čtvrtek 6. února 2020

PROHLÁŠENÍ k návrhu zákona o porodní asistenci Milena a ZuzanaPorodní dům u Čápa, o.p.s.
Registrované porodní asistentky České republiky
Zuzana Štromerová, BSc
Milena Dvořáková, BSc
Otázky, které si klademe při čtení návrhu zákona o porodní asistenci a její komoře


Prospěje Česká komora  porodních asistentek (dále jen Komora) rozvoji porodní asistence v jejím pravém slova smyslu?
Kdo bude mít z vytvoření Komory prospěch a jakým nástrojem se dle návrhu zákona stane?


Má-li zákon posílit  a zvýšit bezpečnost péče poskytované porodními asistentkami a posílit odbornost v porodní asistenci, musí vzít v úvahu všechna prostředí, ve kterých porodní asistentky pracují a ve všech prostředích poskytnout porodním asistentkám oporu a podporu.
Prospěšnost a účelnost Komory bude záviset na tom, jakým způsobem bude ustaveno vedení Komory a jak vědomé toto vedení bude. Má-li Komora dle návrhu zákona stanovit stavovské předpisy, má-li tvořit standardy péče v porodní asistenci, má-li posuzovat správnost postupů porodních asistentek v různých oblastech jejich činnosti, musí v jejím čele stát vedení složené z porodních asistentek s hlubokými teoretickými i praktickými znalostmi a zkušenostmi. V praxi by to znamenalo, že ve vedení Komory musí být jak odbornice s praktickými zkušenostmi z oblasti komunitní péče porodních asistentek (v celém rozsahu), tak odbornice pracující na specializovaných porodnických pracovištích.
Je třeba, aby se stavovské předpisy a standardy péče v porodní asistenci týkaly skutečně pouze oblasti péče poskytované porodními asistentkami, byly založené na důkazech (v porodní asistenci) a opíraly se o mezinárodně platné předpisy regulující práci porodních asistentek.
Komora porodních asistentek bude účelnou institucí v případě že,
 • Zákon o Komoře bude psán jednoznačným a jasným jazykem, který nebude možné vykládat mnohoznačně.
 • Bude zastáncem práv porodních asistentek
 • Bude zohledňovat mezinárodně uznávané postupy v porodní asistenci
Je důležité, aby zákon o Komoře při svých požadavcích na věcné vybavení porodní asistentky pracující v komunitním prostředí (= mimo porodnici) vycházel z potřeb a ověřené praxe, a s tím související účelností požadovaného vybavení.
Je třeba brát v úvahu, že prestiž a přitažlivost profese porodní asistentka nebudou zvýšeny ustavením Komory, ale poctivou a profesionální prací a vystupováním jednotlivých porodních asistentek.
Současný návrh zákona si v mnohých svých bodech a paragrafech sám odporuje a v důvodové zprávě se věnuje, mimo jiné, tzv. „fenoménu domácích porodů“. Z důvodové zprávy vyplývá, že cílem zákona je spíše činnost porodních asistentek omezovat než posílit.


V České republice dosud  není stanovena  soudní znalkyně v oboru porodní asistence!!V  připravovaném zákoně nenacházíme jakoukoliv zmínku o Mezinárodní konfederaci porodních asistentek ICM a připomínáme, že se v Praze uskutečnil celosvětový kongres ICM v roce 2014 / media a kompetentní orgány tento kongres zcela ignorovaly!!!!

Tato organizace vydala řadu  základních dokumentů vztahujících se k definici,  činnosti, regulaci  a filozofii práce  porodních asistentek ,  dotýkajících se matek a jejich dětí jako centrum činnosti.
PROTO: Dokumenty ICM:

Opakujeme a připomínáme relevantní dokumenty ICM:
Posíláme v hlavním jazyku důležité!!!


