pondělí 30. května 2011

Milena Dvořáková,BSc místo a kontakt

Milena Dvořáková,BSc
porodní asistentka

Praxe

kontaktní pracoviště 
Hýskov u Berouna , U statku 635

a také kdekoli u vás doma
Kontakt
Mobil: +420 736 504 915
www.milenedvorak.com
e-mail:milenedvorak@gmail.com
skype:milenedvorak

středa 25. května 2011

Miminka, maminky,tatínkové a já s nimi dohromady

Mateřský servis
Posted by Picasa

Z praxe porodní asistentky- přednáška 2008

Z praxe porodní asistentky
Midwife in practice

Milena Dvořáková,BScAutonomní praxe porodní asistentky je v České republice nová svým pojetím nejen pro lékaře, ale i pro veřejnost, byť starší generace si na porodní asistentky ještě pamatuje a řada je má ve svých rodných listech jmenovitě zapsáno.

Naše země prošla význačnými politickými změnami během minulých let a já jsem měla možnost se znova porodní asistentkou v komunitní péči stát. Předcházela tomu dlouhá léta praxe a řada vzdělavacích školení, zahraničních stáží, mezinárodních konferencí, také odvaha odejít z dobře placeného místa do nejistoty nového, založit vlastní praxi a vystudovat zahraniční vysokou školu. Násobila to vše snaha zjistit, že rodit a celkově pečovat o ženu v těhotenství, při porodu a po porodu se dá jinak, než nás naučily ve zdravotnické škole a v nemocnici.

Za zásadní ve svém dalším vzdělávání považuji setkání s německou porodní asistentkou Barbarou Kosfeld, jejiž semináře v Praze jsem měla tu čest navštěvovat po dobu pěti let a které vyvrcholilo pilotním kurzem pro komunitní péči. Barbara Kosfeld byla vyučena ve své profesi válečnými porodními asistentkami.Tyto ženy pracovaly za nepředstavitelně těžkých podmínek, neměly topení, teplou vodu ani nemocnici, kam by ženu transportovaly. Ženy, o které pečovaly, byly vysíleny válečnými útrapami ,trpěly hladem a nedostatkem jakýchkoliv jistot. Porodní asistentky neměly žádnou jinou možnost než skrze své znalosti a dovednosti a ve spolupráci s rodící ženou snažit se získat co nejlepší výsledek při porodu.V těchto podmínkách umíralo mnohem méně žen a dětí, než by se dalo předpokládat. Ženy, které umíraly, umíraly ne díky nedostatku znalostí porodních asistentek, ale kvůli vedlejším účinkům války.Tyto porodní asistentky uměly pomoci ženě , která rodila miminko v poloze koncem pánevním,ženě,která rodila dvojčata i trojčata, asistovaly u normálních i těžkých porodů.Snažily se vybudovat síť dárců mateřského mléka, aby i děti matek, které je neměly, přežily.Svou práci dokonale zvládly a svou profesí žily.Zkušenosti předané těmito moudrými ženami paní Barbaře Kosfeld byly předány s poselstvím, aby nezanikly a aby je předávála dál .A tak se dostaly i do České republiky. Na jejich prvních seminářích porodní asistentky měly stejné dotazy, které dostáváme nyní my.Jak to víte, jak to poznáte, jak si tím můžete být jista. Semináře byly velmi náročné pro nás i pro Barbaru, ale kdo vydržel, byl obdařen ojedinělými informacemi, které znaly právě pouze porodní asistentky v minulých letech. Během těchto seminářů jsme znovu, opravdu krok za krokem procházely všechny pasáže z porodnictví.Začaly jsme provádět těhotenskou poradnu na maminkách modelkách, které se s opravdovým zájmem účastnily našich školení a ptaly se přímo Barbary na spoustu informací souvisejích s těhotenstvím.Veškeré znalosti jsme začaly používat v praxi a dosahovat výborných výsledků.

Mnoho odborných infomací ze zákulisí porodnictví jsem načerpala na odborných konferencích Midwifery Today, kterých jsem se zůčastnila v Dánsku, Německu a Norsku. Midwifery Today bylo nádherné setkání porodních asistentek z celého světa. Setkala jsem se zde s řadou zajímavých lidí, které jsem znala pouze z internetových stránek a knížek. M.Odent, M.Wagner, I.M.Gaskin, E.Davis a řada dalších skvělých lidí mi předali obrovské množství informací na které jsem mohla navázat ve své práci a vytvořit si mezinárodní síť kontaktů.


Dalším důležitým krokem v mé profesi bylo studium vysoké školy v Glasgow, kde jsem získala ojedinělé vzdělání pro porodní asistentky v komunitní péči na akademické úrovni. Studovala jsem e-learningovým způsobem. E- laernigový systém je výhodný pro zahraniční studenty především z hlediska dostupnosti, která umožňuje studovat doma u vlastního počítače. Efektivní studium na této universitě vyžaduje výbornou znalost angličtiny a hlubokou znalost současné počítačové techniky. Studijní program je programem mezinárodním, účastní se ho studenti z několika zemí on – line přednesem skrze medium tzv.tabule-Blackboard. Všichni účastnící mají kvalifikaci v porodní asistenci. Studenti s různorodými zkušenostmi podporují stimulaci výměny nápadů a myšlenek.Výukový program je výčtem předchozího akademického vzdělání a výukových zkušeností a doplňuje rozsah výuky.Cílem programu je zvýšení akademického a profesionálního vývoje porodních asistentek na základě podpory jejich reflexe, mezinárodních dialogů, zkoumání a praxe. Tento program je v souladu s doporučeními WHO (2005) na zvýšení harmonizace ve vzdělávacích zkušenostech mezi Evropskými porodními asistentkami. Studovala jsem tři moduly: výzkum a statistika, praxe porodní asistentky a směr vývoje porodní asistentky.
Diplomovou práci jsem obhájila na téma: Porod do vody. Při přípravě diplomové práce jsem rozebírala do detailů vědecké práce, které na toto téma byly na světě publikovány a porovnávala jsem je s praktickými standardy péče při porodu do vody z hlediska bezpečí matky a novorozence. Studium bylo velmi přínosné, protože to co současně praktikuji jsem schopna obhájit na základě evidence-based practice a současných vědeckých výzkumů.

