čtvrtek 10. února 2011

Setkání českých, německých a švýcarských porodních asistentek - Praha 2010

Situace v porodní asistenci v Německu - přednáška paní Barbary Kosfeld na tiskové konfereci

Kořeny autonomní práce porodních asistentek sahají v Německu až do Středověku.Již od těch dob vnímá německá společnost porodní asistentku jako hlavního průvodce ženy v době těhotenství, porodu a po celý první rok života dítěte a jeho rodiny.Porodní asistentky učí nastávající rodiče jak hluboce důvěřovat svým vlastním schopnostem a vedou je k rodičovské zodpovědnosti.Hlavním posláním práce porodních asistentek v Německu je péče o celkové zdraví (fyzické i psychické) matky, jejího dítěte a mladé rodiny.

Fakt, že nerušené těhotenství a přirozený porod bez zbytečných zásahů je zdravým vstupem do šťastného života, si uvědomují politici, zdravotní pojišťovny i vzdělávací instituce.Všechny zdravotní pojišťovny hradí kompletní předporodní péči, péči během porodu v místě, které si rodiče vyberou, bez ohledu na to, zda se rozhodnou pro porod v nemocnici, porodním domě nebo domácím prostředí.

V Německu platí zákon, který říká, že žádný lékař nesmí asistovat u porodu bez přítomnosti porodní asistentky, i v případě, kdy porod bude zakončen císařským řezem, je lékař povinen požádat o asistenci porodní asistentku.Pokud probíhá porod bez komplikací, porodní asistentka lékaře volat nemusí.Díky svému vzdělání má plnou kvalifikaci k tomu, aby zvládla všechny úkony spojené s péčí o ženu prožívající fyziologický porod bez pomoci lékaře.Německé porodní asistentky si stále zvyšují svou kvalifikaci v systému celoživotního vzdělávání.Vnímají porod jako zdravý proces a sociální událost, nikoli jako nebezpečí a chorobu.

Právní regulace porodní asistence v Německu zcela odpovídá směrnici 36/2005 EC.
Nikdo nemá snahu zpochybňovat porodní asistenci jako autonomní profesi.

Členky profesní organizace DFH ( Deutscher Fachverband fur Hausgeburtshilfe)jsou značně znepokojeny situací v porodní asistenci v České republice, jsou znepokojeny přístupem k porodním asistentkám i tím, jak je jejich činnost omezována.

Bez jakékoliv diskuze by měla každá žena v České republice mít možnost volného výběru místa porodu a volného výběru odborníka, který ji provede těhotenstvím.Bez ohledu na to, zda si vybere péči lékaře nebo porodní asistentky, její volba by měla být hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

My členky DFH, si velice vážíme toho, že Česko-německý fond budoucnosti finančně podpořil setkání německých a českých porodních asistentek. Velice si také vážíme toho, že v České republice působí lidé, kteří si uvědomují, jak je pro společnost samostatných porodních asistentek důležitá.

Velice obdivujeme práci českých soukromých (samostatných porodních asistentek, protože již v minulosti, při našich společných seminářích, jsem viděli, v jak omezovaných podmínkách pracují a snaží se dělat to nejlepší pro zdraví matek a jejich dětí.

Zjišťujeme, že politici v České republice tvoří zákonné normy, které jsou v rozporu s legislativou EU.Výrazně nás znepokojuje, že se porodníci snaží udržet velký vliv na porodní asistentky i rodiče, a výrazně tím omezují jejich svobodnou profesní a rodičovskou volbu.Hlavním posláním lékařské profese je léčit nemocné a ne se zabývat zcela zdravým těhotenstvím.V naší asociaci právě tento jev vnímáme jako velký konflikt zájmů.Vzhledem ke svému původnímu poslání se pak lékaři snaží objevovat choroby i tam, kde nejsou -
ve zdravém těhotenství.

Porodní asistence je v zemích Evropské Unie profesí pro to křehké a zranitelné období těhotenství, porodu a začátku rodinného života.
Mělo by to tak být i v České  republice.

úterý 1. února 2011

porodní asistentka Milena Dvořáková

Profesionální praxe porodní asistentky 

Milena Dvořáková,BSc

TELEFON: + 420 736 504 915
facebook:milenedvorak
skype:milenedvorak
KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ PORODNÍ ASISTENTKY

Milena Dvořáková

www.milenedvorak.com

blog:http://alfa-asistentky.blogspot.com/

Adresa:

Praha 6-Petřiny
Boučkova 1817/11
162 00 Praha 6

VIDM 2021 Closing Slideshow - First Cut