pondělí 17. června 2019

Using Birth Pool in a Box Professional UK - použití bazénku k porodu do vody
Voda je doporučována také k tzv. naředění případné infekce včetně Covid 19. 
Je jí chráněna matka tak i porodní asistentka. 

ICM Essential competencies of midwives

Nová příručka ICM revidována leden 2019

Kompetence porodní asistentky dle ICM

https://www.internationalmidwives.org/our-work/policy-and-practice/essential-competencies-for-midwifery-practice.htmlMidwives competencies
1. GENERAL COMPETENCIES
 1. 1.a  Assume responsibility for own decisions and actions as an autonomous practitioner
 2. 1.b  Assume responsibility for self- care and self-development as a midwife
 3. 1.c  Appropriately delegate aspects of care and provide supervision
 4. 1.d  Use research to inform practice
 5. 1.e  Uphold fundamental human rights of individuals when providing midwifery care
 6. 1.f  Adhere to jurisdictional laws, regulatory requirements, and codes of conduct for midwifery practice
 7. 1.g  Facilitate women to make individual choices about care
 8. 1.h  Demonstrate effectiveinterpersonal communication with women and families, health care teams, and community groups
 9. 1.i  Facilitate normal birth processes in institutional and community settings, including women’s homes
 10. 1.j  Assess the health status, screen for health risks, and promote general health and well-being of women and infants
 11. 1.k  Prevent and treat common health problems related to reproduction and early life
 12. 1.l  Recognize conditions outside midwifery scope of practice and refer appropriately.
 13. 1.m  Care for women who experience physical and sexual violence and abuse
2. PRE-PREGNANCY AND ANTENATAL
2.a Provide pre-pregnancy care2.b Determine health status of
woman
2.c Assess fetal well-being
2.d Monitor the progression of pregnancy
2.e Promote and support health behaviours that improve well being
2.f Provide anticipatory guidance related to pregnancy, birth, breastfeeding, parenthood, and change in the family
3. CARE DURING LABOUR AND BIRTH
Promote physiologic labour and birth
4. ONGOING CARE OF WOMEN AND NEWBORNS
4.a Provide postnatal care for the healthy woman
4.b Provide care to healthy newborn infant
4.c Promote and support breastfeeding
4.d Detect and treat or refer postnatal complications in woman
4.e Detect and manage health problems in newborn infant
4.f Provide family planning services
Ess


ential Competencies

sobota 15. června 2019

Můj život s bikramyogou a jak změnit  svůj svět


Zdraví JE právo dané narozením


Dýchat znamená žítV roce 2008 jsem poprvé byla svoji dcerou vyzvaná, abych s ní šla cvičit.
Zůstávám jí neustále vděčna, stejně jako Tereze Bonet Šenkové, která bikramyogu přivezla do Prahy z Francie a mé děkuji patří všem cvičitelkám a cvičitelům , kteří mě jí stále trpělivě provázejí jako certifikovani teacher´s lectures.Mou první hodinou pravdy mě provázel Michal.


S yogou jako takovou jsem se poprvé seznámila někdy v roce 1978, prostřednictvím knihy, která patří mezi mé současné poklady: Andre Van Lysebeth Joga, druhé vydání Olympia Praha..Šedivé obrázky jogínských pozic mě zaujaly, ale také odradily pro mě neodpovídajícím sportovním vzhledem.
Byla jsem v té době aktivně sportující dívka, která se věnovala veslování, běhání na běžkách, tanci a měla ráda pohyb jakéhokoliv druhu.Šediví a nezdravě vypadající muží i ženy na obrázcích mě nic neříkali.
Knihu jsem si však se zájmem přečetla, vyzkoušela asány ,upoutala mě Kollalotova snídaně, kterou ráda praktikuji i dnes v kombinaci s jinými výživovými postupy.
Yoga zůstala zastrčena v knihovně.
Přešlo několik desítek let, ne že bych nesportovala, ale vlivem různých životních krizí jsem začala mít zdravotní obtíže- hlavně bolesti v zádech, bolely mě zuby a uši..Dále jsem vlivem všeho možného včetně práce jsem byla v obrovském stresu a k doktorovi jsem si zakázala chodit.Moje tělo i duše stávkovala. Potřebovala jsem být zdravá. Naordinovala jsem si yogu. Prostudovala jsem si v angličtině Bikramovi internetové stránky o vlivu jednotlivých asán na lidské tělo.Trvalo mi určitý čas než jsem byla schopna chodit opravdu pravidelně, protože po prvních lekcích jsem další den proležela, ale důležité bylo, že jsem to nevzdala.

