schopnosti a uskutečň uje své přání.

Jsem příkladem v kladném přístupu k životu a nabízím jistotu a bezpečí.

Zároveň jej nedržím a nesvazuji svými představami. Uvědomuji si , že je mojí úlohou nechat děti jít vlastní cestou. Nechávám jim volnost, aby samy rozhodovaly o svém životě, aby získaly vlastní zkušenosti, z nichž se učí.

Posiluji jejich důvěru v sebe sama  a upozorňuji je na to pozitivní a krásné!

Nechávám je jít vlastní cestou a jsem stále s nimi ve svých myšlenkách  i se svou láskou v srdci. Úryvek z knihy: 

Kurt Tepperwein: Pryč se vším co nám brání ve štěstí aneb cesta k vnitřní svobodě


Meditace pro bonding:


Jsi anděl,

podívala  jsi se na mě a usmála!

V mém srdci a na mých prsou,

jsi mou radostí a potěšením !!!!

Z knihy Láska ženy a její život podle Chamisso 

VIDM 2021 Closing Slideshow - First Cut