Příspěvky

Cochrane UK (@CochraneUK) Tweeted: Midwife-led continuity models provide care from the same midwife or team of midwives during the pregnancy, birth and the early parenting period. Here's what the Cochrane evidence from #Cochrane UK (@CochraneUK) Tweeted:
Midwife-led continuity models provide care from the same midwife or team of midwives during the pregnancy, birth and the early parenting period. Here's what the Cochrane evidence from @CochranePCG tells us:  
Obrázek
HLEDÁME ŘEŠENÍ. PŘIDÁTE SE K NÁM?
Stát porody doma ani samostatné porodní domy nechce. Mnohé ženy ano.
5Pje cesta přátelského kompromisu.
Přeje – li si stát snížit počet plánovaných či neasistovaných porodů v domácím prostředí, je projekt PorodNICE 5P etický, moderní, snadno uskutečnitelný
a finančně dostupný způsob, jak toho docílit. Je to také cesta, jak ukázat všem, že přirozený porod je žádoucí a bezpečná možnost, která může proběhnout kdekoli, i v porodnici.
ZVEME VÁS
na vstupní informační semináře k projektu PorodNICE 5P vize 2019 – 2022.
Projekt byl finančně podpořen z programu AKCE 2019, Hl.m. Prahy
DATA SEMINÁŘŮ:
27. 9. 2019 8:30 – 15:30
Velká zasedací místnost Magistrátu Hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1
20. 11. 2019 8:30 – 15:30
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, Praha 1
Vstup a občerstvení během seminářů zdarma.
K účasti na seminářích je nutné se předem registrovat na www.pdcap.cz, kde je dostupný také program seminářů.
Vy jste ti, kdo mohou sejmou rizik…

PORODNÍ ASISTENTKY SEMINÁŘ PRAHA ZÁŘÍ 2019

ZVEME VÁS SRDEČNĚ  na SEMINÁŘ!!!!!
ZÁŘÍ 2019Rodinné porodní pokoje v porodnici – vstupní seminář
Místo a datum konání: 27.9.2019, Velká zasedací místnost Magistrátu Hl. m. Prahy 20.11.2019, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Konírna

Program 
8,30 – 9,00Registrace 9,00 –  9,30Uvítání – Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, o.p.s. Ing. Miloš Růžička, Předseda odboru pro zdravotnictví a sport   PhDr. Olga Richterová, Poslankyně Poslanecké sněmovny ČR 9,30 – 9,50Prezentace porodnice Bulovka – prof. MUDr. Michal Zikán 9,50 – 10,10Prezentace  porodnice Kroměříž – MUDr. Lukáš Vacula 10,10 – 10,30Prezentace porodnice Jablonec nad Nisou – Bc. Hana Appltová 10,30 – 11,00Přestávka – čaj, káva 11,00 – 11,20Prezentace porodnice Rakovník – MUDr. Tereza Zobalová 11,20 – 11,50PorodNICE Vize 5P – Zuzana Štromerová, BSc. 11,50 - 13,00Diskuse – „kulatý stůl“  Porody doma ne, porodní domy ne – tak jak?

Using Birth Pool in a Box Professional UK - použití bazénku k porodu do vody

Obrázek

ICM Essential competencies of midwives

Nová příručka ICM revidována leden 2019
Kompetence porodní asistentky dle ICM https://www.internationalmidwives.org/our-work/policy-and-practice/essential-competencies-for-midwifery-practice.html1. GENERAL COMPETENCIES
1.a  Assume responsibility for own decisions and actions as an autonomous practitioner1.b  Assume responsibility for self- care and self-development as a midwife1.c  Appropriately delegate aspects of care and provide supervision1.d  Use research to inform practice1.e  Uphold fundamental human rights of individuals when providing midwifery care1.f  Adhere to jurisdictional laws, regulatory requirements, and codes of conduct for midwifery practice1.g  Facilitate women to make individual choices about care1.h  Demonstrate effectiveinterpersonal communication with women and families, health care teams, and community groups1.i  Facilitate normal birth processes in institutional and community settings, including women’s homes1.j  Assess the health status, screen for health ris…
Obrázek
Můj život s bikramyogou a jak změnit  svůj svět
Zdraví JE právo dané narozením
Dýchat znamená žít

V roce 2008 jsem poprvé byla svoji dcerou vyzvaná, abych s ní šla cvičit. Zůstávám jí neustále vděčna, stejně jako Tereze Bonet Šenkové, která bikramyogu přivezla do Prahy z Francie a mé děkuji patří všem cvičitelkám a cvičitelům , kteří mě jí stále trpělivě provázejí jako certifikovani teacher´s lectures.Mou první hodinou pravdy mě provázel Michal.


S yogou jako takovou jsem se poprvé seznámila někdy v roce 1978, prostřednictvím knihy, která patří mezi mé současné poklady: Andre Van Lysebeth Joga, druhé vydání Olympia Praha..Šedivé obrázky jogínských pozic mě zaujaly, ale také odradily pro mě neodpovídajícím sportovním vzhledem. Byla jsem v té době aktivně sportující dívka, která se věnovala veslování, běhání na běžkách, tanci a měla ráda pohyb jakéhokoliv druhu.Šediví a nezdravě vypadající muží i ženy na obrázcích mě nic neříkali. Knihu jsem si však se zájmem přečetla, vyzkoušela asány ,…

Celine Dion - A New Day Has Come (Live)

Obrázek

Václav Noid Bárta-No tak co dál?

Obrázek
No tak co dál ???Děkuji, za zazpívání i text Vašku!!!

PorodNICE 5P vize 2019 -2022, úvodní semináře

Obrázek
Akce Porodního domu u Čápa, kterou jsem součástí odborně i lidsky.
Podpořte nás, prosím, jak můžete a zveme Vás srdečně  na semináře.
Děkujeme!

PorodNICE 5P vize 2019–2022, úvodní seminářeAkci finančně podpořil Magistrát hlavního města prahy z grantového programu AKCE 2019
Kontext Projekt vychází z dlouhodobé situace, kdy zdravé ženy v České republice nemají možnost svobodné informované volby způsobu porodu.
Porodnická péče dnešní doby je vysoce technicky zaměřena. Perinatologická centra dokáží řešit nejrůznější komplikace. Zdravé rodící ženy si sice mohou vybrat porodnici (budovu) podle svého, nikoli však způsob péče. Při péči o rodící ženu v porodnicích stále převažují rutinní postupy, které nepodporují přirozený běh porodu a často nejsou ani v souladu s doporučeními WHO (Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience, WHO, 2018) nebo výsledky výzkumů týkajících se prospěšnosti daného postupu. I dnes ještě dochází k rušení raného poporodního období nebo dokonce k separaci zd…

Podolí smlouva k porodu názor právníka

www.medicalnews.cz/ondrej-dostal-smlouva-o-peci-o-zdravi-jako-pravni-lidova-tvorivost Smlouva k porodu UPMD PodolíSmlouva k porodu ŮPMD Podolí