Proč jsem studovala v zahraničí?
V České republice zatím neexistuje podobné vzdělávání tohoto typu. Pokud školy nebo fakulty nabízejí další vzdělávání v oboru, jedná se o kombinovanou formu studia, která nepostihuje porodní asistenci v její celé šíři.
Porodním asistentkám, které vystudovaly svůj obor před mnoha lety, byla sice kvalifikace uznána EU, ale zatím nebyl pro ně vytvořen žádný další vzdělávací modul, který by jim poskytnul možnost bakalářského studia na úrovni jejich již dosaženého vzdělání, ve kterém by mohly uplatnit své znalosti a zkušenosti z mnoha let praxe.

Všechny další nabyté znalosti jsem mohla ihned v rámci své praxe a také spoluprací s Porodním domem U Čápa ověřovat v praxi.Součástí této spolupráce byla přednášková činnost, tvorba národních standardů pro komunitní porodní asistentky, účast na řadě konferencí doma i v zahraničí.

V činnosti porodní asistentky převažuje preventivní péče a znalost fyziologie v péči o ženu a dítě a na tyto činnosti je odborně vzdělána v souladu se směrnicí 80/154 EEC.

Náplň činnosti praxe porodní asistentky je v souladu s EU nařízením 2005/36/EC článek 42 a 38.

Praxe porodní asistentky je založena v souladu se zákonem 96/2004 Sb.

Model péče porodní asistentky, tak jak jsem se ho měla možnost naučit se a praktikovat, je odlišný od běžné praxe lékaře, takže nemohu napsat, že porodní asistentka pracuje stejně jako lékař. Právě by neměla, v tom je její práce jedinečná.Velmi dobrý je model tzv. dvojité péče, žena je v péči gynekologa a porodní asistentky, jsou i ženy, které preferují pouze péči porodní asistentky. Ženy jsou plně informovany o tom, jaké možnosti porodní asistentka má a jsou seznámeny s tím, jak pracuje. Také postupně samy zjistí, zda tento model péče je právě ten, který jim vyhovuje a mohou se svobodně rozhodnout jakou péči preferují.
Absolutně individuální přístup, zaměřený na holistický obraz celého těhotenství je podmínkou společně se základními laboratorními vyšetřeními. Spolupráce s ostatními odborníky je velmi vítána. Porodní asistentka současné doby by měla pracovat na základě tradičních znalostí a vědomostí porodních asistentek s přidáním současných nových znalostí a výsledku výzkumů vztahující se k porodní asistenci. Porodní asistentka citlivě provází ženu těhotenstvím, porodem a šestinedělím, spolupracuje se ženou na jejich zdárném průběhu, během své péče nepoužívá až na vyjímečné případy léky.Porodní asistentka je plně zodpovědná za svou práci a žena, která si ji vybere je informována o způsobu péče a chce právě tento model.

Porodní asistentka by měla být vlídným a laskavým doprovodem v této životně důležité etapě, neměla by ženu kontaktovat s pojmy bezpečí, nebezpečí a riziko.Porodní asistentka, která má ženu v péči musí mít hluboké znalosti v oblasti fyziologie těhotenství, porodu a šestinedělí. Pokud žena – klientka – není schopna respektovat výše uvedené záležitosti nebo není jinak vhodná či nemocná patří do péče lékaře.Priority v porodní asistenci

Jako velmi důležité pro porodní asistentky jsou doporučení, které navrhuje Mezinárodní konfederace porodních asistentek(ICM).
  • Používat výzkumné databáze ke snížení počtu nezbytných medicínských zásahů
  • Zvýšit vzdělání porodních asistentek jako autonomních poskytovatelek péče v jakémkoliv prostředí
  • Posílit profesi porodních asistentek skrze efektivní legislativu a vzdělávání
  • Publikovat evidence-based practice v porodní asistenci v národních a mezinárodních časopisech
  • Informovat veřejnost o výsledcích své práce

    Je mi ctí, že jsem se mohla být u toho, když Česká republika vyhrála post na pořádání světového kongresu ICM Praha 2014!

pondělí 16. května 2011

Naše setkání 5.5.2011Setkání maminek a dětí u příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek
Ve čtvrtek 5.5.2011 proběhl  2.meeting maminek a dětiček v Body-Islandu na Praze 2.
Milá oslava našeho svátku, děkujeme všem, kteří přišli!
Rády jsme se s Vámi všemi potěšily, viděly Vaše děti!
Milena,Jana,Eliška

VIDM 2021 Closing Slideshow - First Cut