2011
Nejdřív jsem ji jen tak oťukala, ale od roku 2011 jsem její pravidelnou návštěvnicí.Co mi to dává?

Vařím si tam mozek i tělo, griluji končetiny i myšlenky, civím do zrcadla a hledám, kde sídlí moje duše.Kdo jsem?
Je úžasná, vyvádí člověka z jeho perfektní komfortní zony, nikdy nevíte jaká lekce bude, můžete na ní jít s větším nebo menším nadšením, nevíte kdo tam bude, kolik nás bude, jaká bude teplota a vlhkost v sále, nevíte přesně jak na tom jste, jak to zvládnete.
Každá lekce je vaše dnešní výzva.Praktikujete minulost spojenou s přítomností s nadějí, že příští lekce Vám musí jít přece lépe!!!
Je to tak nebo ne?
Geniálně promyšlené pozice, jednoduchost snoubená s dokonalostí hathayogy, stálé a nekonečné opakování.

Bikramyoga je vaše milenka, stáváte se závislou, je to legální droga.Vedoucí ke kráse fyzického i psychického těla, ke zdraví, k odpoutání od nepotřebností, k jednoduchosti, ke změnám, možné vše jinak nebo tak jak jste chtěli!
Stále mě přivádí k úžasu.


Šmpionát 2018


To je bikramyoga

Daily practise
Znova a pořád dokola: 3 hod před příliš nejíst, dostavit se, podložka, suchý ručník, voda, toaleta,zaujmout pozici, odcvičit a nepřemýšlet nad tím 26 pozic, podložka, mokrý ručník, prázdná láhev, sprcha, pití, lehké jídlo, odvést se domů, odpočinek, spánek, případně nespánek.Celý život opakujeme: jeden dech za druhým, první nádech a poslední výdech a kolik životních
událostí mezi tím.
Je krása pozorovat lidi.
Je to krása, je to život v celém jeho koloritu.
Jsem ráda, že jsem jeho součástí.

Balance, kombinace, přehodnocování,pozorování, sebereflexe, sebekontrola.
To mě bikram naučil.

Změníte náladu, tělesné proporce, budete potřebovat jiné oblečení, protože zhubnete nebo vyrýsujete v různých částech těla.Vypotíte litry vašich tekutin.
Spadnou vám kalhoty, někdy i čelisti, budete se chtít smát i plakat.
Stáhne Vás z kůže, znovu vyloví vaše žebra a provětrá peněženku i střeva.
Je nemilosrdná, ale stojí za to!


Ve studiu cvičíme a učíme se Celine Dion - A New Day Has Come (Live)

středa 12. června 2019

PorodNICE 5P vize 2019 -2022, úvodní semináře


Akce Porodního domu u Čápa, kterou jsem součástí odborně i lidsky.
Podpořte nás, prosím, jak můžete a zveme Vás srdečně  na semináře.
Děkujeme!

