pátek 25. července 2014

Nová studie - pouze 9-12% postupů v porodnictví je na základě medicíny založené na důkazech


Medicína založená na důkazech/ Evidence based practise/ překládá  vědecký výzkum do  dobré lékařské praxe.
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists  vydává doporučení a pokyny, které vedou lékaře k  informovanému  rozhodování v jejich činnosti. Tato  studie   důkazů, která vyzdvihuje  tzv. "Green-top pokyny", byla analyzována za účelem stanovení kvality výše uvedených doporučení. Během této deskriptivní studie při zkoumání  1682 jednotlivých doporučení, autoři zjistili, že pouze 9-12% z výše uvedených  pokynů byly založeny na nejlepší jakosti (Grade A) důkazů. Autoři se domnívají, že tento typ analýzy slouží k zajištění větší jasnosti  pro lékaře a klienty, kteří užívají pokyny a doporučení v oblasti gynekologie a porodnictví při tvorbě spolupráce klinických rozhodnutí.


J Obstet Gynaecol. 2014 Jun 12:1-6. [Epub ahead of print]

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists guidelines: How evidence-based are they?


  • 1University College London , London , UK.
Srozumitelným jazykem řečeno, pouze 9-12% informovaných rozhodnutí  v oblasti gynekologie a porodnictví je v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny na základě důkazů.


Děkuji paní Judy Cohain za zaslání výzkumu.


Michel Odent Midwifery in the future

If we want to find safe alternatives to obstetrics, we must rediscover midwifery. To rediscover midwifery is the same as giving back childbi...