pondělí 27. května 2013

Model porodní asistentky - péče o ženu a dítěPREVENTIVNÍ MODEL PÉČE PORODNÍ ASISTENTKY ZALOŽENÝ NA ZDRAVÍ


Zaměřen na zdraví - podpora zdraví, salutogeneze


Žena, dítě a rodina je středem péčeBezpečí je v ženě, která je kontrolována


Žena společně s jejím partnerem a porodní asistentkou dělají rozhodnutí


Vzájemná podpora a sdílení zodpovědnosti

Salutogeneze je životní postoj!

Otázky:

Čím to je, že porod může být zdravý pro matku i dítě?

Čím to je, že se zdravotní stav ženy, která je v péči porodní asistentky zlepšuje?

Čím mohu podpořit zdraví dítěte, které v sobě nosím?


Co mám udělat, aby mé těhotenství probíhalo zdravě po psychické i fyzické stránce?

Jak se mohu na porod těšit?

Důvěřuji, že svůj porod zvládnu sama či s podporou druhých.

Já jako osoba chápu a rozumím všemu, co se kolem mě děje!


Mám radost z toho, zvládla jsem to!

 
Pilíře porodní asistence v EU

Zásadní deklarace pro
posílení ošetřovatelství a porodní asistence

2000 WHO Second Ministerial Conference on Nursing and Midwifery in Europe

2007 Islamabád Declaration on Strengthening Nursing and Midwifery

2004 WHO Development Goals ( MDGs) – rozhodující cíle pro porodní asistentky schválené WHO

Současný legislativní rámec vzdělání porodní asistentky na úrovni EU:
2005 EU Directive 36/EG (článek 42)

Faktory ovlivňující činnost porodní asistentky jsou uvedeny následovně:
  • EU směrnice
  • ICM základní schopnosti
  • Boloňský proces -16 dalších zemí podepsalo Deklaraci(naposled v Bergenu 2005 včetně ČR)
  • WHO strategie – vytvořena v Mariboru, bakalářské studium pro porodní asistetnky
  • EU kvalifikační rámec – podpořeno Boloňským procesem a WHO strategií
  • Cíle rozvoje pro další tisíciletí


Pro realizace EU nařízení bude muset být vytvořeno následující:
 1. Výbor pro uznání profesionální kvalifikace(článek 58)
 2. Národní koordinátoři
Obě skupiny budou zahrnovat národní experty z profesních organizací.


Zlepšení zdraví žen v Evropě lze provést prostřednictvím obvyklých způsobilostí porodních asistentek a využitím celé šíře porodní asistence:

 • Plánování rodičovství
 • Těhotenství
 • Porod
 • Poporodní péče
 • Kojení
 • První rok dítěte

Je kladen důraz na kontinuitu v péči o ženu během reprodukčního období ženy, důležitost být blízko ženě a rodině v místě, kde se nachází a podpora zdraví a prevence.
Porodní asistentka má mít brzký kontakt s ženou v jejím domově, význam komunitní porodní asistentky je nezbytný stejně jako péče o ženu v těhotenství a rodičovské vzdělávání pod jejím vedením.Toto vše má být součástí péče porodní asistentky.
Žena by měla mít možnost různých modelů porodní péče.
Podpora normálního porodu a fyziologického procesu v modelu péče,úplná péče porodní asistentky o ženy s vyšším rizikem by měla být součástí modelu péče.Důležitost důstojnosti a soukromí ženy a zahrnutí partnera do péče o ženu je samozřejmostí.


Stále zlepšovat následující doporučení:
 • Propagace a podpora brzkého kontaktu rodiče a dítěte.
 • Propagace a podpora kojení.
 • Přidělení porodních asistentek na oddělení šestinedělí.
 • Vzdělávání a cvičení, podpora porodní asistentky v prvním roce dítěte pro ženu i její rodinu.
Změny ve zdravotní péči musí být spojeny se změnou v reformě vzdělávání.
Znalosti porodních asistentek by měli být v souladu s výzkumem.
Předvést a praktikovat modely dobré praxe, orientace ženy a rodiny v různých modelech péče.


Současný legislativní rámec vzdělání porodní asistentky na úrovni EU:
2005 EU Directive 36/EG (článek 42)
Vzdělání porodních asistentek v rámci EU se řídí výše uvedeným rámcem, je na bakalářské úrovni vzdělání.V řadě zemí však chybí místa praktického výcviku v komunitní péči a autonomní praxe porodních asistentek, což způsobuje neposkytování porodní asistence v její kontinualitě a celé šíři.

Na konferenci EMA v Berlíně
2007
Milena Dvořáková


Michel Odent Midwifery in the future

If we want to find safe alternatives to obstetrics, we must rediscover midwifery. To rediscover midwifery is the same as giving back childbi...