PorodNICE 5P vize 2019–2022, úvodní semináře

    Akci finančně podpořil Magistrát hlavního města prahy z grantového programu AKCE 2019

Kontext

Projekt vychází z dlouhodobé situace, kdy zdravé ženy v České republice nemají možnost svobodné informované volby způsobu porodu.
Porodnická péče dnešní doby je vysoce technicky zaměřena. Perinatologická centra dokáží řešit nejrůznější komplikace. Zdravé rodící ženy si sice mohou vybrat porodnici (budovu) podle svého, nikoli však způsob péče. Při péči o rodící ženu v porodnicích stále převažují rutinní postupy, které nepodporují přirozený běh porodu a často nejsou ani v souladu s doporučeními WHO (Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience, WHO, 2018) nebo výsledky výzkumů týkajících se prospěšnosti daného postupu. I dnes ještě dochází k rušení raného poporodního období nebo dokonce k separaci zdravého novorozence od zdravé matky.
Stát nepodporuje a nezabezpečuje porody v domácím prostředí a zároveň nenabízí jiný způsob porodní péče než klasický medicínský. Ženy, kterým nemocniční praktiky nevyhovují, přesto volí pro svůj porod domácí prostředí. V některých oblastech České republiky ale neseženou komunitní porodní asistentku, která by o ně při porodu doma pečovala. Některé se tedy uchylují k neasistovanému porodu nebo k tzv. porodní turistice. Za vlídnou, vstřícnou porodnickou péčí cestují desítky kilometrů.
Porodní asistence patří v rámci Evropské unie k regulovaným povoláním. Zákon stanoví porodním asistentkám rozsah činností, které mohou samostatně vykonávat, avšak úředníci krajských úřadů svými neinformovaným rozhodováním jejich činnost limitují. Tím snižují rozsah využití pracovního potenciálu porodních asistentek, znemožňují mnoha ženám možnost informované volby péče v těhotenství a během zdravého přirozeného porodu a následně tak zvyšují riziko u zdravých žen, pro které je stávající nabízená péče v porodnicích nepřijatelná. Vzhledem k tomu, že Česká republika dosud nevytvořila ani legislativní podmínky pro vznik samostatných porodních domů, vidí obecně prospěšná společnost řešení v uvedení domácího prostředí přímo do porodnic. S tím se pojí i zavedení dobře osvědčených praktik, které používají porodní asistentky při péči o ženy rodící v domácím prostředí, do porodnic.

PorodNICE 5P

Název projektu byl vytvořen následovně:
PorodProces, při kterém nová lidská bytost přichází na svět.
NICE(z angličtiny) = vlídný, milý, vstřícný, hezký, sympatický.
NICE Guidelines = doporučené postupy Národního institutu klinické excelence (National Institute for Clinical Excellence) ve Velké Británii. V současné době byl název instituce změněn na National Institute for Health and Care (i Clinical) Excellence, avšak doporučení jsou stále dohledatelná na www.nice.org.uk.
5Ppočáteční písmena pěti slov: Pokoje podpory přirozeného porodu v porodnicích.

Cíle projektu

 1. Převést postupy používané a ověřené porodními asistentkami při porodech v domácím prostředí do porodnic.
 2. Rozšířit nabídku a zvýšit kvalitu péče nabízené porodnicemi.
 3. Odlehčit přetíženým porodnicím diferenciací péče a využitím plného pracovního potenciálu porodních asistentek.
 4. Umožnit rodičům bezpečnou možnost informovaného výběru.
 5. Posílit profesi porodní asistence

Kroky k naplnění cíle

 1. Úvodní semináře.
 2. Informování veřejnosti.
 3. Vytvoření podpůrných a pomocných materiálů pro zavedení pokojů 5P do porodnic.
 4. Vytvoření podkladů pro rozšíření vzdělávání porodních asistentek.

