pondělí 27. května 2013

Model porodní asistentky - péče o ženu a dítěPREVENTIVNÍ MODEL PÉČE PORODNÍ ASISTENTKY ZALOŽENÝ NA ZDRAVÍ


Zaměřen na zdraví - podpora zdraví, salutogeneze


Žena, dítě a rodina je středem péčeBezpečí je v ženě, která je kontrolována


Žena společně s jejím partnerem a porodní asistentkou dělají rozhodnutí


Vzájemná podpora a sdílení zodpovědnosti

Salutogeneze je životní postoj!

Otázky:

Čím to je, že porod může být zdravý pro matku i dítě?

Čím to je, že se zdravotní stav ženy, která je v péči porodní asistentky zlepšuje?

Čím mohu podpořit zdraví dítěte, které v sobě nosím?


Co mám udělat, aby mé těhotenství probíhalo zdravě po psychické i fyzické stránce?

Jak se mohu na porod těšit?

Důvěřuji, že svůj porod zvládnu sama či s podporou druhých.

Já jako osoba chápu a rozumím všemu, co se kolem mě děje!


Mám radost z toho, zvládla jsem to!

 
Pilíře porodní asistence v EU

Zásadní deklarace pro
posílení ošetřovatelství a porodní asistence

2000 WHO Second Ministerial Conference on Nursing and Midwifery in Europe

2007 Islamabád Declaration on Strengthening Nursing and Midwifery

2004 WHO Development Goals ( MDGs) – rozhodující cíle pro porodní asistentky schválené WHO

Současný legislativní rámec vzdělání porodní asistentky na úrovni EU:
2005 EU Directive 36/EG (článek 42)

Faktory ovlivňující činnost porodní asistentky jsou uvedeny následovně:
  • EU směrnice
  • ICM základní schopnosti
  • Boloňský proces -16 dalších zemí podepsalo Deklaraci(naposled v Bergenu 2005 včetně ČR)
  • WHO strategie – vytvořena v Mariboru, bakalářské studium pro porodní asistetnky
  • EU kvalifikační rámec – podpořeno Boloňským procesem a WHO strategií
  • Cíle rozvoje pro další tisíciletí


Pro realizace EU nařízení bude muset být vytvořeno následující:
 1. Výbor pro uznání profesionální kvalifikace(článek 58)
 2. Národní koordinátoři
Obě skupiny budou zahrnovat národní experty z profesních organizací.


Zlepšení zdraví žen v Evropě lze provést prostřednictvím obvyklých způsobilostí porodních asistentek a využitím celé šíře porodní asistence:

 • Plánování rodičovství
 • Těhotenství
 • Porod
 • Poporodní péče
 • Kojení
 • První rok dítěte

Je kladen důraz na kontinuitu v péči o ženu během reprodukčního období ženy, důležitost být blízko ženě a rodině v místě, kde se nachází a podpora zdraví a prevence.
Porodní asistentka má mít brzký kontakt s ženou v jejím domově, význam komunitní porodní asistentky je nezbytný stejně jako péče o ženu v těhotenství a rodičovské vzdělávání pod jejím vedením.Toto vše má být součástí péče porodní asistentky.
Žena by měla mít možnost různých modelů porodní péče.
Podpora normálního porodu a fyziologického procesu v modelu péče,úplná péče porodní asistentky o ženy s vyšším rizikem by měla být součástí modelu péče.Důležitost důstojnosti a soukromí ženy a zahrnutí partnera do péče o ženu je samozřejmostí.


Stále zlepšovat následující doporučení:
 • Propagace a podpora brzkého kontaktu rodiče a dítěte.
 • Propagace a podpora kojení.
 • Přidělení porodních asistentek na oddělení šestinedělí.
 • Vzdělávání a cvičení, podpora porodní asistentky v prvním roce dítěte pro ženu i její rodinu.
Změny ve zdravotní péči musí být spojeny se změnou v reformě vzdělávání.
Znalosti porodních asistentek by měli být v souladu s výzkumem.
Předvést a praktikovat modely dobré praxe, orientace ženy a rodiny v různých modelech péče.


Současný legislativní rámec vzdělání porodní asistentky na úrovni EU:
2005 EU Directive 36/EG (článek 42)
Vzdělání porodních asistentek v rámci EU se řídí výše uvedeným rámcem, je na bakalářské úrovni vzdělání.V řadě zemí však chybí místa praktického výcviku v komunitní péči a autonomní praxe porodních asistentek, což způsobuje neposkytování porodní asistence v její kontinualitě a celé šíři.

Na konferenci EMA v Berlíně
2007
Milena Dvořáková


VIDM 2021 Closing Slideshow - First Cut