neděle 25. listopadu 2018

Seminář oživení základních dovedností porodních asistentek Praha 4.5.2018 a s oslavou nadcházejícího Mezinárodního dne porodních asistentek / 5.5./


Dne 4.5.2018 proběhl seminář, který se týkal základních dovedností porodních asistentek a také byl na závěr oslavou jejich nadcházejícího svátku : Mezinárodního dne porodních asistentek 5.5.

Tento seminář byl pod záštitou rodinné firmy B Brown, která založila vzdělávací centrum Akademii Aeskulap na pražské Bulovce a také pod záštitou České komory porodních asistentek.


Foto účastníků

Strávili jsme přijemný vzdělávací den, který nás zase odborně  posílil v naší práci.Probíhaly tyto přednášky:

Hodnocení adaptace novorozence                                 Lektorka: MUDr Ivana Kušnierová
Neodkladná resuscitace novorozence                           Lektor: MUDr. Tomáš Bačkai

Péče založená na důkazech jako posilující argument pro porodní asistentky
Lektorky: Zuzana Štromerová, BSc., Milena Dvořáková, BSc. 

Porodní poranění – ošetření a následná péče                Lektor: MUDr. Viktor Kačer

První přednáška je originální ohledně bondingu novorozence a jeho evolučního příchodu na svět.
Mudr. Kušnierová poutavě hovořila o kontaktu dítěte kůže na kůže a proč je to tak důležité.
Mudr. Bačkai prazškého Motola skvěle povyprávěl o resucitaci novorozenců a též o zaležitostech, které se v knihách ani na internetu nedočtete.
Zuzana Štomerová s Milenou Dvořákovu vyložily výzkum v porodní asistenci a jeho spojení s péčí založenou na důkazech na několika běžně používaných postupech a jak  na tyto zaběhlé postupy nazírá současný výzkum společně s novou brožurou WHO, která byla publikována na jejich internetových stránkách  letos v únoru. 
Mudr. Kačer nás prakticky provedl sešíváním tkání a jednotlivými stehy používanými při porodních poraněních, které bychom jako porodní asistentky měly zvládnout samostatně.


Vše bylo s perfektním servisem a zázemím Akademie Aeskulap zorganizováno a mnoho nového jsme se dozvěděly a také prakticky vyzkoušely.
VIDM 2021 Closing Slideshow - First Cut