neděle 25. listopadu 2018

Seminář oživení základních dovedností porodních asistentek Praha 4.5.2018 a s oslavou nadcházejícího Mezinárodního dne porodních asistentek / 5.5./


Dne 4.5.2018 proběhl seminář, který se týkal základních dovedností porodních asistentek a také byl na závěr oslavou jejich nadcházejícího svátku : Mezinárodního dne porodních asistentek 5.5.

Tento seminář byl pod záštitou rodinné firmy B Brown, která založila vzdělávací centrum Akademii Aeskulap na pražské Bulovce a také pod záštitou České komory porodních asistentek.


Foto účastníků

Strávili jsme přijemný vzdělávací den, který nás zase odborně  posílil v naší práci.Probíhaly tyto přednášky:

Hodnocení adaptace novorozence                                 Lektorka: MUDr Ivana Kušnierová
Neodkladná resuscitace novorozence                           Lektor: MUDr. Tomáš Bačkai

Péče založená na důkazech jako posilující argument pro porodní asistentky
Lektorky: Zuzana Štromerová, BSc., Milena Dvořáková, BSc. 

Porodní poranění – ošetření a následná péče                Lektor: MUDr. Viktor Kačer

První přednáška je originální ohledně bondingu novorozence a jeho evolučního příchodu na svět.
Mudr. Kušnierová poutavě hovořila o kontaktu dítěte kůže na kůže a proč je to tak důležité.
Mudr. Bačkai prazškého Motola skvěle povyprávěl o resucitaci novorozenců a též o zaležitostech, které se v knihách ani na internetu nedočtete.
Zuzana Štomerová s Milenou Dvořákovu vyložily výzkum v porodní asistenci a jeho spojení s péčí založenou na důkazech na několika běžně používaných postupech a jak  na tyto zaběhlé postupy nazírá současný výzkum společně s novou brožurou WHO, která byla publikována na jejich internetových stránkách  letos v únoru. 
Mudr. Kačer nás prakticky provedl sešíváním tkání a jednotlivými stehy používanými při porodních poraněních, které bychom jako porodní asistentky měly zvládnout samostatně.


Vše bylo s perfektním servisem a zázemím Akademie Aeskulap zorganizováno a mnoho nového jsme se dozvěděly a také prakticky vyzkoušely.
Michel Odent Midwifery in the future

If we want to find safe alternatives to obstetrics, we must rediscover midwifery. To rediscover midwifery is the same as giving back childbi...