pátek 25. července 2014

Nová studie - pouze 9-12% postupů v porodnictví je na základě medicíny založené na důkazech


Medicína založená na důkazech/ Evidence based practise/ překládá  vědecký výzkum do  dobré lékařské praxe.
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists  vydává doporučení a pokyny, které vedou lékaře k  informovanému  rozhodování v jejich činnosti. Tato  studie   důkazů, která vyzdvihuje  tzv. "Green-top pokyny", byla analyzována za účelem stanovení kvality výše uvedených doporučení. Během této deskriptivní studie při zkoumání  1682 jednotlivých doporučení, autoři zjistili, že pouze 9-12% z výše uvedených  pokynů byly založeny na nejlepší jakosti (Grade A) důkazů. Autoři se domnívají, že tento typ analýzy slouží k zajištění větší jasnosti  pro lékaře a klienty, kteří užívají pokyny a doporučení v oblasti gynekologie a porodnictví při tvorbě spolupráce klinických rozhodnutí.


J Obstet Gynaecol. 2014 Jun 12:1-6. [Epub ahead of print]

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists guidelines: How evidence-based are they?


  • 1University College London , London , UK.
Srozumitelným jazykem řečeno, pouze 9-12% informovaných rozhodnutí  v oblasti gynekologie a porodnictví je v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny na základě důkazů.


Děkuji paní Judy Cohain za zaslání výzkumu.


VIDM 2021 Closing Slideshow - First Cut