Úvodní semináře – termíny

předpoklad, čeká na potvrzení:
27.  9. 2019   Magistrát hlavního města Prahy
20.11. 2019   Poslanecká sněmovna ČR, Konírna
https://www.pdcap.cz/Texty/PorodNICE.html

středa 5. června 2019

FIGO How to stop the caesarean section epidemic

Comment
page1image11817856
 1. 11  Houssiau FA. Time to change the primary outcome of lupus trials.Ann Rheum Dis 2018; published online June 19. DOI:10.1136/ annrheumdis-2018-213788.
 2. 12  Merrill JT, Neuwelt CM, Wallace DJ, et al. Efficacy and safety of rituximab in moderately-to-severely active systemic lupus erythematosus:
  the randomized, double-blind, phase II/III systemic lupus erythematosus evaluation of rituximab trial. 
  Arthritis Rheum 2010; 62: 222–33.
13 AstraZeneca. Update on TULIP 1 phase III trial for anifrolumab in systemic lupus erythematosus. https://www.astrazeneca.com/media-centre/press- releases/2018/update-on-tulip-1-phase-iii-trial-for-anifrolumab-in- systemic-lupus-erythematosus-31082018.html (accessed Sept 18, 2018).
FIGO position paper: how to stop the caesarean section epidemic
page1image22438208page1image11818432page1image22438096page1image11818816page1image11815744page1image11813824page1image11817664page1image11816512page1image11819776page1image11817472
See Series pages 1341, 1349, and 1358
Worldwide there is an alarming increase in caesarean section (CS) rates. The medical profession on its own cannot reverse this trend. Joint actions with govern- mental bodies, the health-care insurance industry, and women’s groups are urgently needed to stop unnecessary CSs and enable women and families to be confident of receiving the most appropriate obstetric care for their individual circumstances.
CS rates are increasing globally without any signs of slowing down. Worldwide rates have increased from about 6% in 1990 to 19% in 2014.National rates in the northern part of Europe are still below 20%, whereas those in the southeastern part of Europe, China, and South America have increased to or above 50% of deliveries.In north Africa the rate has increased from 5% to 28% and in Egypt has reached 50%, with persistent low overall population rates in sub-Saharan Africa (5%) and huge variations within countries.In many low-income and middle-income countries, CS rates are too low in rural regions and in vulnerable groups, while rapidly increasing in urban areas. In other words, lack of access in some regionsoftheworldorcountries,andoverinterventionin othercountriesorinotherpartsofthesamecountry:“too little, too late and too much too soon”.Given the linear increase in CS rates, it seems unlikely that the rising trend of CS can be reversed easily. The large variation in CS rates indicatesthattheserateshavevirtuallynothingtodowith evidence-based medicine.
WHO has indicated that every effort should be made to provide CSs to women in need rather than striving to achieve a specific rate.At the same time, WHO has shown that at the population level, CS rates of more than 10–15% are unlikely to improve maternal or perinatal outcomes.Others have found that the lowest rates of maternal and neonatal mortality may occur at a CS rate of around 19%.Increasing CS rates are associated with short-term and long-term maternal
and perinatal consequences, including direct maternal morbidity and mortality derived from anaesthetic and urological complications, bleeding, infection, and thromboembolism, with more respiratory problems in newborn babies because of iatrogenic preterm delivery, and with more autoimmune and obesity- related problems in offspring.6,7 Consequences for future pregnancies include an increase in spontaneous preterm birth, uterine rupture, and abnormal placentation that may result in excessive maternal bleeding and/or need for hysterectomy.6,7 In the USA, the increasing CS rate has, although weakly, been associated with an increase in maternal mortality.Similarly, in some African countries CS is associated with a very high maternal and neonatal mortality and morbidity, partly because of absence of facilities for instrumental vaginal delivery, delay in doing the procedure, and inadequate facilities and skills.9Hospital-acquired sepsis with resistant organisms also contributes to adverse outcomes from surgery. The rise in CSs has to be stopped.
Drivers for the increasing CS rates can vary between countries and include a loss of medical skills to confidently and competently attend a (potentially difficult) vaginal delivery, as well as medico-legal issues. Additionally, important incentives exist in the comfort of planned daytime delivery compared with unplanned vaginal deliveries of varying duration, especially in private practices, and financial incentives for both doctor and the hospital.
Mother–baby friendly hospital-care arrangements, education, and preparation classes, and standardisation of protocols have thus far not been shown to result in significant reductions in CS rates. Adequate pain relief, improved privacy, and care in labour wards may be of help, but the only aspect that has consistently resulted in a significant reduction in CS rates has been an altered reimbursement model for doctors and hospitals
1286
www.thelancet.com Vol 392 October 13, 2018
that favours vaginal delivery. This has been shown in Portugal following wide dissemination of information on the increased risks of CS,10 as well as in governmental hospitals in Iran11 and in a large hospital setting in Shanghai.12
With this FIGO position paper, we ask for the help of governmental bodies, UN partners, professional organisations, women’s groups, and other stakeholders to reduce unnecessary CSs:
 1. 1  The delivery fees for physicians for undertaking CS
  and attending vaginal delivery should be the same, using a mean fee. This should also happen in private practice settings.
 2. 2  Hospitals should be obliged to publish annual CS rates, and financing of hospitals should be partly based on CS rates. Risk-adjusted CS rates should become available.
 3. 3  Hospitals should use a uniform classification system for CSs (Robson/WHO classification).1,13
 4. 4  Women should be informed properly on the benefits and risks of a CS.
 5. 5  Money that will become available from lowering CS costs should be invested in resources, better preparation for labour and delivery and better care, adequate pain relief, practical skills training for doctors and midwives, and reintroduction of vaginal instrumental deliveries to reduce the need for CS in the second stage of labour.
 6. 6  The situation in very low-income countries requires specific attention, considering that access to CSs is still insufficient in rural areas, whereas CSs seem to rise inappropriately in some urban areas and can be associated with substantial maternal morbidity and mortality.9,14 Both situations are unwanted. In rural areas, adequate access to skilled care, to appropriate fetal surveillance, and to assisted births or operative delivery is essential.
*Gerard H A Visser, Diogo Ayres-de-Campos, Eytan R Barnea, Luc de Bernis, Gian Carlo Di Renzo,
Maria Fernanda Escobar Vidarte, Isabel Lloyd,
Anwar H Nassar, Wanda Nicholson, P K Shah, William Stones,