Bill of Rights
In keeping with other similar documents, the ICM believes that there should be recognition of the following as basic human rights for women and midwives across the globe; namely that:


Midwives’ Rights
 1. Every midwife has the right to a midwifery-specific education that will enable her to develop
 2. and maintain competency as a midwife
 3. Every midwife has the right to practise on her own responsibility within the International
 4. Confederation of Midwives definition and scope of practice of a midwife
 5. Every midwife has the right to be recognised, respected and supported as a health
 6. professional
 7. Midwives have the right to access a strong midwifery association that can contribute to
 8. midwifery and maternity policy and services at a national level
Laan van Meerdervoort 70, 2517AN, The Hague, The Netherlands tel: +31 70 3060 520 www.internationalmidwives.orgWomen’s and Midwives’ Rights
 1. Midwives and women have the right to a system of regulation that will ensure a safe,
 2. competent and autonomous midwifery workforce for women and their babies.
 3. Midwives and women have the right to national midwifery workforce planning to ensure
 4. sufficient midwives to meet the needs of women and babies
 5. Women and midwives have the right to be respected by governments and government
 6. institutions for health and education
 7. The midwifery profession has the right to be recognised as a separate and distinct professionRelevant ICM Documentation
ICM. 2014. Core Document. International Code of Ethics for Midwives.
ICM. 2017. Core Document. International Definition of The Midwife.
ICM. 2010. Core Document. Essential Competencies for Basic Midwifery Practice. (Amended
2013)
ICM. 2010. Global Standards for Midwifery Education. (Amended 2013)
ICM. 2011. Global Standards for Midwifery Regulation. (Amended 2013)
ICM, WHO and ICN. 2007. Joint Statement Islamabad Declaration on Strengthening Nursing
and Midwifery March 4-6, Pakistan.
Adopted at Durban Council meeting, 2011
Reviewed and adopted at Toronto Council meeting, 2017
Due for next review 2023
Také Světová zdravotnická organizace /WHO/ vydává pravidelně dokumenty týkající se vzdělávání a činnosti porodních asistentek, které platí pro celý svět.

Tento rok  2020 označila Mezinárodním rokem sester a porodních asistentek.

Chybí okolo 9 milionů lidí v těchto profesích.
Ministerstvo zdravotnictví bylo donuceno teprve v roce 2019 uveřejnit na svých stránkách tyto dokumenty:Materiály WHO - Péče během porodu pro pozitivní porodní zkušenost - na stránkách ministerstva zdravotnictví


Konference 5P , které uskutečnil Porodní dům u Čápa v roce 2019  a iniciativa paní Olgy Richterové donutila Ministerstvo zdravotnictví k překladům a uveřejnění na stránkách Ministerstva zdravotnictví!!!


pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_2.pngDokumenty Světové zdravotnické organizace k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví

Ministerstvo zdravotnictví připravilo český překlad částí dokumentů Světové zdravotnické organizace (WHO) - Doporučení k péči během porodu pro pozitivní porodní zkušenost a Doporučení k předporodní péči - s cílem poskytnout odborné veřejnosti návodné materiály při tvorbě koncepce péče o matku a dítě v prenatálním a novorozeneckém období. S ohledem na fakt, že jde o vysoce odbornou materii, je nutné zdůraznit, že český překlad některých odborných termínů může vykazovat drobné odchylky od originálního dokumentu. Samotný obsah a faktický smysl překladů se nemění, přesto zároveň zveřejňujeme celé originální anglické znění obou dokumentů.

WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience:
WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience:PřílohyŽádáme jasně a důrazně  poslance a senátory, aby si byl vědomi  a vzali  v potaz výstupy dokumentů  mezinárodně uznáváných organizací v oblasti porodní asistence / midwifery/  a vytvořili  zákon, který bude s těmito organizacemi v souladu.
Děkujeme!!!!!!!

Žádné komentáře:

Okomentovat

  Position Statement: Midwifery units and COVID-19 For release on 31 st  March 2020 Midwifery units (MUs) can make a positive contribution w...