Luming Sun, Gerhard B Theron, Salimah Walani
Department of Obstetrics, University Medical Center, Utrecht, Netherlands (GHAV); Department of Obstetrics and Gynecology, Medical School-University of Lisbon, Santa Maria Hospital, Lisbon, Portugal (DA-d-C); Society for the Investigation of Early Pregnancy, New York, NY, USA (ERB); BioIncept, LLC, New York,
NY, USA (ERB); Independent consultant, Geneva, Switzerland (LdB); Department of Obstetrics and Gynecology, University of Perugia, Perugia, Italy (GCDR); Department of Obstetrics and Gynecology,FundacionValledelLili,UniversidadICESI,Cali, Colombia (MFEV); Ginecólogo Obstetra, Clinica Hospital San Fernando, Consultorio 6–8, Panama (IL); Department of Obstetrics and Gynecology, American University of Beirut Medical Center, Beirut, Lebanon (AHN); Department of Obstetrics and Gynecology, University of North Carolina, Chapel Hill School of Medicine, NC, USA (WN); Department of Obstetrics and Gynecology, Seth G S Medical College and K E M Hospital, Mumbai, India (PKS); Departments of Public Health and Obstetrics and Gynaecology, Malawi College of Medicine, Blantyre, Malawi (WS); Shanghai 1st Maternity and Infant Hospital of Tongji University, Shanghai, China (LS); Department ofObstetricsandGynaecology,FacultyofMedicineandHealth Sciences,StellenboschUniversity,CapeTown,SouthAfrica (GBT); and Global Health Programs, March of Dimes Foundation,WhitePlains,NY,USA(SW) g.h.a.visser@umcutrecht.nl
We declare no competing interests. This FIGO position paper on cesarean sections is an addition to the one published on Jan 23, 2007 and should be considered in conjunction with the previous one. This FIGO position paper has been written by The FIGO Committee for Safe Motherhood and Newborn Health and has been endorsed by FIGO, the International Confederation of Midwives, and the Women Deliver global action group.
1 Betrán AP, Ye J, Moller AB, Zhang J, Gulmezoglu AM, Torloni MR. The increasing trend in Caesarean section rates: global, regional and national estimates: 1990–2014. PLoS One 2016; 11: e0148343.
2 Boerma T, Ronsmans C, Melesse DY, et al. Global epidemiology of use of and disparities in caesarean sections. Lancet 2018; 392: 1341–48.
3 Miller S, Abalos E, Chamillard M, et al. Beyond too little, too late and too

much, too soon: a pathway towards evidence-based, respectful maternity
care worldwide. Lancet 2016; 388: 2176–92.
4 WHO. Statement on caesarean section rates. Geneva: World Health

Organization, 2015. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/
maternal_perinatal_health/cs-statement/en/ (accessed Sept 4, 2018). 5 Molina G, Weiser TG, Lipsitz SR, et al. Relationship between cesarean
delivery rate and maternal and neonatal mortality. JAMA 2015;
314: 2263–70.
6 Visser GHA. Women are designed to deliver vaginally and not by cesarean

section: an obstetrician’s view. Neonatology 2015; 107: 8–13.
7 Blustein J, Liu J. Time to consider the risks of caesarean delivery for long

term child health. BMJ 2015; 350: h2410.
8 Moaddab A, Dildy GA, Brown HL, et al. Health care disparity and

state-specific pregnancy-related mortality in the United States,
2005–2014. Obstet Gynecol 2016; 128: 869–75.
9 Harrison MS, Pasha O, Saleem S, et al. A prospective study of maternal,

fetal and neonatal outcomes in the setting of caesarean section in low- and middle-income countries. Acta Obstet Gynecol 2017;96: 410–21.
10 Ayres-de-Campos D, Cruz J, Medeiros-Borges C, Costa-Santos C, Vicente L. Lowered national cesarean section rates after a concerted action.Acta Obstet Gynecol Scand 2015; 94: 391–98.
11 Sabet F, Shahshahan Z, Akbari M, Heshmati B. Caesarean section in Iran.Lancet 2016; 388: 29–30.
12 Liu X, Lynch CD, Cheng WW, Landon MB. Lowering the high rate of caesarean delivery in China: an experience from Shanghai.Br J Obstet Gynecol 2016; 123: 1620–28.
13 Robson M. Classification of cesarean sections. Fetal Matern Med Rev 2001;12: 23–39.
14 Litorp H, Kidanto HL, Rööst M, Abeid M, Nyström L, Essén B. Maternal near-miss and death and their association with caesarean section complications: a cross-sectional study at a university hospital and a regional hospital in Tanzania. BMC Pregnancy Childbirth 2014; 14: 244.
For the FIGO position paper see www.figo.org
www.thelancet.com Vol 392 October 13, 2018
1287
Comment
page2image11637248

ICM Prague 2014

5 let po kongresu v Praze  ICM Prague 2014Já a Zuzana v historických barrandovských kostýmech.Víra a naděje, že rodit se dá elegantně a zdravě a že, ženy a děti mohou mít z toho pozitivní zážitky do živots!Přiručka WHO 2018 vše nakonec potvrzuje.Tolik nadšení v tom bylo, že to musí být zřejmé ze snímku!!!Tolik nadšení, že ho mohu vnímat i dnes!Jsem tomu všemu tolik vděčna, že jsem to mohla zažít na vlastní kůži!Glasgow 2008, Durban 2011 a Praha 2014
VIDM 2021 Closing Slideshow - First Cut